Server Core
Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Tamal De Pollo
Level: [403]
+581.541.445+121.656.885+100.032.029+58.771.440+91.896.018+24.027.8830+83.224.723+101.935.464
2. Anderson
Level: [772]
+232.201.024+48.707.771+634.170+55.019.199+53.705.825+42.077.320+38.279.276-59.093.373+52.337.370
3. Hidraulic Maxman
Level: [438]
+156.076.389+50.479.79400+140.941+16.459.895+2.539.178+40.875.717+45.783.661
4. Remin
Level: [748]
+79.855.806+23.617.597-31.837.993+15.663.3350+1.179.569+25.645.820+1.215.564+43.373.913
5. Burn In Noise
Level: [418]
+347.308.6550+5.961.778+68.445.106+72.550.011+72.360.967+50.307.532+37.819.905+40.866.352
6. Magic Dick
Level: [711]
+227.036.235+32.732.953+36.610.671+58.101.066+2.055.966+4.493.656+47.661.291+6.084.352+38.300.277
7. General Henric
Level: [445]
+103.584.520+46.808.043+22.001.40100000+35.775.075
8. Elder Black
Level: [507]
-2.669.501+5.156+2.287.056+24.373.665-8.725.602-44.530.5140-10.781.959+34.551.848
9. General Leech
Level: [448]
+116.486.287+56.923.680+25.535.68500000+33.028.921
10. General Motors
Level: [442]
+109.215.004+52.275.242+24.008.96700000+31.932.794
11. Quenn
Level: [736]
+172.633.2700+7.724.685+3.375.713+32.258.860+40.765.659+31.519.231+24.723.835+31.269.284
12. Colono
Level: [760]
+214.162.3730+34.385.163+35.240.392+59.534.337+6.571.199+24.280.866+23.559.623+30.593.790
13. Lillth Velcebu
Level: [618]
+156.051.6210+7.752.1850+29.722.648+27.365.838+33.361.378+29.436.032+29.415.537
14. Mafia Negra
Level: [428]
+168.448.9470+27.904.438+58.273.180+4.785.861-2.689.498+21.434.368+30.225.339+29.516.257
15. Taldo Chorao
Level: [617]
+59.609.15400000+29.038.9090+29.571.245
16. Gorda
Level: [436]
+28.856.6310000000+28.856.631
17. Storm Max
Level: [722]
+155.266.643+100.773+7.786.264+26.136.096+29.317.459+15.040.310+24.499.048+25.646.754+27.069.609
18. Incarcreated
Level: [737]
+171.343.862+53.173.283+37.455+443.705+31.215.146+31.113.498+31.878.905-3.123.589+27.927.136
19. Reptile Mk
Level: [470]
+118.775.923+22.556.862+17.784.828+20.025.27800+31.005.0880+26.405.866
20. Puzkas
Level: [663]
+210.938.432+31.305.549+7.687.032+25.119.363+29.572.935+30.180.215+32.774.563+27.441.344+26.860.428
21. Habis Kandoh
Level: [545]
+171.359.685+18.689.988+6.414.848+21.566.904+24.088.985+26.591.336+25.431.940+20.599.977+25.981.703
22. Shang Tsung
Level: [649]
+218.116.7470+30.661.181+42.094.320+25.838.686+37.832.060+30.531.203+28.229.006+25.931.287
23. Origamii
Level: [405]
+201.125.94300000+37.750.104+141.500.250+23.875.587
24. Shady Ahns
Level: [697]
+48.300.978+1.267.0130+10.234.581000+14.482.450+22.317.933
25. Batman
Level: [755]
+82.789.287+12.781.606+22.409.916+22.080.266+13.112.104+343.728+12.109.314-24.312.069+22.882.805
26. Origami
Level: [417]
+127.644.4600000+222.367+19.137.692+85.765.834+21.375.711
27. Mikipower
Level: [647]
+173.976.3270+15.008.739+25.613.213+29.602.917+26.556.486+24.017.688+30.091.041+21.089.242
28. Harpoon
Level: [652]
+165.733.4090+9.870.707+38.486.053+41.720.441+29.445.598+25.817.781-.701.405+21.096.232
29. Vai Pra Cima
Level: [422]
+106.024.8750+16.139.569+17.848.2930+31.682.569+18.466.860+1.521.594+20.368.987
30. Sai Da Stack
Level: [424]
+107.916.2080+16.000.357+18.589.0680+32.613.198+18.716.238+1.511.750+20.487.595
31. Grspp Misa
Level: [547]
+48.960.705+136.1140000+28.423.3010+20.423.268
32. Delegado Parkson
Level: [761]
+85.021.657+8.520.132+20.224.238+34.851.033+13.736.283-13.289.498+3.291.2440+20.688.222
33. Cesar
Level: [552]
+58.535.631+45.375+15.195.91000+15.832.5880+7.070.731+19.063.356
34. Mc Lovin
Level: [660]
+50.856.392+3.996.26700+16.104.405+215.9070+11.838.268+19.011.235
35. Juanbar
Level: [640]
+105.512.9410+4.314.726+21.279.408+21.548.633+6.402.420+12.419.434+21.793.394+17.757.923
36. Intact Knight
Level: [600]
+72.011.246+5.059.614+6.000.000+2.399.794+22.940.346+11.375.6190+5.623.951+17.615.919
37. Zanka No Tachi
Level: [524]
+128.600.785+15.622.022+15.272.784+11.670.706+17.160.241+16.712.442+16.907.949+17.841.782+17.416.855
38. Kinachama
Level: [489]
+62.086.032+221.074-3.210.747+16.391.229+9.847.567+17.182.724+4.936.4340+17.866.601
39. Ludmillo
Level: [430]
+158.701.526+7.824.842+2.952.962+16.039.407+54.146.225+14.550.019+26.036.777+18.582.910+17.572.381
40. Comando Xp
Level: [426]
+66.881.633000000+49.538.283+17.343.350
41. Comando Zp
Level: [425]
+64.019.512000000+47.503.965+16.516.546
42. Comando Nitro
Level: [421]
+59.106.815000000+43.317.358+16.789.456
43. Comando Dxr
Level: [423]
+62.167.376000000+46.804.309+16.363.066
44. Ek Treze
Level: [706]
+99.038.619+8.620.932+7.005.585+13.302.321+19.604.022+14.807.339+8.249.496+11.874.925+15.577.995
45. Kahell Tank
Level: [606]
+75.181.20300+21.948.194+13.720.414+13.945.117+11.815.7990+15.753.675
46. Riddickk
Level: [512]
+42.290.013000-2.270.293+12.686.724+16.965.0020+15.909.578
47. All In One
Level: [480]
+87.174.075+12.559.4430+1.188.248+16.864.798+15.144.287+14.488.259+11.332.661+15.599.376
48. Pally Eleonor
Level: [498]
+49.573.517+23.894.187+11.157.49800000+14.522.831
49. Szpenio
Level: [653]
+96.300.8830+9.815.891+15.008.187+11.059.359+16.102.869+12.404.894+16.634.063+14.278.618
50. Caio Scripts
Level: [734]
+137.011.158+18.751.592+15.269.796+18.502.624+16.823.785+16.069.999+18.440.559+17.174.214+14.983.585
51. Sup Knight
Level: [501]
-40.007.181+286.4190-86.265.843-22.262.006+15.527.955+18.391.806+19.367.085+14.816.534
52. Taca Sd Na Mae
Level: [483]
+37.558.13300+9.125.961+5.100.633+6.052.1740+877.002+14.279.488
53. Johnny Cage
Level: [653]
+72.396.753+6.608.4470+3.221.099+27.310.177+15.712.2390+6.696.579+14.849.209
54. Evolut Knight
Level: [653]
+85.456.464+1.465.8080+12.412.224+16.922.491+15.896.327+13.230.051+12.657.600+13.874.959
55. Inmortal Tank
Level: [481]
+45.756.564+21.127.111+10.960.52700000+13.669.925
56. Agricultor
Level: [670]
+111.054.321+11.405.8210+43.880.163+3.761.2000+16.070.920+22.749.543+13.189.671
57. Kobayashi Kato
Level: [540]
+36.638.786-14.298.339000+11.549.694+13.411.187+12.813.890+13.163.353
58. Godzinhu
Level: [699]
+105.984.230+19.230.471+11.461.958+14.331.603+7.359.616+8.011.254+15.150.105+15.249.140+13.193.082
59. Over Shoot
Level: [428]
+33.275.573+4.504.667+15.781.96300000+12.990.941
60. Yuri Isback
Level: [520]
+37.006.127+6.810.589+25.733.411+15.613.868-20.971.366+7.414.165+13.026.818-24.777.088+12.158.729
61. Desceu Buraco
Level: [466]
+40.518.901000+17.533.814+9.708.4970+927.595+12.682.661
62. Destructor Tank
Level: [479]
+44.261.168+21.445.242+10.283.42700000+12.533.498
63. Lord Do Sul
Level: [485]
+69.474.555+11.132.158+5.036.575+925.0000+6.617.341+31.800.741+1.518.337+12.371.476
64. Vacaiqua
Level: [584]
+76.951.435+21.538.237+503.2500+849.750+31.336.832+1.750.014+8.439.702+12.888.295
65. Tomaro Noku
Level: [765]
+198.667.527+44.183.464+43.156.181+39.466.605+35.335.959+1.649.097+19.220.606+2.341.408+12.317.205
66. Tank Ironclad
Level: [475]
+40.066.730+19.281.357+9.476.35900000+12.309.013
67. Doissf
Level: [623]
+24.256.35900000+5.027.712+6.773.697+11.456.949
68. Flatron
Level: [507]
-4.084.167-11.888.9940+1.042.821-40.702.629+10.313.437+12.674.373+11.875.935+11.602.889
69. Firelight
Level: [679]
+15.775.2620+1.011.130+12.217.215000-9.303.381+11.850.298
70. Doce De Macadamya
Level: [703]
+68.481.859000000+57.789.600+11.692.258
71. Aruda
Level: [675]
+88.797.309+7.957.579+15.673.982+8.191.5150+13.956.721+18.955.850+12.531.491+11.534.167
72. Dolohov
Level: [464]
-40.134.466+3.397.122+3.655.999+4.610.2670+4.547.298-59.656.152-7.670.915+10.983.913
73. Cooperr
Level: [514]
+47.488.973+9.221.443+4.444.839+3.932.5970+8.725.436+4.157.967+5.460.888+10.549.800
74. Hemo Genin
Level: [479]
+56.539.219+2.779.39100+10.901.238+10.025.558+12.151.746+9.992.650+10.691.633
75. Vo Dika
Level: [555]
+70.494.652+6.076.2370+6.652.450+11.904.688+12.047.781+12.213.362+10.675.633+10.927.498
76. Mordor
Level: [638]
+86.347.212+16.539.794+4.155.516+17.500.876+21.115.050+16.490.802-.298.291-.740.729+10.586.193
77. Palladin Chato
Level: [418]
+24.689.769+19.473.289+938.496-5.155.6700+1.002.401+2.030.322-3.871.624+10.714.113
78. Ek Alavanca Poi
Level: [490]
+8.193.730+11.925.656-3.128.4640+13.149.109+7.203.5220-30.156.129+10.200.035
79. Euphrosyne
Level: [467]
+32.937.340+15.235.398+7.470.11000000+9.232.832
80. Kello
Level: [611]
+54.266.081+14.047.725+5.246.122+3.378.8700+9.001.294+4.758.807+6.588.470+9.248.791
81. Marte
Level: [791]
+67.005.954-27.645.97700+22.813.721+22.809.408+19.599.146+21.094.889+9.335.765
82. Gatomaster
Level: [425]
+35.304.836+557.804+3.409.194+3.771.7570+7.631.4720+11.653.796+9.036.057
83. General Rick
Level: [440]
+85.813.083+51.602.244+24.442.98900000+8.769.849
84. Aways Out
Level: [832]
+213.029.592+73.708.216+49.121.668+21.814.964-35.654.606+30.525.537+19.639.738+45.716.508+8.160.564
85. Lord Dos Pampas
Level: [543]
+40.184.2280+3.766.153+17.212.343+11.751.168000+8.455.562
86. Vai Direita
Level: [454]
+18.866.520000000+10.254.557+7.612.963
87. Pedra Pesada
Level: [402]
+83.615.361+12.334.437+19.650.114+17.908.398000+26.764.641+7.959.768
88. Elvenix Nowaelix
Level: [569]
+18.692.8660000-3.604.390-12.152.609+27.574.099+7.874.766
89. Slarck
Level: [615]
+27.491.956+6.386.217+1.120.9080+1.236.915+4.667.0720+6.010.207+7.072.636
90. Superman
Level: [736]
+52.531.632+7.457.167+7.800.774+8.770.173+5.520.360+9.036.436+3.181.393+3.330.795+7.437.531
91. Mikhaiil Kuznetsov
Level: [685]
+29.970.824+14.725.408+7.857.89900000+7.388.516
92. Litana
Level: [569]
+28.940.525+5.447.902+3.241.7880+1.138.822+3.328.8300+5.971.835+7.815.346
93. Rp Mc Um
Level: [559]
+105.379.230+11.372.185+15.275.186+14.746.907+12.139.932+16.591.539+12.285.584+14.565.606+7.406.288
94. Rp Mc Dois
Level: [557]
+94.950.681+10.864.882+16.569.758+14.067.751+13.602.170+2.863.387+12.582.662+16.321.823+7.082.245
95. Syri
Level: [619]
+26.981.689+5.408.904+2.764.3760+1.982.833+3.023.8130+5.173.524+7.631.237
96. Astix Alar
Level: [557]
+38.541.249+13.339.779000+3.142.683+4.792.966+8.025.594+7.243.226
97. Rp Mc Tres
Level: [547]
+65.158.204+7.431.007+9.246.056+8.961.271+7.388.233+13.795.822+12.768.6280+7.569.183
98. Morocco
Level: [627]
+198.401.546+28.114.584+29.120.155+27.788.945+24.063.616+27.089.625+22.128.099+31.093.363+7.006.158
99. Rp Mc Quatro
Level: [547]
+92.555.686-6.839.874+17.915.862+15.983.014+13.770.137+16.356.470+13.650.038+16.915.893+7.805.142
100. Malandro Bom
Level: [441]
+7.763.185000000+61.690+7.073.124
101. Rp Mc Cinco
Level: [531]
+58.830.076+10.419.6210+14.972.290+13.727.904+12.780.13900+7.932.119
102. Thomurka
Level: [463]
+68.474.626+16.513.091+5.805.4730+16.198.595+7.755.5820+15.130.782+7.073.101
103. Black Beetle
Level: [599]
+121.889.848+17.119.636+10.153.742+22.053.725+13.081.969+22.609.680+17.476.171+9.763.838+7.635.085
104. Naraku
Level: [507]
+2.929.554-41.486.638+14.512.012+5.008.869+2.567.875+8.140.443+3.711.989+1.848.946+7.629.056
105. Hell Boto
Level: [559]
+43.789.56800+28.600.028+7.319.8590+13.394.401-12.216.726+7.692.005
106. Corvo Negro
Level: [636]
+16.097.240+3.005.187000+3.000.000+3.805.0520+7.287.000
107. Hawks Warrior
Level: [584]
+16.444.088+3.778.059000+3.000.000+3.427.0280+7.239.000
108. Magnus Cowboy
Level: [637]
+20.547.641+2.093.8390+4.718.7880+3.000.000+3.736.0130+7.000.000
109. Anciao Mystic
Level: [714]
+43.498.556+21.456.055+9.201.470+25.9700+3.000.000+3.871.0040+7.000.000
110. Deposteron
Level: [533]
+32.046.049+765.04400+7.935.471+3.188.470+5.798.450+8.889.077+6.192.813
111. Letal Armed
Level: [468]
+25.025.967000000+19.728.207+6.297.759
112. Letal Bomb
Level: [468]
+26.521.138000000+19.385.384+6.136.754
113. Havoc Byt
Level: [847]
+231.789.333+35.851.759+49.827.330+20.941.239+8.943.503+36.142.929+20.094.358+53.442.510+6.549.701
114. Letal Shoot
Level: [467]
+25.655.584000000+18.990.938+6.665.645
115. Kina Machine
Level: [465]
+25.927.696000000+19.755.058+6.172.638
116. Gu Won
Level: [695]
+54.682.408+25.718.838+21.780.94200000+6.184.627
117. Kina Letal
Level: [466]
+25.912.610000000+19.320.031+6.592.579
118. Sechis Fraus
Level: [454]
+28.611.503+13.050.017000+3.038.691+5.600.433-.277.182+6.200.544
119. Noociivo Shomon
Level: [442]
+6.414.703000000+196.234+6.180.507
120. Win Strol
Level: [527]
+30.705.736+742.52000+7.612.739+3.042.002+4.143.991+7.599.780+6.789.480
121. Trovao
Level: [531]
+44.752.747+1.497.32100+8.456.780+8.240.964+10.793.412+8.161.837+6.605.431
122. Dats Life
Level: [480]
+6.243.781+508.641000000+6.602.272
123. Kina Oblivion
Level: [467]
+25.609.428000000+19.960.188+6.649.239
124. Hazza
Level: [511]
+46.161.0900+16.229.809+3.281.1220+21.7800+20.707.055+6.164.081
125. Kibii Loko
Level: [485]
+49.490.8170+38.596.177+5.919.8570000+5.975.781
126. Rp Magic
Level: [462]
+22.968.365000000+16.403.702+5.565.663
127. King Hiberion
Level: [611]
+44.254.732+14.611.347+7.036.116+9.651.64500+8.108.1640+5.848.458
128. Bueno
Level: [518]
+36.900.047+1.270.263+20.403.7380+850.990+7.593.79800+5.644.396
129. Oxandro Lona
Level: [523]
+32.695.230+1.667.16400+6.894.199+6.303.470+6.084.341+6.391.891+5.356.163
130. Sairu Correndu
Level: [708]
+70.184.752+4.914.125-1.581.596+23.163.157+28.829.526-25.188.213+17.507.910+18.270.721+5.270.120
131. Vendedor
Level: [498]
+41.557.277+5.563.6990000+5.782.199+25.817.335+5.395.042
132. Latinos
Level: [416]
+5.615.0210000000+5.615.021
133. Vincent Van Gogh
Level: [541]
+23.606.078-8.642.077+10.865.146+6.662.41800+9.845.7520+4.876.837
134. Motanha
Level: [460]
+46.568.291+4.637.894+10.527.169+4.652.507+5.850.189+6.975.341+4.377.394+6.025.193+4.525.600
135. Kina Power
Level: [493]
+40.549.099+23.817.888+11.700.61200000+4.032.598
136. The Archeer
Level: [711]
+69.515.491-12.292.800+8.138.807+18.233.976+14.747.874+12.988.834+22.932.2930+4.769.504
137. Circless Frosst
Level: [467]
+35.109.353+22.105.423+8.331.47500000+4.673.454
138. Kastonem
Level: [427]
+171.800.0740+24.728.747+24.042.559+31.440.1700+21.286.998+64.227.231+4.077.368
139. Elder Fenix
Level: [674]
+18.038.812+6.518.967+7.887.48700000+4.633.356
140. Gastonem
Level: [453]
+165.208.4250+23.482.982+18.283.970+37.928.7140+28.996.652+51.119.899+4.400.205
141. Styler Twin
Level: [463]
+35.630.019+6.477.854+10.751.8490000+13.738.165+4.664.149
142. Ishiro Twin
Level: [481]
+54.965.039+21.541.507+10.545.0850000+18.694.445+4.185.001
143. Detrox Twin
Level: [468]
+52.902.306+20.961.675+10.213.2790000+17.296.412+3.432.939
144. Juliiano
Level: [538]
+29.691.152+5.775.814+3.847.568+1.205.7470+2.175.638+1.958.981+9.210.503+3.521.898
145. Legiaodepulga
Level: [425]
+3.562.8450000000+3.562.845
146. Yurii
Level: [522]
+18.487.759+6.092.203000+1.775.835+2.920.632+4.210.380+3.490.707
147. Risada Nuclear
Level: [690]
+71.376.300+13.295.925+25.999.621+22.727.004+6.848.066000+3.507.681
148. Koringa Loco
Level: [613]
+10.927.84500000+3.516.528+3.430.683+3.981.633
149. Boy Modo Tanker
Level: [573]
+11.250.676000+8.005.082000+3.245.594
150. Huti
Level: [566]
+23.217.129+6.136.192+13.424.39700000+3.657.539
151. Taca Sd No Outro
Level: [506]
+10.918.753+5.624.73300+6.576.502+3.450.3930-8.875.284+3.143.409
152. Vide Cul Fide
Level: [482]
+6.612.694000000+3.938.316+3.674.377
153. Dr Sujiro Kifuja
Level: [792]
+89.635.378+26.185.279+22.228.425+17.741+11.477.8440+20.859.072+5.471.479+3.674.259
154. Frost Slayer
Level: [467]
+53.499.366+18.664.319+1.645.8370+15.768.8580+6.415.314+7.988.816+3.019.219
155. Zapus Cecruth
Level: [581]
+3.959.2160000000+3.959.216
156. Senhor Dos Aneis
Level: [550]
+51.481.92700+29.759.352+11.099.2200+19.498.832-11.278.668+3.403.190
157. Xena Veia
Level: [551]
+69.838.219+6.844.159+1.444.962+10.412.149+11.931.6750+13.708.356+22.959.800+3.540.114
158. Boy Modo Hard
Level: [552]
+10.313.430000+7.784.325000+3.529.104
159. Dandanzito
Level: [465]
+3.685.0480000000+3.685.048
160. Jupiiter
Level: [579]
+29.366.31500+23.854.710+2.539.608000+2.973.995
161. Moleka Sapeka
Level: [462]
+35.216.940+7.113.299+12.217.070+10.250.673+3.438.203000+2.198.694
162. Caputino
Level: [468]
+24.040.8730+8.324.360+4.850.3640+761.250+2.274.983+5.228.777+2.114.626
163. Mrtrucoxd
Level: [560]
+21.793.50400+17.050.563+1.589.570000+2.154.371
164. Lady Murphy
Level: [502]
+2.310.2680000000+2.310.268
165. Vaporesso
Level: [549]
+46.999.140+7.747.101+78.688+4.302.024+14.329.974+9.480.448+896.231+7.143.442+2.079.175
166. Tibii
Level: [547]
+2.626.1420000000+2.626.142
167. Hasso
Level: [635]
+27.721.518+159.251+6.598.408+1.377.300+5.095.49400+12.000.294+1.400.862
168. Misa Os Tenta
Level: [596]
-15.721.885-17.449.6630000+15.8380+1.890.761
169. The Blokker
Level: [528]
+36.525.084+17.600.13900+11.600.712+5.700.64500+1.625.586
170. Oboticario
Level: [448]
+38.236.90100000+37.690.4080+1.546.492
171. Pally Zicagunga
Level: [429]
+1.960.4220000000+1.960.422
172. Kizaru
Level: [555]
+36.482.4210+3.286.172+22.209.88600+8.392.9920+1.595.370
173. Luuffy
Level: [552]
+36.467.3580+3.698.134+22.670.97700+8.473.9600+1.626.285
174. Tanka Kina
Level: [573]
+35.061.72100000+14.180.325+20.843.130+1.038.265
175. Cros Tart
Level: [471]
-44.238.028-28.860.026-18.801.526+439.800+14.836+17.761+782.320+8.575+1.131.262
176. Elder Druid Mal
Level: [480]
+53.282.437-6.309.235+22.878.116+2.002.988+9.417.7000+9.429.383+14.515.258+1.350.225
177. Zeero
Level: [598]
+15.300.155+656.508+8.352.162+649.641+8.559.510+670.0510-4.159.711+1.348.217
178. Heracles
Level: [556]
+29.657.91900000+11.096.195+17.586.558+1.975.165
179. Ebstzenho
Level: [510]
+14.005.061+458.060+1.624.641+23.677+6.720.75000+4.196.053+1.728.133
180. Velet
Level: [413]
+5.953.685+7.930.161-6.311.122+2.290.919+594.553000+1.491.132
181. Shaanksoruivo
Level: [433]
+54.486.8270-7.543.774+61.847.4790000+1.182.122
182. Dogao Rew
Level: [568]
+20.472.913-15.911.394+215000+14.447.882+20.216.311+1.505.114
183. Para Sd
Level: [455]
+14.631.7980+11.854.823-.909.67500+11.375.778-9.438.208+1.749.080
184. Boto Hell
Level: [613]
+56.137.10800+18.235.793+8.377.2070+4.526.735+23.090.296+1.909.075
185. The Icer
Level: [544]
+10.126.765+26.326.999-15.853.2340-14.339.881+12.754.82700+1.238.054
186. Alkaiidaa
Level: [489]
+7.019.8790+5.915.585+1.500.3030+11.56400+978.040
187. Portgasdace
Level: [554]
+45.369.048+23.913.25400+14.543.545+6.583.32300+924.330
188. Knight Forget
Level: [460]
-6.052.2260+1.481.4360-8.547.7010+101.832+95.008+842.174
189. Kufurbaz Haydo
Level: [454]
+2.728.125-7.971.125+6.199.142+1.250.838+434.250000+837.000
190. Matheus Leal
Level: [402]
+810.2130000000+810.213
191. Tchezerah Yamato
Level: [449]
+802.985000+36.063000+766.922
192. Pandita Flamax
Level: [639]
+16.256.21900000+4.752.171+11.641.405+641.863
193. Pala De Pala
Level: [451]
+121.276.938+13.040.860+85.818.093+22.541.4000000+583.877
194. Thor Vingador
Level: [510]
+14.774.255000+9.074.699+1.700.0730+3.400.014+468.600
195. Pescador Escondido
Level: [464]
+561.649+191.311000000+370.338
196. Sennick
Level: [427]
-7.703.2200+3.187.505+2.224.2930+2.064.374-15.192.663-35.415+305.429
197. Raio Veloz
Level: [546]
+6.048.178+3.105.5640+499.905+106.067+1.983.068+375.226+317.649+246.113
198. Smoke Mk
Level: [430]
+325.328.177+87.074.943+102.000.92700+58.781.325+75.401.8290+152.072
199. Akaingyn
Level: [512]
-11.652.320000000-11.592.416+95.940
200. Lubus Loco
Level: [505]
+2.374.305+3.269.9160+853.260+932.048+3.304.724-7.331.955+758.687+76.137
201. Kamikazi
Level: [444]
+87.420.04600000+36.552.904+50.718.075+66.150
202. Tchezerah Rock Lee
Level: [441]
-8.444.48500-8.213.553+2.427000+65.342
203. Kjetill Hvitserk
Level: [739]
-.444.133.161-64.963.724+7.302+8.166+8.166-96.421.463+5640+30.742
204. Sporting
Level: [447]
+18.500.931+6.415.4350+3.011.636+2.255.583+3.996.0100+3.920.236+28.903
205. Smoking Weedsz
Level: [514]
+21.229000+2.760000+18.469
206. Kibizugaeshi
Level: [524]
-11.795.416-11.784.473+18.180+2.4490+18.18000+18.180
207. Kifuja
Level: [656]
-60.108.124+28.045.105+11.523.380+787.819+336.943-45.638.392-11.186.003-44.759.356+18.145
208. Blessed Invencivel
Level: [487]
+37.141000+24.591000+12.550
209. Taca Sd Nao
Level: [532]
+35.934.877+9.658.748+6.236.9920+12.762.603+6.537.1570+364.311+11.430
210. El Delafuma
Level: [452]
+11.3690000000+11.369
211. Teaconselho Avaza
Level: [512]
+31.283.313+2.954.726-1.773.198+4.445.59600+13.564.653+11.752.527+7.341
212. Lendario Zeus
Level: [459]
+15.509.250+3.981.795+7.120.672+1.406.075+633.567+956.1270+1.238.111+6.070
213. Dikstra
Level: [428]
-7.824.58800-7.282.598+4.162000+5.296
214. Erva Lombra
Level: [477]
+6.821.6290+2.225.682+1.076.179000+2.194.767+1.326
215. Kaoru Mitoma
Level: [515]
+1.0630000000+1.063
216. Masterzinho
Level: [451]
+243.995+1.388+241.454+1130000+1.040
217. Madox
Level: [497]
+10.544000000+9.903+641
218. Castroso
Level: [516]
+18.936000000+18.593+343
219. Snowmark
Level: [519]
+11.937000000+11.598+339
220. Fain
Level: [538]
+18.090000000+17.758+332
221. Odioso
Level: [501]
+8.240000000+7.932+308
222. Rachid
Level: [521]
+13.921000000+13.626+295
223. Zakiya
Level: [523]
+8.218000000+7.977+241
224. Misael Warbeast
Level: [511]
+13.698000000+13.489+209
225. Letal
Level: [502]
+18.6330+198+18.20600+400+189
226. Quirino
Level: [512]
+20.815000000+20.650+165
227. Torech
Level: [406]
000000000
228. Nanando
Level: [428]
000000000
229. Oitavo Templario
Level: [476]
000000000
230. Ell Loko
Level: [680]
000000000
231. Dexxter
Level: [642]
000000000
232. Alucinator
Level: [456]
000000000
233. Taskezeiro Quatro
Level: [427]
000000000
234. Its Me
Level: [434]
000000000
235. Favellado
Level: [606]
000000000
236. Ambrose
Level: [529]
000000000
237. Mailus Pala Two
Level: [554]
000000000
238. Al Rojo
Level: [537]
000000000
239. Knight Saca Addon
Level: [431]
000000000
240. Liz Keen
Level: [458]
000000000
241. Islanioed
Level: [404]
000000000
242. Rhazael
Level: [605]
000000000
243. Patanou
Level: [406]
000000000
244. To Na Argentina
Level: [407]
000000000
245. Royal Warrior
Level: [462]
000000000
246. Pinheiral Rjj
Level: [435]
000000000
247. Amaterasuu
Level: [410]
000000000
248. Ekdox Ms Ocho
Level: [463]
000000000
249. Kivendyr Dary
Level: [412]
000000000
250. Beijo Grande
Level: [410]
000000000
251. Perry Tress
Level: [423]
000000000
252. Tagliafico
Level: [442]
000000000
253. Flying Raijin
Level: [509]
000000000
254. Romulo Oito
Level: [477]
000000000
255. Meryax Picolino
Level: [427]
000000000
256. Elodryns
Level: [473]
000000000
257. Skippershelby
Level: [475]
000000000
258. Vapo
Level: [434]
000000000
259. Caiozada
Level: [419]
000000000
260. Renngoku
Level: [442]
000000000
261. Taskezeiro Cinco
Level: [406]
000000000
262. Chico Cacador
Level: [454]
000000000
263. Thaina Paixao
Level: [428]
000000000
264. Zerok
Level: [417]
000000000
265. Filoux Kina
Level: [474]
000000000
266. Guest Soul
Level: [412]
000000000
267. Problematica
Level: [415]
000000000
268. Frizze
Level: [451]
000000000
269. Yuminero
Level: [467]
000000000
270. Relampago
Level: [446]
000000000
271. Jared
Level: [552]
000000000
272. Storm Racist
Level: [522]
000000000
273. Ki Naite
Level: [591]
000000000
274. Aspira Romulo
Level: [465]
000000000
275. Nieto Side
Level: [440]
000000000
276. Hadin Rullez
Level: [406]
000000000
277. Vps Puro Malte
Level: [403]
000000000
278. Sanky Ellder Druid
Level: [615]
+7.064.3560+4.912.053+3.355.10700+190.578+4.2190
279. Maaxxyz
Level: [507]
000000000
280. Giooh Kamikaze
Level: [440]
000000000
281. Magico De Oiiz
Level: [412]
000000000
282. Mike Katori
Level: [452]
000000000
283. Tsuukoyomi
Level: [412]
000000000
284. Fedor Necropsia
Level: [402]
000000000
285. Maldade
Level: [602]
000000000
286. Ek Das Alagoas
Level: [481]
000000000
287. Perry Quatroo
Level: [438]
000000000
288. Pouco Pra Entender
Level: [406]
000000000
289. Srgn Oito
Level: [482]
000000000
290. Kabullozin Weed
Level: [466]
000000000
291. Zard Majestic
Level: [447]
000000000
292. Yeifry
Level: [456]
000000000
293. Tumama Fue Mia
Level: [534]
+16.190000+11.57900+4.6110
294. Teteu The Myth
Level: [461]
000000000
295. Xukinhu
Level: [458]
000000000
296. Ragnar Lordbrok
Level: [635]
000000000
297. Synthesis Recluse
Level: [419]
000000000
298. Kendo Joga Easy
Level: [457]
000000000
299. Leo Knight
Level: [404]
000000000
300. St Pierre
Level: [689]
000000000
301. Lawliet
Level: [616]
000000000
302. Anti Judas
Level: [451]
000000000
303. Tdecimo Templario
Level: [410]
000000000
304. Zerol
Level: [417]
000000000
305. Fred Flintstone
Level: [455]
000000000
306. Latiff
Level: [468]
000000000
307. Tesarion
Level: [490]
000000000
308. Shannon
Level: [538]
000000000
309. Merchant Of Death
Level: [415]
000000000
310. Mountain
Level: [424]
000000000
311. Mudzin Afrika
Level: [505]
000000000
312. Romulo So Ouro
Level: [451]
000000000
313. Namikasz
Level: [665]
000000000
314. Deco Pvpdemel
Level: [480]
000000000
315. Ashleyr
Level: [433]
000000000
316. Strongbreaker
Level: [402]
000000000
317. Chavez
Level: [443]
000000000
318. Vps Puro One
Level: [405]
000000000
319. Svoork
Level: [560]
+33.308.01700+17.339.583+1.597.6740+5.288.264+8.084.4950
320. Antony
Level: [531]
000000000
321. Suzano
Level: [412]
000000000
322. Joao Do Caminhao
Level: [413]
000000000
323. Lairuff
Level: [502]
000000000
324. Perry Cincoo
Level: [439]
000000000
325. Gray
Level: [430]
000000000
326. Thorius Archer
Level: [423]
000000000
327. Unknnow Khaoss
Level: [458]
000000000
328. Heliotroppen
Level: [501]
000000000
329. Traca
Level: [410]
000000000
330. Leowsz
Level: [409]
000000000
331. Kjisasd
Level: [488]
000000000
332. Coveiro Master
Level: [687]
000000000
333. William Oxygen
Level: [414]
000000000
334. Major Wizard
Level: [414]
000000000
335. Yankziee
Level: [414]
000000000
336. Saenchai
Level: [431]
000000000
337. Bradock Original
Level: [407]
000000000
338. Velho Kaioshin
Level: [481]
000000000
339. Binhoo Deus
Level: [417]
000000000
340. Sanky Paladiin
Level: [644]
+10.427.2970+4.926.620+4.308.28900+1.697.216+170.4960
341. Quatro Master
Level: [453]
000000000
342. Qdecimo Templario
Level: [421]
000000000
343. Zerom
Level: [420]
000000000
344. Infected Tibia
Level: [408]
000000000
345. Lombra De Raxixe
Level: [414]
000000000
346. Dark Master
Level: [452]
000000000
347. Colognezi
Level: [467]
000000000
348. Leviel Mitarker
Level: [519]
000000000
349. Skriath
Level: [431]
000000000
350. Kina Maker Money
Level: [627]
000000000
351. Sky Kario
Level: [503]
000000000
352. Fogo Na Babilonia
Level: [663]
000000000
353. Strange Doctor
Level: [468]
000000000
354. King Azotes
Level: [444]
000000000
355. Thorzin
Level: [511]
000000000
356. Ironman
Level: [506]
000000000
357. Amamae Chego
Level: [463]
000000000
358. Shelby Warlord
Level: [455]
000000000
359. Destruidor Geral
Level: [418]
000000000
360. Cira Raliana
Level: [549]
+11.736.205+4.289.51000+6.447.6950000
361. Chico Paladin
Level: [599]
000000000
362. Knight Fluminense
Level: [439]
000000000
363. Streetjoolfw
Level: [576]
000000000
364. Eros Power
Level: [462]
000000000
365. Topliner Mainteemo
Level: [411]
000000000
366. Maconhaum
Level: [445]
000000000
367. Osukafu
Level: [454]
000000000
368. Kaguya Nopano
Level: [454]
000000000
369. Gatuno
Level: [544]
000000000
370. Speed Sor
Level: [453]
000000000
371. Scoris Funa
Level: [422]
000000000
372. Facundo Aranaa
Level: [413]
000000000
373. Blessed Holy
Level: [405]
000000000
374. Irirocaa
Level: [458]
000000000
375. Sfasfas
Level: [409]
000000000
376. Watengo Erepetwo
Level: [413]
000000000
377. Leitinho Nelas
Level: [477]
000000000
378. Xukinhe
Level: [454]
000000000
379. Yeeh Loadingg
Level: [421]
000000000
380. Hazah
Level: [447]
000000000
381. Killaroxi Ms
Level: [525]
000000000
382. Shelby Task
Level: [423]
000000000
383. Britoszz
Level: [523]
+4.537.9070000+4.537.907000
384. Raffa Atividade
Level: [566]
000000000
385. Hollykotas
Level: [438]
000000000
386. Trevolks
Level: [409]
000000000
387. Meryax Toruch
Level: [422]
000000000
388. Finishh
Level: [414]
-3.798.10600-7.139.0680+2.680.4390+1.661.5210
389. Flaviin
Level: [427]
000000000
390. Klauss
Level: [552]
000000000
391. Rydhia
Level: [663]
000000000
392. Inny Gameplay
Level: [428]
000000000
393. Guided By Rivotril
Level: [635]
000000000
394. Janko Muzykant
Level: [424]
000000000
395. Shelby Phophet
Level: [436]
000000000
396. Juliieta
Level: [434]
000000000
397. Cesinha Deboxado
Level: [466]
000000000
398. Sovaco Torto
Level: [465]
000000000
399. Claire Lana
Level: [420]
000000000
400. Sirilanca
Level: [538]
000000000
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
315
Players Online
Top Experience
1- Havoc Byt
1847, Elder Druid
2- Bruno Glu Glu
839, Master Sorcerer
3- Aways Out
832, Elder Druid
4- Macumbeiro
829, Master Sorcerer
5- Hiiguliine
804, Master Sorcerer

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!