Server Core
Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Frozen Heart
Level: [475]
+65.694.445+10.202.833+6.849.49200+14.840.773+6.881.847+20.470.608+5.452.889
2. Al Pinche Latuz
Level: [655]
-.732.471.144-25.615.7940+140.30700-89.601.729-34.470.361+5.647.273
3. Marshalls
Level: [526]
+90.501.072+10.130.985+4.960.462+14.159.268+12.986.462+1.633.606+20.655.080+21.710.118+5.268.087
4. Loko Vid
Level: [490]
+126.368.371+15.562.108+20.258.327+14.178.222+8.790.488+19.366.360+22.154.855+21.842.027+4.218.981
5. Neno Six
Level: [442]
+85.638.7660+14.151.541+10.931.879+19.763.110+8.554.625+8.574.296+19.920.414+4.745.897
6. Cst Da Bueira
Level: [515]
+136.855.172+19.926.511+19.951.526+14.811.271+19.039.236+18.352.210+22.730.387+18.130.182+4.916.845
7. Oscar Freire
Level: [555]
+33.056.6940-.846.758+11.068.421+6.549.780-.594.501+5.504.686+6.817.364+4.558.701
8. Hennessy
Level: [418]
+257.591.000+54.045.270+69.775.498+29.802.935+29.147.095+20.650.678+11.186.746+37.436.114+4.550.661
9. Gustavin
Level: [445]
+149.844.701+19.832.028+11.482.431+24.203.221+31.110.485+22.764.872+13.388.553+22.950.519+4.115.589
10. Undying
Level: [575]
+145.572.083+26.542.169+17.035.276+20.218.892+17.259.508+17.018.627+19.346.790+21.242.320+4.912.499
11. Xaxauh
Level: [529]
+74.870.242+18.490.381+12.255.295+9.009.686+20.635.604+7.077.455+7.365.603-6.494.152+4.533.369
12. Live Life
Level: [623]
-.176.350000000-4.699.657+4.523.307
13. Little Simz
Level: [589]
-95.328.582-79.637.848+619.811000+42.714-20.898.659+4.682.263
14. Icewizard
Level: [561]
+119.941.096+10.926.372+18.356.687+19.670.250+19.146.126+22.856.888+12.507.669+11.518.946+4.962.154
15. Boska Lila
Level: [443]
+150.026.6140+2.502.217+25.567.676+56.535.824+27.028.9380+33.744.854+4.650.102
16. Raputias
Level: [410]
+103.016.565+43.628.937+20.693.8710+16.556.278+12.619.818+5.562.6720+3.958.985
17. Kinderhufeisen
Level: [650]
+93.215.504+24.577.034+15.764.783-8.191.712+20.767.342+5.840.866+17.570.366+14.823.845+3.065.976
18. To Na Ativa
Level: [413]
+117.791.143+20.322.530+12.942.356+12.590.844+29.718.7440+15.642.297+22.382.443+3.195.926
19. Slark
Level: [418]
+116.262.535+17.505.953+15.574.456+15.531.525+19.395.580+17.839.187+16.318.284+10.110.652+3.990.894
20. Mythology
Level: [506]
+114.291.857+18.683.122+20.159.263+24.473.104+14.916.728-.954.378+21.007.429+12.066.693+3.941.894
21. King Garugon
Level: [636]
+113.956.603+19.498.803+15.689.695+12.828.757+16.407.614+18.289.637+8.085.678+17.195.658+3.965.758
22. Pessoa Passaro
Level: [417]
+32.606.993+2.696.911+6.230.201-8.447.970-6.593.225+11.860.620-1.574.295+25.262.048+3.172.703
23. Pugna
Level: [414]
+77.543.93100+16.050.944+13.065.982+19.872.282+18.604.035+6.039.003+3.913.683
24. Punckz
Level: [511]
+53.003.73900+10.803.342-5.496.945+14.462.936+16.753.928+13.921.956+3.560.519
25. Anjos Da Morte
Level: [510]
+125.131.001+17.341.591+15.591.618+20.496.043+17.229.219+15.256.272+19.723.996+15.471.764+3.024.495
26. Flawn
Level: [516]
+70.943.25800+10.465.083+10.865.978+14.696.634+17.082.287+13.712.853+3.123.421
27. Patrocinio Full
Level: [645]
+149.828.436+25.333.8170+52.680.784+5.426.80500+61.496.624+3.893.404
28. Psyduck
Level: [654]
+55.738.412+17.954.944+19.724.469+17.006.204+2.272.553-15.648.1290+10.773.012+3.657.357
29. El Shelby
Level: [546]
+71.400.4910+11.154.730+11.194.919+12.309.009+15.107.534+2.553.696+14.327.253+3.756.348
30. Allakazam
Level: [419]
+31.754.6440+76.1910+11.600.419+12.575.5290+4.038.287+3.350.332
31. Ryusaki
Level: [549]
+26.868.812+13.491.040-2.139.738+7.115.848000+5.817.357+3.584.304
32. Buhu
Level: [570]
+13.186.271-34.667.020+5.960.054+9.445.674+19.940.536+13.680.983-12.466.760+8.444.502+3.850.299
33. Ultimate Cocaine
Level: [401]
+129.130.548+639.913+37.500.550+61.985.703+9.626.771+15.692.307+387.305+892.324+3.785.294
34. Ze Galdino
Level: [426]
+3.293.714000000+570.037+3.256.144
35. Vulgo Luciano
Level: [604]
+77.265.340-6.515.167+15.626.955+18.336.519+3.498.478+15.813.105+7.620.115+20.541.285+3.346.047
36. Marcos Evangelista
Level: [569]
+36.442.926+8.548.756+12.997.9660000+12.572.168+3.325.034
37. White Endrick
Level: [409]
+211.457.3430+26.713.605+36.102.565+63.234.353+17.196.955+25.962.245+38.530.612+3.720.005
38. Pszychsha
Level: [574]
+119.024.648+9.914.938-1.511.309+33.105.533+21.726.560+15.165.0710+37.537.869+2.088.984
39. Dulia Princess
Level: [554]
+98.587.865+27.197.552+7.008.652+27.478.666+22.458.178-1.828.446+21.933.269-8.055.988+2.396.981
40. Erep Zero
Level: [448]
+81.788.912+21.122.024+4.237.223+11.588.814+10.165.522+11.149.854+7.239.401+12.590.105+2.698.967
41. Shelby Is Back
Level: [567]
+123.179.639+19.092.443+12.906.893+12.848.643+13.024.976+16.712.685+19.813.846+25.839.254+2.945.894
42. Shelby Dez
Level: [420]
+66.422.98800+14.222.640+15.235.209+9.348.702+12.525.561+11.562.982+2.530.892
43. Sirius Oz
Level: [517]
+48.778.217+7.886.768+10.106.681+10.334.776+5.767.677+11.576.698-6.132.258+5.048.000+2.193.873
44. Flash Reverso
Level: [574]
+10.269.128-8.755.481000-9.922.340+14.424.479+10.413.599+2.109.872
45. Gnik Serphirot
Level: [583]
+57.735.882+3.997.605-1.597.651+12.094.532+12.387.514+7.466.931+9.196.415+10.417.671+2.775.863
46. Neno Ten
Level: [440]
+30.120.226+15.0900+271.574-.674.613+4.627.424+7.019.108+16.333.164+2.151.856
47. Wspominacdgf
Level: [414]
+205.765.689+43.579.820+42.249.359+27.592.211+26.002.434+22.870.456+25.982.498+15.979.083+2.512.824
48. Ninaa
Level: [521]
+75.564.969+13.822.370+7.981.330+22.038.161+6.159.542+7.654.057+2.736.931+13.831.822+2.343.752
49. Wezzybaby
Level: [514]
+76.442.519+2.138.052+7.097.750+15.459.645+16.309.747+19.235.0900+12.201.537+2.003.697
50. Fah Digdin
Level: [554]
+41.119.692+9.908.195+5.977.221+3.355.549+6.214.621+7.798.038+9.645.445-2.660.075+2.882.694
51. Vinte Noinhas
Level: [492]
+72.071.952+11.200.774+12.854.219+11.029.311+10.362.838+10.665.553+10.043.330+3.583.285+2.335.639
52. Imperius
Level: [609]
+99.252.535+16.692.525+14.285.149+6.625.168+17.846.424+14.414.220+14.396.465+13.260.948+2.734.632
53. Slin
Level: [628]
+60.393.7100+11.900.196+13.236.898-.763.814+7.030.422+14.970.357+12.390.039+2.630.610
54. Tal Do Renatin
Level: [506]
+32.582.766+5.588.892+7.058.434+9.548.424+7.790.213-.481.513+9+714.058+2.012.601
55. Nael
Level: [430]
+38.873.503000+1.375.515+15.287.688+8.666.058+10.196.664+2.349.577
56. Puma Hard
Level: [442]
+15.997.1820000+12.806.0420+571.543+2.648.568
57. Shelby War
Level: [508]
+72.524.814+13.051.606+11.888.846+11.101.854+5.951.305+10.778.520+11.246.287+5.458.835+2.051.558
58. Comandante Ricksaw
Level: [667]
+32.597.718-2.084.078+2.007.889000+14.225.862+14.565.526+2.884.518
59. Foveiro
Level: [429]
+38.442.898000+8.743.959+13.176.5460+13.835.881+2.688.510
60. Yoshi
Level: [530]
+74.907.542+12.572.095+9.809.330+3.222.718+12.875.184+10.053.191+12.092.883+11.384.636+2.900.502
61. Alejado Andando
Level: [457]
+48.171.267+5.195.369+11.379.008-15.759.758+9.148.216+4.743.763+15.048.936+15.287.231+2.130.501
62. Black Widow
Level: [503]
+52.565.530+25.080.110+6.193.2760000+18.384.657+2.908.486
63. Tiao Meloni
Level: [426]
+82.661.257+8.978.045+15.705.518+14.851.383+16.535.726+8.679.072-57.439+17.347.088+2.005.479
64. Kijaw
Level: [602]
+115.799.202+3.341.062+2.665.385+30.500.402+21.602.149+12.001.477+23.401.350+19.249.976+2.040.399
65. Kina One
Level: [409]
+25.161.01700+3.710.785+10.166.57300+8.559.277+2.726.380
66. Master Mage
Level: [418]
+28.112.191000+7.750.647+9.002.341+6.277.152+2.247.705+2.836.344
67. Raqi
Level: [664]
+166.724.899+33.630.951+9.231.427+14.104.454+6.073.040+21.501.380+32.170.684+46.741.628+2.274.333
68. Morbios
Level: [447]
+5.754.561000000+3.678.328+2.076.233
69. Trump
Level: [554]
-76.982.635-.490.696.154+15.549.179+15.047.302+12.573.791+2.372.881+14.036.666+15.062.023+2.869.216
70. Shelby Tribojah
Level: [426]
+8.600.390000+22100+6.317.191+2.062.199
71. Mulambo
Level: [467]
+83.235.871+13.250.129+13.605.063+10.049.174+6.855.067+14.067.262+13.456.336+11.112.662+2.841.175
72. Holy Gasket
Level: [498]
+77.323.702+9.708.927+12.769.063+11.719.091+10.141.482+10.440.486+11.557.459+10.781.021+2.208.169
73. Korsan
Level: [453]
+7.105.888-3.519.577-5.978.324-5.995.218+5.064.625-7.004.158+9.513.919+11.422.457+2.602.165
74. Gilsu
Level: [534]
+23.214.424+9.909.578-5.674.295+5.569.778+6.735.382+7.983.639-1.460.240-1.788.567+2.940.147
75. King Luizinho
Level: [611]
-.726.631.177-37.767.702-21.742.003-10.361.578-48.668.304-59.283.687+6.387.566-9.430.064+2.138.143
76. Darcy
Level: [435]
+53.587.096+8.805.364+7.506.812+7.468.396+7.739.850+8.785.674+3.260.024+7.139.831+2.885.141
77. Minajiscrucker
Level: [582]
+18.185.920000000+16.287.779+2.898.140
78. Karl Urban
Level: [558]
+142.227.363+22.319.644+22.412.989+21.578.930+19.143.760+17.423.141+18.844.459+17.100.329+2.408.108
79. Pars
Level: [481]
+107.790.3300+26.498.262+12.393.433+14.608.739+10.115.549+26.943.390+14.528.850+2.705.104
80. Stormy
Level: [445]
+66.974.586+2.645.254+10.053.954+10.045.129+11.028.591+8.614.079+10.916.819+10.923.655+2.750.102
81. Galux Dominus
Level: [411]
+68.136.194+4.333.366+24.973.516+884.7370+23.559.816+6.250.766+5.034.756+2.250.087
82. Itzme
Level: [466]
+65.888.295+10.557.258+2.241.587+10.899.497+10.798.728+9.710.957+10.243.452+8.576.735+2.864.077
83. Tricky
Level: [512]
+81.040.735+14.797.432+16.756.606+7.168.440+16.219.073+9.045.102+12.744.073+3.059.959+2.252.047
84. Sanky Ju
Level: [528]
+4.627.36800+3.398.126+180.429+127.8800-1.352.112+2.272.046
85. Sesshomaru
Level: [431]
+58.694.060+17.573.180+5.834.7670+8.851.929+10.841.8960+13.974.264+2.621.020
86. Shelby Oito
Level: [404]
+89.661.330+21.827.106+4.580.505+25.228.642+19.584.797+7.584.316+3.010.718+5.684.228+2.164.015
87. Lordkillss
Level: [438]
+7.147.621+1.291.210+2.632.551-4.375.239+1.442.535-3.499.909-2.128.968+11.987.434+2.797.005
88. Erep Zeroseis
Level: [428]
+80.791.481+2.407.387+12.149.687+12.027.856+12.784.474+13.455.473+12.398.299+12.398.317+1.173.986
89. Comandante Frank
Level: [649]
+76.981.895+11.179.174+12.191.170+12.198.033+14.340.006+10.285.202+7.914.358+7.385.966+1.489.984
90. Evaldo
Level: [457]
+19.093.189-2.787.578-8.811.373+4.972.531+8.923.874+5.713.666+6.945.723+2.121.369+1.017.975
91. De Julitos
Level: [461]
+41.113.596+17.445.283+6.484.062+544.954+5.308.70500+10.891.032+1.031.967
92. Jabu
Level: [476]
+57.933.598+9.019.167+9.152.504+438.228+12.657.314+12.594.624+9.295.583+2.427.005+1.561.961
93. Dracule Mihawk
Level: [425]
+32.424.757+15.3780000+17.400+30.457.767+1.189.957
94. Tn Supremo
Level: [603]
+24.374.964000000+23.773.015+1.601.948
95. Sanky Leader
Level: [657]
+23.544.613-3.557.036+24.586.016+23.690.094+55.590+3.177.0540-25.414.510+1.472.939
96. Don Boer
Level: [401]
+50.117.405+20.790.812+21.267.4420000+6.178.219+1.882.930
97. El Markiin
Level: [546]
+69.212.400+985.679+5.724.057+12.225.160+10.524.971+13.625.582+13.766.259+11.746.457+1.923.924
98. Sonick
Level: [408]
+43.583.730000+19.920.446+17.386.222+4.788.769+368.272+1.217.923
99. Amelia Paralda
Level: [411]
+24.493.313+7.520.051+9.318.361+10.000.0030-.936.224+91.360-3.825.891+1.056.923
100. Lu Arqueiro
Level: [409]
+17.958.231+1.260.4410+1.944.74600+280.577+11.826.851+1.351.911
101. Rexhckater
Level: [451]
-.306.3700-5.853.290000+2.711.092+917.076+1.760.910
102. Sinistron
Level: [440]
+27.245.568+12.965.8180+10.156.286+58.062+12.059.730-3.309.969-6.918.265+1.230.910
103. Thunder Hawk
Level: [452]
-10.807.542-2.386.9280+939.260+2.625.565-19.753.5080+6.531.493+1.916.895
104. Atomic Samurai
Level: [408]
+124.602.758+23.950.070+22.322.976+4.555.242+27.084.389+23.934.046+3.423.257+18.279.892+1.055.883
105. Jason Hayes
Level: [640]
+67.969.388+13.655.267+12.638.553+674.186+11.937.337+11.376.495+8.704.618+7.585.580+1.888.860
106. Unsainted
Level: [516]
+58.903.640+9.505.787+13.173.888-.551.898+13.969.3390+9.068.124+11.727.567+1.012.832
107. Kazakhstan
Level: [444]
+55.505.9190+18.721.693+272.4360+16.186.621+5.212.549+12.657.953+1.293.829
108. Renan Das Noviinha
Level: [550]
+68.780.968+22.292.528+15.433.653+17.505.744+4.262.88400+6.131.333+1.157.825
109. Jess
Level: [583]
+82.516.514+11.409.961+4.112.714+12.139.283+14.102.731+11.312.048+12.952.966+12.218.985+1.272.824
110. Marvell Lagnd
Level: [593]
+56.720.433+3.566.018+1.959.231+7.598.538+15.325.999-2.677.419+17.884.206+12.925.042+1.140.815
111. King Max Brown
Level: [668]
+17.654.906-14.697.253-1.556.183+13.684.074+9.512.358+1.137.817+7.963.838-.306.556+1.917.810
112. Eulinho Griffin
Level: [483]
+15.823.003-43.331+3.208.2300+8.418.610-3.170.2140+4.066.625+1.632.795
113. King Tripinha
Level: [452]
+26.429.814+4.433.730+8.690.2900-2.958.273+5.330.2480+9.449.027+1.485.791
114. Caiser Quatro
Level: [408]
+13.473.50900+8.602.381-.219.470+1.009.8360+1.578.975+1.503.786
115. Lucaao
Level: [470]
+59.006.190+2.862.971+8.297.863+9.899.174+8.845.762+9.282.812+7.855.929+9.881.899+1.085.775
116. Insanity Mage
Level: [477]
+1.214.991000000+217.295+1.919.773
117. Gallant Oz
Level: [569]
+80.582.266+21.497.644+18.860.895+25.480.348-3.664.669+3.222.058+4.257.187+9.256.041+1.674.760
118. Blade Knight
Level: [452]
+75.211.449+9.376.228+12.932.092+9.822.703+13.967.444+9.491.624+11.887.607+7.731.995+1.005.751
119. Forkers
Level: [438]
+19.723.83700+3.179.398+4.193.515+8.351.844+1.295.898-.843.567+1.548.749
120. Ed Pro
Level: [527]
+43.356.025+5.215.188+12.155.583-2.572.2740+2.539.471+11.815.594+11.016.724+1.188.738
121. Dogmau
Level: [405]
+16.072.785+2.937.06400000+12.230.987+1.905.732
122. Seu Craudinei Ek
Level: [471]
+41.841.8010+25.6500+10.886.041+19.989.892+5.584.531+4.182.591+1.550.718
123. Karya
Level: [523]
+69.801.477+10.088.865+13.950.765-1.190.090+13.553.669+16.086.746+4.456.608+9.369.197+1.489.715
124. Khyoz
Level: [586]
+124.482.736+13.904.441+22.915.080+16.130.975+13.681.263+18.843.236+18.034.773+20.648.249+1.327.715
125. Gelado
Level: [497]
+64.984.944+9.219.182+9.863.091+9.002.066+8.540.397+10.098.503+9.641.217+7.020.776+1.601.710
126. Addon Seller
Level: [515]
+50.833.608+12.693.107-1.487.149+11.656.856+4.572.778+5.808.962+9.020.424+5.146.927+1.425.701
127. Cigana
Level: [466]
+42.242.665+7.474.651+4.502.716-1.559.674+17.054.826+2.890.880+2.627.872+6.434.691+1.820.700
128. Shelby Sete
Level: [419]
+56.488.25500+9.315.547+7.823.678+9.847.015+13.279.427+14.974.898+1.250.687
129. Cride
Level: [404]
+63.893.684+5.111.475+13.302.970+15.770.705+8.887.467+6.718.859+3.952.598+7.444.924+1.709.682
130. Litana
Level: [433]
+56.464.545+279.645+16.193.410+5.170.390+3.826.086+15.574.348+2.072.590+11.401.767+1.583.672
131. Pequeno Tanker
Level: [517]
+7.073.877-7.077.1670+5.568.150+1.242.49200+6.215.746+1.125.655
132. Vitao
Level: [596]
+54.916.708+5.685.848+9.454.918+10.021.483+9.157.192+9.363.256+8.070.561-.803.203+1.969.652
133. Sanky Archers
Level: [597]
+39.089.303+9.615.334+6.176.946+4.811.010+578.223+9.254.710+2.430+7.157.070+1.423.650
134. Loboh
Level: [465]
+59.370.769+4.033.362+8.333.432+8.880.412+11.197.526+11.862.178+4.923.049+10.869.158+1.273.648
135. Zaka Nikka
Level: [422]
+24.271.815+9.897.929+3.217.90300+8.140.4500+889.673+1.344.642
136. Beethoven
Level: [532]
+46.002.702+6.403.405+8.534.42800+9.440.492+7.391.621+13.690.141+1.544.612
137. Lekera Taca Palito
Level: [540]
+70.497.777+6.103.378+11.246.665+10.603.552+13.543.721+3.619.099+13.811.178+10.602.596+1.970.584
138. Arqueira
Level: [429]
+29.458.8000+17.349.6040000+10.864.613+1.245.582
139. Dagrao Branco
Level: [666]
-14.262.746-3.524.7320000-18.531.365+5.960.771+1.833.579
140. Ice Do Mal
Level: [490]
+84.604.598+13.156.435+16.213.712+4.900.8600+12.151.340+16.120.744+18.047.929+1.017.577
141. Sativaz
Level: [446]
+39.273.31100+3.604.902+12.987.499+17.515.0140+4.650.326+1.517.567
142. Gangs Starbrow
Level: [444]
+23.281.3890+8.179.896+3.993.148000+9.095.777+1.014.567
143. John Dee
Level: [407]
-3.329.1490-5.571.855+158.857+1.12600+988.713+1.546.557
144. Sanky Mago
Level: [597]
+41.862.802-12.594.362+25.686.929+6.561.511+177.964+7.708.9320+12.209.060+1.328.553
145. Saluzin
Level: [492]
+57.099.998+5.354.493+7.882.457+2.615.101+16.610.355+15.648.554+5.078.596+3.422.894+1.490.544
146. Knight Expert
Level: [415]
+53.588.3490+9.391.184+10.836.878+21.677.768+10.530.4430-.719.459+1.873.533
147. Dema
Level: [484]
+36.034.461+7.692.401+880.993+9.225.009+10.925.442+9.375.669+6.362.104-8.463.580+1.925.532
148. Beastmaster
Level: [419]
+76.845.93700+10.262.699+12.859.340+18.489.722+18.212.219+15.924.436+1.099.519
149. Rasmus
Level: [443]
+11.183.851000000+10.482.340+1.701.510
150. Illusion
Level: [550]
+108.271.000+8.258.743+10.427.009-4.690.220+38.582.701+27.019.576+19.276.788+5.368.895+1.031.507
151. Denali
Level: [485]
+23.965.6270+5.223.387+10.403.906000+5.393.838+1.946.495
152. Lord Trevouz
Level: [413]
+56.857.687+10.170.422+14.962.352+12.328.682+12.818.582+1.172.6680+3.462.484+1.945.494
153. Kina Volta Full
Level: [505]
+64.661.748+10.875.094+8.333.160+11.887.314+7.328.346+7.846.939+9.251.862+8.106.545+1.035.485
154. Raven Mystical
Level: [405]
+14.978.79300000+144.615+13.587.164+1.776.484
155. Santana Do Ipanema
Level: [458]
+46.652.558+6.876.905+7.494.038+2.943.567+7.063.441+7.256.404+8.134.097+5.110.632+1.776.471
156. Mayara Tanker
Level: [503]
+31.060.9920000+3.196.811+13.169.844+12.601.876+1.094.460
157. Sheeva
Level: [459]
+51.975.503+7.096.675+6.741.845+6.778.733+7.889.248+7.306.290+7.450.496+6.885.756+1.830.456
158. Onjacktallkina
Level: [407]
+50.857.093+6.474.833+3.053.068+8.796.436+7.633.934+12.782.795+4.455.230+5.943.343+1.721.450
159. Babiwlo
Level: [456]
+33.102.2910+12.100.191+13.230.327000+6.802.323+1.970.448
160. Rydhia Melchisto
Level: [451]
+91.984.631+11.310.942+12.985.413+12.281.604+16.810.907+11.704.451+11.922.421+13.005.442+1.967.447
161. Niicholas Flamel
Level: [440]
+17.740.2980+3.883.802+2.593.905000+9.108.156+1.156.434
162. Najlepsze
Level: [437]
+45.103.484+7.081.049+5.724.333+2.561.325+5.968.235+7.302.505+9.512.696+6.948.907+1.007.430
163. Guided By Rivotril
Level: [474]
+45.521.634+4.789.523+7.807.010+6.282.718+6.762.625+6.948.717+6.825.372+6.484.235+1.624.429
164. Netin Da Loteria
Level: [458]
+47.164.807+7.038.390+6.895.098+7.578.219+7.340.286+5.823.824+6.751.466+6.214.093+1.525.427
165. Rauxzin
Level: [666]
+64.006.4610+22.987.461+546.534+24.451.491+9.434.186+6.115.3470+1.485.427
166. Princesa Marien
Level: [585]
+16.571.43700000+2.725.276+12.835.747+1.011.413
167. Asarro
Level: [491]
+101.817.981+15.928.286+17.618.799+13.453.961+12.707.672+13.863.653+14.648.708+12.252.486+1.348.412
168. Sparkzyn
Level: [414]
+20.785.737+2.534.814+4.344.733+5.082.77100+1.077.960+4.195.048+1.553.410
169. Master Knighter
Level: [445]
+53.352.814+8.599.050+6.087.896+7.209.277+7.994.652+8.976.989+7.037.240+6.245.297+1.205.410
170. Kina Maker Money
Level: [518]
+7.830.883+6.348.207-13.615.701+4.597.540+6.813.489-3.141.3860+6.277.339+1.551.394
171. Bandalito
Level: [518]
+61.464.721+5.586.037+6.037.899+10.539.293+9.680.358+10.013.284+9.556.262+9.873.209+1.180.376
172. Poocoyo
Level: [459]
+83.633.774+86.7510+6.484.735+33.486.966+2.106.441+8.286.279+30.816.889+1.704.375
173. Royal Lima
Level: [473]
+60.049.752+5.749.052+9.907.312+9.452.600+10.986.627+7.299.587+8.202.908+8.945.291+1.509.370
174. Avtar
Level: [460]
+8.941.3860+5.970.683+6.544.084+7.715.892-13.079.3830+745.898+1.893.362
175. Halcon Negro
Level: [401]
+10.732.5650-.556.975+1.644.319000+8.874.867+1.770.353
176. Dizzi
Level: [410]
+46.485.037+9.476.018+18.751.1260+4.295.675+14.568.618-1.653.811+71.093+1.955.338
177. Reiszinho
Level: [431]
+26.385.589000+7.862.999+14.192.8430+2.924.409+1.407.336
178. Joao Nojento
Level: [497]
+40.895.7700+8.713.606+4.130.447+8.569.836+9.359.866+8.480.120-.234.440+1.878.333
179. Voodoo Ed
Level: [486]
+52.762.413+7.320.635+3.795.918+948.291+12.340.535+12.960.098+8.567.444+5.108.508+1.381.324
180. Roxx Deshumilde
Level: [526]
+60.102.939+8.241.210+9.250.900+8.312.981+8.326.972+7.361.409+8.713.433+7.577.713+1.322.318
181. Sonny Quinn
Level: [621]
+103.177.226+17.711.927+15.514.304+2.161.916+16.833.102+19.137.049+15.083.758+14.109.850+1.629.317
182. Tiriirica
Level: [453]
+19.775.993+8.731.669+3.276.3940+7.075.579-2.219.5050+1.660.540+1.252.315
183. Sirilanca
Level: [469]
+9.133.997000000+8.029.685+1.104.312
184. Reii Mago
Level: [635]
+130.833.205+24.790.198+15.010.472+20.714.045+17.167.851-2.884.071+25.770.786+27.450.612+1.816.310
185. Maleevolaa
Level: [468]
+51.528.8350+22.486.044+5.255.59400+5.934.921+16.847.983+1.006.291
186. Lordkills
Level: [456]
+7.585.454-12.207.527+4.532.221+3.445.551-1.475.739+1.715.799+1.525.491+9.000.372+1.050.285
187. Ckimimaroo
Level: [480]
+27.271.463+5.529.9330+6.281.047+9.177.818+584.243+3.396.7950+1.645.284
188. Karia
Level: [487]
+50.844.550+7.206.012+9.449.037+5.688.637+2.842.175+9.203.291+6.017.907+9.137.213+1.302.276
189. Kula
Level: [508]
+67.632.407+10.715.315+8.911.622+8.485.875+10.322.185+10.409.399+9.005.200+8.089.541+1.696.267
190. Tereos
Level: [661]
+83.704.903+10.225.637+7.708.298+12.391.135+12.144.386+12.119.478+10.071.331+17.836.371+1.210.265
191. Luna Isabelle
Level: [564]
+110.956.948+18.904.110+18.117.299+16.225.415+11.611.543+18.866.334+15.357.722+11.954.271+1.922.250
192. Civic Ek
Level: [469]
+29.831.330+8.677.1880+5.920.830+5.900.3280+3.968.227+5.261.518+1.105.236
193. Alan Berrola
Level: [530]
+76.295.59200+1.231.916+19.691.714+15.779.986+18.200.922+18.380.834+1.014.218
194. Boca De Sapo
Level: [441]
+3.200.707000000+2.350.494+1.850.212
195. Calki Sart
Level: [476]
+40.498.1340+657.256+19.112.497+702.474+16.066.8350+1.992.229+1.598.212
196. Myszorek
Level: [455]
+1.212.547+2.402.5560000-11.615.911+9.259.692+1.166.210
197. Metanabol
Level: [477]
+50.209.625-4.902.471+5.807.630+13.393.917+7.109.071+16.086.729+1.598.508+9.142.044+1.976.195
198. Brutalheart
Level: [451]
+35.015.82100+11.656.127+16.833.37000+7.807.129+1.719.192
199. Nephesto
Level: [622]
+106.894.911+13.167.638+19.090.059+6.671.069+19.773.105+7.984.033+20.450.989+19.267.824+1.492.191
200. Icegurt
Level: [512]
+72.508.953+10.907.795+9.320.975+9.847.040+10.846.286+11.442.855+10.115.531+9.873.278+1.158.189
201. Tecna
Level: [451]
+76.351.305+12.342.785+11.661.001+12.247.127+11.312.910+9.353.369+10.410.203+7.905.720+1.121.187
202. Barbarius
Level: [550]
+79.000.234+9.832.804+16.309.295+14.239.958+8.401.219-1.460.514+15.714.152+15.529.136+1.436.181
203. Morphling
Level: [428]
+90.924.20800+14.611.786+16.540.185+20.631.041+19.461.496+18.300.518+1.381.180
204. Remin La Perra
Level: [485]
+44.673.399+11.707.546+1.100.442+8.385.7050+366.390+19.851.374+1.720.785+1.520.178
205. Ramzan
Level: [574]
+122.386.950+14.400.062+19.705.579+15.570.976+17.543.422+18.947.483+17.778.961+18.114.285+1.329.178
206. Max Um
Level: [537]
+56.658.884+12.899.1910+1.685.317+17.967.452+17.271.869+4.519.850+2.297.043+1.020.159
207. Grylo
Level: [408]
+34.701.834-1.104.957+13.512.654+3.214.826-1.537.047+10.432.792+8.020.397+11.964+1.200.157
208. Crazyclown
Level: [407]
+24.079.656+9.708.0650-2.498.480+9.963.074+1.771.3360+6.733.504+1.402.154
209. Quote Cwd Root
Level: [447]
+313.517.967+37.926.686+35.076.559+28.978.170+49.606.835+43.354.573+51.435.434+66.482.553+1.660.153
210. Elder Reno
Level: [480]
+57.058.360+8.618.056+7.594.767+7.458.965+9.206.030+7.471.280+8.382.715+7.926.404+1.403.139
211. Kunkka
Level: [414]
+64.511.13900+15.000.070+10.424.936+3.157.915+14.075.383+18.811.696+1.044.138
212. Igor Cwb Bro
Level: [579]
+93.055.737+695.790+20.956.672+5.237.946+16.862.798+14.912.142+18.847.001+16.646.350+1.805.127
213. Organizador
Level: [581]
+120.461.030+21.335.871+18.104.254+19.113.357+16.798.563+18.489.052+6.457.542+18.278.266+1.887.122
214. Babilonia Agreste
Level: [627]
+61.227.478-9.102.820+15.196.607+16.002.464+13.579.353+21.774.109+168.758+3.355.499+1.665.095
215. Shelby Thomas
Level: [545]
+116.823.287+19.304.060+18.016.633+18.276.066+17.963.028+15.699.363+15.636.124+11.763.915+1.166.095
216. Leubino
Level: [456]
+41.782.464-2.498.075+9.411.928+5.852.336+11.221.465+4.963.997+8.632.956+1.769.763+1.432.091
217. Atlas
Level: [445]
+31.356.56400+7.663.778+7.565.544+5.799.740+1.444.041+8.423.380+1.462.078
218. Paladino Violentto
Level: [467]
+44.667.609+136.335+7.205.221-3.820.027+12.327.002+11.454.391+15.278.658+151.021+1.867.076
219. Holy Fire
Level: [619]
+68.419.982+7.437.527+10.551.073+12.894.186+8.358.363+11.587.380+9.194.687+8.997.688+1.401.074
220. Markiin Crazy
Level: [445]
+42.031.444+13.021.456+5.700.0060+8.488.917+7.325.8610+6.923.144+1.574.057
221. Mas Tera
Level: [518]
+100.567.958+15.651.112+12.724.781+15.381.422+12.028.435+13.386.683+15.221.517+14.751.955+1.425.050
222. Infernus Return
Level: [403]
+52.329.637+14.305.343+9.970.519+7.725.751+7.399.548+5.550.920+3.711.471+3.718.031+1.951.049
223. Galamisina
Level: [459]
+49.619.603+7.767.397+6.624.283+8.891.190+7.206.349+6.558.393+6.707.521+6.369.418+1.497.048
224. Lady Lagertha
Level: [597]
+44.881.353+14.868.387+1.489.736-1.663.841+3.948.613+4.182.974+16.466.256+4.568.200+1.023.026
225. Gell
Level: [453]
+28.874.871+13.485.336+4.647.941+1.046.903+7.415.578+1.420.110-2.750.626+1.440.616+1.171.012
226. Blackfeet
Level: [475]
+24.489.7680+11.492.613+284.5990+6.022.2010+5.360.659+1.016.010
227. Tiim
Level: [457]
+35.029.174+1.488.648+1.477.908+8.900.089+11.768.644+4.571.395+4.944.339+2.552.137+1.329.009
228. Recolhe Dinheiro
Level: [443]
+36.767.18100-2.483.691+14.087.304+853.128+2.704.706+20.247.003+1.084.006
229. Adarro
Level: [455]
+110.986.469+19.234.940+14.710.650+20.573.588+14.395.488+13.722.736+13.811.672+12.061.387+1.480.005
230. Caili
Level: [471]
-2.658.889000000-3.569.891+1.911.001
231. Bina Kina
Level: [440]
+27.046.879-3.622.819+7.814.122+4.535.12500+1.311.589+17.399.859+1.609.001
232. Goretzka
Level: [511]
+3.083.5850-1.963.8540000+4.919.449+990.127
233. Gryllo
Level: [447]
+65.270.617+2.928.356+28.314.587+8.524.900+408+19.347.325+5.195.353+105.653+987.901
234. Electabuzz
Level: [565]
+134.540.734+20.211.526+23.905.211+21.966.861+18.122.732+14.129.830+15.980.097+19.115.492+982.112
235. Lovy Metal
Level: [401]
+24.342.157000000+23.515.182+974.827
236. Tentaculo
Level: [570]
+179.007.153+23.880.371+23.435.029+32.383.397+36.569.968+31.310.401+23.192.322+7.305.689+972.933
237. Sterydowa Krolowa
Level: [461]
+36.097.433-.927.800+11.215.0230+7.683.907+10.080.259+776.729+6.420.294+972.897
238. Sr Gold
Level: [401]
+96.768.660+56.363.307+30.669.6080000+8.408.782+962.328
239. Punch Green
Level: [480]
+19.921.3480+6.128.163+7.719.8710+1.055.660+2.872.016+686.942+950.205
240. Marvel Lagnd
Level: [521]
+36.785.259+4.919.916+10.434.732+4.141.568+11.912.284+2.116.3430+1.438.476+937.825
241. Slytharshelby
Level: [406]
+35.562.757+7.291.755+4.217.851+14.493.220+364.913+377.735+578.393+6.311.672+937.209
242. Yoou Are Death
Level: [472]
+98.490.799-2.787.226+3.685.361+15.147.985+21.904.779+19.202.275+16.745.624+23.396.072+927.198
243. Therhomboid
Level: [534]
+90.299.498+24.706.543+9.179.734+10.555.267+6.498.9890+13.584.790+24.377.249+923.400
244. Luna Marien
Level: [473]
+4.651.68400000+2.269.300+1.058.464+920.324
245. Rena Rukorun
Level: [481]
+11.534.6220+256.022+8.578.761000+1.572.690+914.362
246. Zethan Knight
Level: [482]
+59.289.563+6.540.261-97.292+6.216.560+13.320.840+19.417.590+12.464.5010+906.624
247. Seal
Level: [470]
+14.443.59600000+2.289.314+11.971.399+882.183
248. Marien Luna
Level: [486]
+9.534.96900000+2.815.413+6.285.689+866.434
249. Astrix
Level: [488]
+35.184.77600+205.284+9.550.077+9.024.067+7.270.288+9.949.272+865.107
250. Aagel Ragim
Level: [489]
+41.003.9390+607.226+21.869.231+1.503.093+16.487.7890+1.359.360+856.559
251. Hiineghan
Level: [457]
+93.245.189+21.247.266+18.507.510+19.668.428+11.651.287-4.726.868+14.391.519+12.112.199+846.395
252. Piruvato Doido
Level: [455]
+8.731.062000000+7.392.220+842.339
253. Reeh Mito
Level: [616]
+39.386.892000+10.418.059+8.451.912+8.016.457+11.306.628+835.195
254. Odin Jomus
Level: [478]
+11.965.6170+315.779+9.139.002000+1.361.469+830.686
255. Luverci
Level: [462]
+34.266.127-8.122.148+5.097.025+9.169.608+5.812.029+11.364.028+116.514+10.681.645+821.751
256. Marijuana Club
Level: [452]
-10.801.07600-8.858.560000-2.035.331+815.092
257. Ehlers
Level: [444]
+38.067.469+19.534.350+187.859000-1.638.087+19.831.221+796.481
258. Hyulle
Level: [475]
+36.848.235+8.983.305-.707.435+7.433.602+8.590.518+7.570.0850+4.753.365+793.226
259. Rk Orion
Level: [463]
+39.184.309+9.700.277+10.464.1080000+19.100.132+790.920
260. Devil Lycan
Level: [467]
+11.670.480+938.127+3.553.4180000+6.080.334+789.910
261. Edward Talbot
Level: [454]
+4.949.8760+5.938.309+109.549-5.321.38200+4.142.066+773.641
262. Bina
Level: [462]
+26.545.9650+4.684.762+15.108.00300-6.965.451+12.321.878+773.397
263. Flow Up
Level: [464]
+10.338.011000000+9.541.238+772.797
264. Marte
Level: [692]
-67.057.222-59.521.821+22.592.990-6.311.458+21.352.560+3.601.716-49.950.9790+770.180
265. Skippershelby
Level: [410]
+44.850.419+7.910.695+12.686.731+13.772.795+1.532.264+1.656.171+2.887.025+4.765.967+766.642
266. Astix Alar
Level: [485]
+22.571.923+2.820.239+3.856.631+4.370.068+2.690.150+6.959.105+1.610.418+2.468.548+759.798
267. Joaozin Nagib
Level: [486]
+49.286.512+6.119.050+4.650.198+10.665.141+13.957.243+4.631.955+9.477.012+1.234.151+758.553
268. Ayman All Zawahiri
Level: [488]
+13.117.95800000+2.524.237+10.668.966+753.925
269. Cecap De Baixo
Level: [466]
+13.747.89100000+2.119.436+10.912.710+744.716
270. Hooliganx
Level: [684]
-28.744.04600+2700-14.513.405-14.492.379+738.234
271. Chosen One
Level: [530]
+39.691.8430000+10.271.051+13.900.605+15.212.465+721.308
272. Grun
Level: [662]
+46.470.352+5.788.216+11.474.025-3.630.153-1.083.763+11.296.519+11.627.818+10.467.968+720.531
273. Rydhia
Level: [584]
+74.389.271+9.214.849+10.242.666+10.329.954+10.759.771+10.884.938+9.894.213+11.056.164+713.011
274. Shavenis
Level: [590]
+115.374.077+17.201.559+15.849.194+16.919.562+18.218.565+13.824.993+13.457.929+18.435.560+711.471
275. Grifyyn
Level: [413]
+9.941.97300000-3.572.845+13.681.112+706.832
276. Biluziitos
Level: [409]
+15.047.109+2.075.763+3.233.207+6.639.343000+2.750.094+700.350
277. Oldife Arcura
Level: [477]
+11.896.1860+526.171+8.034.799000+1.845.168+692.846
278. Regina Mills
Level: [403]
+66.292.805+54.948.645+1.923.495000+2.453.816+7.718.164+682.250
279. Cabelo
Level: [458]
+38.439.8980+1.322.688+5.239.333+5.158.955+9.799.351+7.250.188+8.067.701+680.604
280. Insanos
Level: [455]
+40.734.091+5.366.421+4.236.795+6.685.752+1.430.621+7.554.592+6.916.376+6.117.851+680.430
281. Esqer
Level: [470]
+79.289.522+4.164.106+10.087.987+11.704.497+23.889.090+5.980.938+11.903.433+11.419.801+666.143
282. Rtn Fullgolpistaa
Level: [526]
+35.750.100+8.292.0990+724.833+10.808.627+10.536.947+2.929.668+1.942.367+664.410
283. Whiskeyshelby
Level: [401]
+64.134.925+14.786.264+19.322.228+23.110.778+2.548.226+1.849.087+2.619.291+1.428.384+663.472
284. Pedro Barriga
Level: [453]
+56.300.668+11.509.037+8.436.572+12.712.723+4.139.279+8.924.084+1.075.413+9.617.895+661.888
285. Dijsgjsnb
Level: [464]
+20.406.5150+8.513.046+871.114+2.183.503+7.846.6820+770.836+640.914
286. Erep Zeroum
Level: [460]
+65.673.275+10.888.275+5.713.066+9.163.422+9.100.944+8.456.364+11.031.407+10.412.158+636.910
287. Luciusxx
Level: [500]
+124.691.222+3.231.111+8.660.932+21.203.909+33.186.084+17.554.521+21.134.526+17.772.528+608.951
288. Niks Tria
Level: [475]
+10.680.8760+291.787+9.204.153000+824.291+607.398
289. Slardar
Level: [408]
+57.387.12600+12.663.568+8.397.976+11.301.087+8.942.127+15.334.762+603.750
290. Devovorga
Level: [525]
+62.917.509+14.513.613-.871.380+18.953.330+24.426.695+5.548.084+6.473.079-6.149.511+598.024
291. Alexxo
Level: [609]
+63.662.653+14.279+5.771.840+13.729.586+18.204.248+7.005.447+2.023.066+15.211.857+593.440
292. Aseia Navok
Level: [473]
+12.547.4220+768.443+9.460.886000+1.204.189+578.440
293. Fulls Opressao
Level: [455]
+17.121.325+957.662+1.346.103+285.122+10.775.726+3.642.466-1.022.692+1.024.904+573.572
294. Neno Seven
Level: [443]
+95.943.172+1.084.3120+24.491.773+28.861.689+40.694.8850-1.096.060+571.909
295. Xuxa Preta
Level: [449]
+76.966.522+2.940.261+13.674.432+12.328.862+14.570.991+13.456.949+11.886.040+7.862.414+569.250
296. Propionate
Level: [452]
+28.914.106+10.557.021+2.370.2680+7.577.895+8.236.506-4.443.915+3.815.772+557.802
297. Rico Enovinho
Level: [444]
+31.395.510+8.130.660+8.963.910+5.248.895000+7.830.487+556.224
298. Gnomin
Level: [542]
+3.873.362000000+2.648.807+555.225
299. Blow Me
Level: [604]
-84.920.505-17.382.994-23.784.111-16.003.757-9.964.746-9.050.903+1.350-7.982.538+544.895
300. Dona Deola
Level: [555]
+23.206.671+7.799.371+6.895.530+1.523.218+8.316.745+5.054.254-14.607.912+8.491.924+538.735
301. Tanker Pikaxu
Level: [596]
+49.327.517+2.104.569+9.015.905+8.394.408+6.988.871+4.624.726+7.380.241+9.744.267+527.078
302. Jaique
Level: [429]
+13.748.4430+2.820.92000+8.133.1960+1.818.803+522.977
303. Celinxd
Level: [626]
+77.947.505+14.851.753+16.855.162+1.837.421+15.583.896+9.425.028+12.043.807+6.289.927+508.064
304. Teen Dream
Level: [470]
+38.095.2870+5.453.578+4.424.276+7.278.872+1.826.059+10.863.298+8.490.696+504.761
305. Arc Warden
Level: [424]
+120.874.780+20.631.227+17.837.979+15.797.360+12.679.653+20.321.527+18.200.484+15.148.059+488.261
306. Shelby Onze
Level: [403]
+15.427.5060000+7.165.845+4.908.979+2.060.208+473.294
307. Shelby Blindshot
Level: [420]
+25.684.467000+6.546.373+7.112.4750+11.763.152+466.263
308. Job Scripts
Level: [549]
+59.029.656+10.241.561+8.040.738+6.413.737+8.001.189+6.411.599+8.510.151+10.346.214+465.067
309. Davies
Level: [471]
+52.493.764+7.927.193+7.213.130+8.072.114+8.076.677+7.233.254+6.673.495+7.422.450+448.877
310. Benoni
Level: [495]
+46.257.897+9.513.601+8.460.116+8.699.857+9.873.389+3.704.035-.957.841+8.723.300+437.242
311. Feared Drulol
Level: [479]
+36.427.282+2.197.698000+11.776.821+13.168.539+7.474.827+395.812
312. Discordiapr
Level: [457]
+37.895.897+4.209.934+9.637.408+5.715.049+12.838.375+6.803.816+6.145.371-7.899.447+389.447
313. Jair Bolsonaro
Level: [592]
+56.453.310+13.600.905-.188.407+13.460.178+14.205.411+207.184+481.569+14.413.149+384.210
314. Fire Red
Level: [475]
+57.461.761+6.827.705+9.258.618+9.057.915+17.475.839+3.036.847+3.526.428+6.649.024+382.633
315. Bililil
Level: [460]
+59.520.703+5.380.499+10.375.925+2.435.572+14.925.328+14.226.279+6.951.597+5.139.126+374.089
316. Ayzz
Level: [477]
+51.877.384+1.446.989+6.240.690+9.293.558+3.940.9320+13.158.579+15.380.289+345.420
317. Kinasuper
Level: [662]
+42.834.944+6.235.525+7.862.160+8.242.577-4.982.159+14.280.151-3.048.361+13.948.715+335.297
318. Bruno Garcia
Level: [454]
+33.863.303+3.451.402+4.519.529+5.878.194+6.325.063+5.501.543+6.434.206+2.571.032+331.184
319. Demir
Level: [452]
+21.381.409+10.831.416+2.913.513-2.556.979+1.327.488+4.261.438+2.192.502+2.782.704+324.631
320. Cadeirudoo
Level: [562]
+311.3870000000+311.387
321. Storm Magic
Level: [623]
+75.025.119+11.560.733+10.527.324+20.918.283-2.100.647+16.749.625+10.839.496+7.812.994+306.720
322. Tankanada
Level: [468]
+49.962.8790+16.974.680+6.717.608+4.713.6220+9.739.817+11.699.861+288.120
323. Shiver Bass
Level: [482]
+33.716.3850000+3.579.701+15.421.046+14.768.372+264.948
324. Joka Eterno
Level: [463]
+32.176.0180-2.514.949+6.862.302+3.725.3250+8.401.323+16.024.768+247.678
325. Terrorizer
Level: [665]
-52.959.700-26.375.5940-13.716.23800-13.220.1150+247.352
326. Shelby Ltda
Level: [469]
+58.709.248+10.570.853+1.019.488+9.280.037+8.678.184+8.492.553+8.382.698+11.806.202+230.482
327. Erep Zeroquatro
Level: [433]
+88.866.030+6.635.082+13.345.584+14.190.318+11.658.204+15.361.502+13.572.854+13.053.263+221.052
328. Argon
Level: [565]
+79.570.617+11.856.493+9.335.457+13.683.552+8.414.061+14.614.069+9.509.061+13.190.708+212.969
329. Sir Ban
Level: [611]
+46.216.9450+8.571.056+8.136.229+8.928.023+4.238.877+7.950.624+9.068.926+207.325
330. Zeiko Xvii
Level: [449]
+73.743.298+88.87000+40.875.959+32.471.05400+195.527
331. Brentki
Level: [464]
+18.018.9200-1.540.5770+9.199.908+2.961.622+4.229.884+2.553.888+193.616
332. Dex Ter
Level: [490]
+59.512.710+30.703.40900+6.102.194+7.205.688+4.902.467+10.756.758+191.844
333. Tiffany Prada
Level: [528]
+40.979.8070+3.719.937+11.516.623+10.061.631+8.349.3820+6.002.042+191.332
334. Eldersuper
Level: [622]
+79.660.587+11.452.184+10.348.754+9.230.953+12.838.328+11.015.698+11.799.368+12.625.121+178.353
335. Distortions
Level: [598]
+63.193.866+6.436.176+13.029.3870+15.134.458+6.675.128+15.409.171+7.071.369+175.439
336. Dolores Goxtosa
Level: [414]
+2.084.60700000-.247.960+3.531.403+163.800
337. Girl Scout Cookies
Level: [432]
+564.2640+111.613+192.774000+98.699+161.178
338. Sluggaboy
Level: [538]
+83.919.812+16.363.671-2.675.124+26.417.659+3.377.777+12.189.127+14.573.009+12.191.536+156.484
339. Baba Bos
Level: [431]
+1.320.469+1.608.327+3.19000000+138.522
340. Artigo Doze
Level: [470]
+55.046.567-5.335.161+463.425+3.443.326+17.611.314+19.056.161+9.371.455+10.075.876+131.400
341. Legiao Urbana
Level: [439]
+28.510.150+2.798.435+1.948.531+10.375.5820+912.9740+12.065.581+106.350
342. Dani Nobrega
Level: [486]
+27.018.822+1.385.847+7.270.619-1.979.69000+8.814.459+11.014.489+97.514
343. Kingdark
Level: [439]
+109.142.427+13.470.534+18.704.179+22.023.275+18.922.529+1.740.718+23.450.139+11.983.956+92.850
344. Leitinho
Level: [587]
+145.559.831+23.413.016+23.541.970+21.909.728+16.055.600+21.249.132+19.761.213+20.241.084+85.390
345. Slugaboy
Level: [499]
+92.227.270+9.047.482+12.662.037+25.514.2440+22.700.038+23.952.375+6.850+84.502
346. Dark Seer
Level: [411]
+65.740.63600+14.738.144+8.736.411+12.372.945+11.992.719+18.683.337+77.219
347. Baba Biceps
Level: [442]
+46.757.137000+9.340.058+5.842.789+27.517.103+4.525.116+69.533
348. Pela Crista
Level: [481]
+57.445.680+8.190.588+7.786.971+8.444.694+9.662.433+8.073.588+4.438.998+9.440.346+59.412
349. Brisola Hard
Level: [449]
+55.346.563+8.627.945+5.516.217+13.785.062+17.309.720+5.672.890-9.568.679+14.505.353+52.500
350. Tiao Carrero
Level: [401]
+38.4440000000+38.444
351. Ladrao De Gaiola
Level: [424]
+16.422.04800000+3.327.370+12.770.639+38.325
352. Rex Full
Level: [618]
+36.756.2620+5.139.572+9.688.059+9.435.602+9.285.228+7.398.474-4.585.710+36.396
353. Anti Push
Level: [433]
+47.253.374+4.855.140+25.272.340+18.937.751+9.335.223+3.361.549-9.913.325-4.593.333+27.999
354. Fogo Na Babilonia
Level: [551]
+75.132.810+10.762.311+11.617.156+11.529.502+12.261.052+9.374.589+9.274.460+11.976.715+21.339
355. Indicaz
Level: [504]
+48.191.365+7.498.097+8.567.062+7.167.416+8.519.132+10.136.968-.022.782+7.791.453+16.535
356. Neno Two
Level: [433]
+114.072.827+10.006.791+28.638.269+24.214.230+22.570.133+22.892.464+9.843.205-2.432.276+8.341
357. Cunha
Level: [493]
+62.412.552+11.503.940+3.668.501+7.895.766+11.270.299+11.984.386+10.610.636+6.347.014+6.135
358. Fighting Cube
Level: [409]
+9.308.374+4.308.829+8.379.487000-3.598.466-.559.480+4.778
359. Bergkamp
Level: [442]
+870.20700000+60+865.489+4.658
360. Lucky Luke
Level: [526]
+95.093.4040+3.384.714+14.877.984+30.308.353+935.212+38.763.069+7.099.343+3.450
361. Oriente Hands
Level: [445]
-5.323.118+186+709-5.504.1210+99+67+683+1.437
362. Miguel Garza
Level: [528]
-12.871.8170-2.586.663+3.471.758-2.491.613-2.837.507-5.160.642-3.705.150+1.437
363. Markiin Kingziin
Level: [517]
+26.981.775+3.109.226+5.942.7160+6.360.256+1.792.4900+10.766.085+12
364. Dexxter
Level: [557]
+47.880.4170+6.847.749+4.690.516+3.095.918+5.722.798+23.212.487+2.314.9470
365. Alucinator
Level: [407]
-2.050.407-2.050.4070000000
366. Taskezeiro Quatro
Level: [427]
000000000
367. Juliiano
Level: [485]
+26.616.554+412.936+3.657.679+3.978.527+3.917.137+11.846.624+1.980.981+2.302.1890
368. Favellado
Level: [524]
+22.073.9440+7.134.056+11.784.384-4.750.145+8.905.648000
369. Ambrose
Level: [529]
000000000
370. Mailus Pala Two
Level: [479]
+42.628.941+2.084.497+17.069.2360+9.711.120+12.190.966+250.621+870.9530
371. Knight Saca Addon
Level: [431]
000000000
372. Islanioed
Level: [404]
000000000
373. Pinheiral Rjj
Level: [435]
000000000
374. Marnia Mica
Level: [525]
000000000
375. Vapo
Level: [434]
000000000
376. Renngoku
Level: [442]
000000000
377. Taskezeiro Cinco
Level: [406]
000000000
378. Chico Cacador
Level: [449]
+53.239.447+2.231.613+17.186.211+7.022.1760+17.082.618+8.718.82800
379. Thaina Paixao
Level: [422]
000000000
380. Filoux Kina
Level: [474]
000000000
381. Frizze
Level: [451]
000000000
382. Yuminero
Level: [455]
+17.954.635000+5.200.776+4.400.820+3.154.108+3.200.9310
383. Relampago
Level: [414]
000000000
384. Jared
Level: [431]
000000000
385. Ki Naite
Level: [451]
+53.072.344+9.434.540+9.142.208+7.425.4540+6.615.187+3.047.967+16.409.9860
386. Aspira Romulo
Level: [465]
000000000
387. Nieto Side
Level: [440]
000000000
388. Podcasts
Level: [598]
+20.652.3670-2.429.103+3.404.960+3.526.961-1.609.814+19.977.385-3.217.0220
389. Giooh Kamikaze
Level: [440]
000000000
390. Mike Katori
Level: [452]
000000000
391. Maldade
Level: [533]
000000000
392. Asheo Renina
Level: [487]
000000000
393. Ragnar Lordbrok
Level: [604]
-.137.156+15.365.28900-6.066.119-3.297.687-5.139.63900
394. Kendo Joga Easy
Level: [457]
000000000
395. Leo Knight
Level: [404]
000000000
396. Aizen Rhain
Level: [554]
+37.145.343+4.609.324+10.339.972-.678.401+11.600.720-6.571.297+6.730.661+10.116.3630
397. Anti Judas
Level: [435]
000000000
398. Fred Flintstone
Level: [455]
000000000
399. Latiff
Level: [403]
000000000
400. Tesarion
Level: [446]
000000000
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
979
Players Online
Top Experience
1- Phantom
1713, Master Sorcerer
2- Vevian
708, Master Sorcerer
3- Koda
700, Master Sorcerer
4- Marte
692, Master Sorcerer
5- Aquiles
685, Elite Knight

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View