Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Mago Poderoso
Level: [172]
+53.264.3670-.919.961+456.8150-.467.100+1.914.008+45.421.957+7.500.006
2. Sir Hellownz
Level: [122]
+28.663.850000+1.400.42700+21.086.456+5.177.967
3. True Damage
Level: [93]
+12.250.6100000+26.100+3.906.026+4.278.050+5.966.506
4. Black Paladino
Level: [123]
+29.076.596000000+26.326.094+3.750.501
5. Sexy Two
Level: [121]
+28.609.165000000+24.209.703+3.400.462
6. Sexy Three
Level: [112]
+22.777.215000000+18.701.859+3.076.356
7. Rpzao Fudidao
Level: [146]
+49.065.795000000+46.086.766+3.979.028
8. Maloch Nove
Level: [236]
+213.329.5650+60.860.346+108.182.780000+41.559.719+2.728.718
9. Googlegg
Level: [231]
+200.903.172000+7.749.935+19.243.550+107.546.453+62.865.620+2.500.612
10. Duffman Das Sd
Level: [320]
+50.155.181+1.404.494+1.581.548+4.263.829+20.058.085+278.611+18.447.837+628.682+2.109.479
11. Kheoxy
Level: [156]
+9.250.371000000+7.750.008+2.500.362
12. Ladrao De Carga
Level: [217]
+65.212.971+848.669+58.612.280+1.416.687000+2.186.858+2.329.296
13. Abebe Bikila
Level: [69]
+5.825.061000000+2.680.872+2.145.189
14. Baoo
Level: [493]
+170.266.991+21.064.861+24.058.226+23.972.390+26.200.102+26.745.243+25.645.478+21.451.536+2.131.152
15. Carinha Metido
Level: [248]
+248.206.145+103.968.116+56.297.1100+53.363.000+4.864.0030+29.750.802+2.964.110
16. Follow Tres
Level: [148]
+51.648.893000000+49.437.790+2.211.103
17. Risen Boy
Level: [364]
+143.061.562+18.225.264+22.757.662+22.645.382+20.957.502+12.454.532+23.994.300+21.118.829+2.911.086
18. Follow Dois
Level: [147]
+50.672.847000000+48.672.768+2.000.079
19. Cooper
Level: [246]
+22.035.035000000+20.516.017+2.519.017
20. Roddy
Level: [232]
+204.443.8010+5.106.188+124.948.261+13.069.05600+60.057.310+1.263.985
21. Maloquero
Level: [240]
+24.430.966000000+22.859.995+1.571.970
22. Old Qqmuda
Level: [430]
+26.746.992-.960.685+3.049.215-1.117.073+2.136.030+9.412.026+8.847.640+3.414.883+1.965.955
23. Monge
Level: [335]
+101.055.872+12.862.572+13.522.148+16.062.119+17.308.467+13.342.305+17.083.293+10.917.014+1.959.950
24. Sexy One
Level: [118]
+26.094.031000000+24.839.101+1.255.929
25. Kriggarrn
Level: [222]
+179.056.39100000+35.055.794+141.820.695+1.181.901
26. Cash Cash
Level: [234]
+196.371.332+31.467.051+107.501.133+9.747.824+20.781.724+22.956.796-.476.482+3.284.411+1.111.872
27. Mutley Pomba
Level: [114]
+23.246.433000000+21.213.583+1.033.850
28. Kaverarush
Level: [465]
+51.553.9090+4.841.826+10.938.795+4.150.644+3.937.912+10.692.017+15.706.878+1.289.833
29. Anti Respingo
Level: [471]
+38.113.722+8.722.187+9.714.313+9.615.262-2.967.747+1.972.454-.850.187+11.431.609+1.476.829
30. Choppa
Level: [280]
+205.651.607-2.733.257+109.683.298+47.115.276+22.793.268+13.277.131-.032.779+14.333.914+1.215.755
31. Jao Du Doze
Level: [326]
+80.231.0060+24.386.399+15.984.908+4.321.548+12.525.598+9.883.184+11.090.651+1.042.715
32. Talis Thern
Level: [531]
+82.116.217+13.853.680+12.971.563+12.242.070+12.599.868+8.502.985+8.916.701+11.403.656+1.630.689
33. Drealdin
Level: [308]
+129.821.017+22.202.801+25.397.274+31.005.6910+19.801.442+9.367.397+18.110.770+1.939.640
34. Leubino
Level: [340]
+52.183.883+16.575.003+14.500.304+5.814.348+13.461.12000+2.766.478+1.067.627
35. Trevolks
Level: [335]
+85.338.0800+9.490.974+40.457.316+12.280.692+8.020.1400+12.511.340+1.580.616
36. Enzo Gabriel
Level: [316]
+146.147.765+23.256.369+22.162.558+23.694.119+29.777.640+6.863.764+26.375.058+13.749.642+1.271.611
37. Ze Da Pedra
Level: [190]
+110.324.761+4.200000+55.869.140+14.055.197+39.207.849+1.993.569
38. Bird Di Maker
Level: [288]
+82.187.271+11.496.823+12.294.939+10.517.378+13.481.090+11.924.144+9.943.769+11.134.567+1.398.557
39. Fuk Systam
Level: [205]
+139.061.4520000+1.783.792+86.170.183+49.307.952+1.801.523
40. Faveladotres
Level: [317]
+43.012.054+2.442.521+8.675.344+7.842.546+9.309.137+5.064.062+5.382.997+2.954.973+1.344.470
41. Perry Doze
Level: [285]
+77.948.251+20.964.5150+13.859.305+17.825.149+12.8180+24.693.810+1.789.456
42. Havoc Byt
Level: [478]
+52.051.508+10.254.218+16.011.5320+2.808.648+11.407.373-91.424+10.419.393+1.576.433
43. Niinn
Level: [291]
+72.635.216+21.088.165+14.401.624+13.617.28200+7.706.195+14.426.519+1.397.429
44. Alovazar
Level: [185]
+86.339.8320000-62.450+39.352.940+45.937.536+1.500.417
45. Just Leave Me
Level: [487]
+70.625.865+12.693.844+10.188.874+10.003.649+8.955.777+6.695.124+11.984.280+8.335.898+1.772.415
46. Neu Rose
Level: [169]
+77.563.638000000+76.672.260+1.891.377
47. Rezav
Level: [490]
+7.484.8410000-4.083.782+2.644.400+8.841.861+1.082.361
48. Yahweh
Level: [166]
+73.370.39300000+27.000+72.526.013+1.844.352
49. Mas Frigo
Level: [372]
+58.962.870+39.7380+5.042.000+6.720.652+13.933.255+19.635.795+12.628.830+1.266.296
50. Neger
Level: [184]
+100.555.501000000+99.431.217+1.124.284
51. Veggi
Level: [302]
+138.098.619+13.117.908+23.534.289+21.152.441+26.827.716+6.246.132+17.330.688+28.712.167+1.180.275
52. Gays Parts
Level: [345]
+43.499.812+9.983.700+5.763.613+4.604.848+2.724.550+6.313.954+6.494.750+6.975.136+1.643.256
53. Dinheiro Full
Level: [251]
+57.890.790+38.588.702+200.1970000+17.524.631+1.581.256
54. Pallyofmakeseis
Level: [223]
+181.091.1680+1.686.164+76.742.473+84.045.810+2.659.9490+14.685.518+1.274.251
55. Palintor
Level: [211]
+153.944.4240000+4.410.546+61.913.482+86.971.146+1.650.248
56. Nei Slva
Level: [282]
+47.999.946+3.432.155+5.524.441+18.933.414+8.797.515+4.554.853+4.941+6.887.320+1.931.239
57. Faveladoseis
Level: [322]
+63.288.357+9.512.005+10.173.826+8.008.940+8.409.800+7.865.416+7.621.536+9.868.596+1.832.234
58. Koringaa
Level: [382]
+48.563.489+2.422.493+6.340.595+3.263.067+8.379.620+12.119.693+6.350.983+6.516.822+1.174.214
59. Ken Ostentandoh
Level: [158]
+63.076.303000+11.426.57900+50.519.510+1.131.213
60. Imperius
Level: [452]
+49.506.984+8.220.000+6.697.322+8.456.192+3.207.325+6.656.182+8.288.861+7.397.911+1.585.188
61. Brizinha
Level: [555]
+32.070.106+13.039.401+10.414.816-8.649.310-8.905.2660+9.392.661+13.088.632+1.691.172
62. Nitroz
Level: [264]
+63.895.152+19.965.632+16.838.177+10.391.821+6.277.091+2.082.933+2.195.181+4.890.143+1.257.171
63. Blacklist
Level: [385]
+79.160.404+10.639.880+9.085.432+12.999.236+11.844.386+10.565.264+12.996.414+11.318.618+1.714.169
64. Bouda Leav
Level: [258]
+18.745.80300000-.942.843+18.076.486+1.611.161
65. Sexy Four
Level: [110]
+21.884.017000000+19.613.879+1.271.138
66. Negro Roludo
Level: [506]
+58.230.558+6.649.321+8.131.219+8.862.471+9.781.439+7.820.151+9.307.328+8.553.487+1.127.138
67. Flawless
Level: [548]
+72.331.159+11.366.321+9.245.259+8.353.539+11.135.330+10.314.016+9.990.704+10.424.859+1.504.128
68. Papelito
Level: [238]
+67.526.915000+371.571+33.7500+66.982.387+1.223.122
69. Sexy Five
Level: [105]
+18.331.311000000+17.661.192+1.670.118
70. Natelinho
Level: [296]
+37.384.9630+10.682.970+15.311.1210+6.816.6770+4.798.080+1.777.112
71. Velkan
Level: [295]
+75.469.565+21.943.417+12.206.1730+10.605.345+29.824.9190+601.231+1.660.107
72. Orilla Quinzer
Level: [273]
+6.403.3670000-.575.6310+5.418.895+1.560.103
73. Anjo Romulo
Level: [311]
+30.594.164+3.606.591+2.185.225+7.840.5550+2.724.302+6.187.656+6.145.730+1.907.102
74. James Harden
Level: [486]
+54.469.684+6.358.411+5.678.625+6.637.616+5.532.254+10.734.243+11.678.207+8.502.226+1.350.098
75. Mata Maker
Level: [401]
+37.608.447+2.677.090+19.586.891+4.713.38000+2.604.681+7.493.308+1.535.094
76. Galas Elethsian
Level: [269]
+33.057.455-.264.517+82.071+67.7110+7.638.463+14.661.454+10.568.836+1.672.067
77. Rszk
Level: [435]
+18.037.197+3.121.879+4.132.077+8.012.955+45+1.795+58.261+161.123+1.548.064
78. Hazah
Level: [354]
+6.191.311+6.639.26100-2.335.24500+1.694.234+1.193.060
79. Mtthzera
Level: [340]
+60.539-11.226.212+9.455.676-3.574.902-1.668.683-2.882.884+1.501.992+7.847.016+1.086.058
80. Bruxaria
Level: [343]
+21.917.79700000+1.976.938+18.385.807+1.556.051
81. Maloch Cinco
Level: [244]
+126.137.62100+50.646.514+33.817.343+10.735.075+26.712.586+5.404.057+1.823.042
82. Robert Sinusite
Level: [164]
+70.235.8920+2.675.12200-.879+14.925.066+53.514.668+1.000.035
83. Riperzito
Level: [433]
+42.880.267+10.251.247+1.394.29900+8.318.130+8.340.243+13.625.318+1.952.028
84. Gangsta
Level: [178]
+37.780.346000000+36.901.331+1.879.014
85. Jaker
Level: [333]
+32.937.232000+6.508.109+11.554.888+6.601.505+6.774.720+1.500.008
86. Kashira
Level: [295]
+81.124.591+12.015.152+9.147.061+11.029.739+11.217.940+10.698.738+13.201.536+11.032.417+1.785.006
87. Bora Que Bora
Level: [278]
+52.329.166+15.690.763+1.135.8880+15.917.947+7.944.0610+10.051.519+985.592
88. Sull
Level: [131]
+35.362.941000+3.872.249+7.739.014+12.120.168+12.189.533+975.442
89. Apollo Duck
Level: [251]
+103.909.610+4.450.463+4.434.701+43.890.3880+11.677.067+31.937.049+7.278.964+975.243
90. Maker Do Paramaxx
Level: [281]
+45.556.433+8.256.3570+772.129+19.117.782+7.468.4410+8.114.131+949.472
91. Brunao Dograu
Level: [256]
+220.033.843+137.323.260+5.491.8000+62.969.47800+14.460.361+941.790
92. Sevilla
Level: [408]
+85.646.129+14.320.833+15.991.552+12.229.704+12.912.063+12.218.811+5.534.127+11.217.109+927.225
93. Bike Holandes
Level: [394]
+25.495.72600+2.249.0120+5.560.177+9.629.963+7.207.657+915.850
94. Gooner
Level: [263]
+20.750.703000+7.311.263+11.155.3610+1.856.163+915.428
95. Rex Full
Level: [475]
+74.902.586+9.016.513+10.086.568+9.154.484+12.016.125+10.095.648+9.078.877+11.390.474+897.067
96. Max Full
Level: [437]
+17.598.344-4.276.102-12.840.215+8.512.531+7.157.640+8.906.905+2.213.987+4.832.707+890.094
97. Menino Arrow
Level: [443]
+49.490.874+6.437.383+5.689.622+8.014.303+7.949.416+5.825.864+7.359.696+7.233.699+887.984
98. Tyler The Rp
Level: [312]
+28.307.839+378.681+6.776.553+8.288.819+3.951.890+1.300.094+5.767.432+1.194.790+879.350
99. Olaff
Level: [371]
+72.094.596+8.403.731+10.689.722+11.868.076+11.054.072+10.291.719+9.169.364+10.927.031+877.693
100. Shoker
Level: [428]
+15.709.735+4.068.5140+5.711.144+581.625+6.447.842+4.004.009-6.084.231+874.938
101. Sir Ban
Level: [438]
+61.478.311+9.757.140+8.583.593+9.389.371+11.807.184+4.473.835+7.966.526+9.670.793+864.833
102. Hidroxido De Sodio
Level: [263]
+29.192.926+2.256.956+5.273.481+14.049.292+6.080.646-3.130.2460+2.976.933+862.688
103. Jumbalaia
Level: [191]
+107.221.226000+18.025.347+132.9570+87.239.885+861.000
104. Gaby Praguinha
Level: [375]
+26.815.537+10.390.135+4.331.3990+2.480.613+8.422.55100+838.192
105. Krauszer
Level: [329]
+39.640.254+5.385.525+10.021.892+14.795.898000+7.391.101+837.048
106. Emocionado
Level: [274]
+43.383.004+1.437.345+7.418.731+8.391.174+13.750.705+5.911.529+5.476.6890+828.000
107. Barry Allen
Level: [338]
+40.976.2260+5.456.226+24.982.24900+34.800+9.424.896+819.314
108. Jubileupvpdemel
Level: [321]
+11.544.407000000+10.469.596+811.075
109. Theodora
Level: [327]
+23.033.57600+4.072.915+8.956.62400+9.653.238+797.352
110. Master Da Maconha
Level: [419]
+3.559.519-8.313.7660+1.304.9570+1.430.101+2.352.794+5.542.636+796.244
111. Aqui Nao
Level: [203]
+136.985.93800+4.2000+16.009.739+4.983.325+115.268.084+785.525
112. Capablanca
Level: [397]
+130.770.914+21.856.201+19.865.010+18.894.254+19.183.155+14.674.573+19.326.370+18.917.570+777.055
113. Infernal Paladin
Level: [482]
+45.913.361+6.533.488+5.995.747+6.384.999+7.414.086+5.496.716+6.974.953+5.054.598+771.063
114. Creature
Level: [442]
+66.843.64500+25.347.002-3.198.184+15+28.001.128+15.932.932+766.746
115. Szlapi
Level: [256]
+6.808.03800000+1.873.009+4.776.266+762.159
116. Eight Brasileiro
Level: [207]
+144.266.367+102.779.328+24.748.3400000+16.739.941+756.000
117. The Crystal Method
Level: [271]
+63.000.506+24.345.710+2.970.814+10.225.099+3.385.8460+16.610.059+5.660.227+747.805
118. Abbade Vintedois
Level: [67]
+4.111.702000000+3.111.967+735.000
119. Ph Escobar
Level: [404]
+19.492.328+227.823+15.057.045+5.844.436-5.552.25000+3.664.139+729.656
120. Harixim Amorth
Level: [261]
+33.840.055-2.826.353-.486.697+284.4060+9.168.446+13.082.351+12.463.296+729.033
121. Pegadin
Level: [323]
+102.387.367+10.164.346+11.916.424+14.810.641+11.199.783+18.426.054+18.845.054+17.313.334+727.714
122. Feno
Level: [122]
+28.366.8140000+4.741.822+10.204.414+12.622.860+716.799
123. Zo Kz Ak
Level: [321]
+29.413.102+16.606.62000000+11.438.780+701.369
124. Grifinoia
Level: [326]
+9.425.3740+37.690+73.92100+2.160.338+6.191.227+697.463
125. Deus Grego
Level: [326]
+58.656.730+8.314.576+10.259.126+10.065.465+10.075.946+5.139.142+6.801.115+6.032.666+692.971
126. Lewandowski
Level: [432]
+104.192.160+16.255.569+15.586.230+16.772.589+10.678.280+15.761.598+15.464.546+13.772.652+691.904
127. Jhonnymandibula
Level: [95]
+13.295.41900000+7.657.372+5.763.357+688.875
128. Cherequinha
Level: [353]
+27.911.727+1.513.823+4.814.143+12.134.6950+3.671.828+3.143.984+566.768+685.868
129. Loot Um
Level: [206]
+142.790.18800+4.2000+10.366.978+27.697.101+103.997.430+673.530
130. Showcase
Level: [307]
+13.638.18700000+148.609+12.979.381+657.050
131. Dredz
Level: [509]
+71.890.812+11.307.379+11.096.317+8.625.299+6.846.667+10.354.581+11.090.289+11.965.629+648.607
132. Ferrumboss
Level: [290]
+70.378.33200+20.514.119+35.274.745-4.224.1550+17.914.979+642.900
133. Akarino Tharon
Level: [390]
+32.397.757+2.266.270+670.464+13.878.525000+15.704.652+638.085
134. Elder Druid Dois
Level: [300]
+107.213.186+11.399.025+12.359.873+17.866.005+14.484.070+18.426.949+16.307.849+15.899.781+630.473
135. Piloto Do Chefe
Level: [253]
+264.253.655000+172.097.689+40.809.3920+50.945.945+627.402
136. Seeker
Level: [416]
+26.560.930+5.107.648+7.412.8740+281.374-.637.477+7.847.084+5.882.894+624.575
137. Bubble Kush
Level: [261]
+102.381.4340+59.518.726-.986.798000+42.849.885+621.000
138. Pally Shootz
Level: [261]
+31.764.774+1.663.726+2.318.385+5.786.07100+2.763.203+19.297.772+614.937
139. Gorilla Dezeseis
Level: [258]
+5.353.8910-.915.88400-.447.5690+6.112.736+609.603
140. Goretzka
Level: [412]
+20.913.6750+1.577.497+13.642.144+4.418.23700+1.712.195+600.564
141. Pedreiro Dois
Level: [309]
+59.160.388+3.802.827+12.129.387+10.962.067+8.315.211+9.812.536+7.003.278+7.817.483+595.320
142. Handsome
Level: [216]
+5.496.796000000+5.986.207+588.510
143. Wiix
Level: [436]
+31.627.771+5.327.050+4.381.841+5.409.559+1.035.473+5.890.555+2.674.718+5.783.989+583.128
144. Danado
Level: [144]
+47.164.7380000+596.2530+46.411.564+577.500
145. Payday
Level: [259]
+12.118.46800000+1.165.320+10.097.578+569.856
146. Super Romulo
Level: [306]
+37.255.8130+6.795.735+12.188.333+1.791.6910+8.716.156+8.092.341+554.673
147. Maite Schulls
Level: [360]
+57.608.127+21.925.231+5.305.5470+6.209.408+6.636.448+9.563.047+7.508.897+546.462
148. Danger
Level: [378]
+13.172.0520+6.514.442+2.546.807000+3.610.258+543.502
149. Zews
Level: [337]
+31.866.3170+18.864.565+5.138.599-1.538.46500+8.463.077+540.939
150. Zaorthrax Kalthart
Level: [268]
+31.433.943-.204.519+62.011+61.670+2.065+7.345.077+12.576.580+12.357.138+540.613
151. Faveladoquatro
Level: [323]
+71.854.937+10.144.354+11.742.130+8.729.786+10.811.002+10.764.307+10.567.920+9.215.901+533.882
152. Bixodagoiaba
Level: [258]
+263.328.124+130.089.476+70.245.33400+4.614.051+39.741.436+18.404.307+518.235
153. Galus Korn
Level: [311]
+5.620.746-1.551.459+71.644000+2.064.601+4.370.017+516.093
154. Lady Dashow
Level: [286]
+22.859.138+148.177-1.249.06400+6.405.140+4.742.984+11.111.419+510.673
155. Pallyofmakecinco
Level: [223]
+180.511.4270+1.102.158+77.844.887+83.270.231+4.019.3910+13.652.251+507.624
156. Hector Zika
Level: [310]
+34.740.821+1.119.545+7.447.776+8.678.328+11.948.3180+7.518+5.701.340+504.329
157. Stefan
Level: [300]
+40.624.5180-1.962.86700+16.945.860+16.216.202+8.445.820+502.980
158. Aldo
Level: [440]
+31.482.463+6.054.343+6.294.691+10.464.301+6.888.16300+1.102.471+492.680
159. Bobzin
Level: [107]
+19.660.770000000+19.710.288+481.950
160. Perry Vinte Seis
Level: [253]
+264.985.047+4.200+19.572.345+116.339.710+66.883.03900+61.609.476+471.382
161. Viuva Nega
Level: [275]
+53.785.510+20.750.452+6.510.171000+2.089.039+24.727.381+465.709
162. Oraki
Level: [409]
+30.065.757+7.815.560+11.388.541+7.160.861-3.927.388+221+153.440+6.877.567+461.091
163. Majin Boo
Level: [454]
+18.680.251+3.786.399+5.190.0800+8.305.19000+1.146.129+452.253
164. Brabinho
Level: [217]
+165.403.6630+28.995+70.752.845+61.269.886+6.150.682+17.852.654+8.885.113+451.500
165. Rodrigo
Level: [482]
+53.621.164+12.640.202+1.397.107+11.819.684+2.082+9.159.221+6.626.692+11.257.830+423.641
166. Sir Archer
Level: [301]
+17.025.8050+9.699.419+856.4330+3.230.399-.465.191+3.186.904+416.942
167. Marihuana Forever
Level: [367]
+48.670.465+8.129.108+2.649.679+5.456.302+5.147.431+7.413.272+10.348.325+8.192.940+406.336
168. Disney
Level: [206]
+142.210.509000+179.550+26.077.553+58.113.091+57.062.286+399.408
169. Mago Das War
Level: [223]
+146.534.1730000+19.814.616+80.820.274+45.741.883+398.159
170. Irin Siwyn
Level: [329]
-5.822.901+153.959+6.636.653-16.037.993-11.853.364+3.172.5610+11.598.689+397.703
171. Sio Three
Level: [310]
+22.946.685+1.230.965+13.235.994+1.545.839000+4.267.518+368.669
172. Chun Li
Level: [351]
+15.193.93900+5.563.674+5.848.06400+4.461.831+368.321
173. Boykazyzz
Level: [258]
+12.856.991000000+12.345.624+367.511
174. Davies
Level: [567]
+79.811.419+11.201.274+11.316.003+11.584.616+10.734.938+11.458.781+10.633.550+11.715.890+364.170
175. Distanceofdeath
Level: [165]
+72.301.55100000+20.684.540+51.780.667+342.837
176. Driagon Lord
Level: [83]
+8.312.877000000+8.217.540+337.095
177. Renato Russoo
Level: [61]
+3.334.432000000+3.434.098+333.900
178. Delirous
Level: [552]
+68.532.589+7.197.795+8.749.627+7.852.378+7.841.078+8.719.131+22.617.560+6.744.687+328.813
179. Valar Morghulisz
Level: [256]
+29.818.2060000+11.368.617+14.982.799+2.467.466+323.001
180. Sai Daqi Mano
Level: [485]
+59.533.903+7.443.902+8.322.497+7.360.589+8.117.126+8.366.573+9.031.133+9.519.760+321.375
181. Mirso
Level: [449]
+21.294.789+3.499.666+1.482.8810+2.014.439-2.867.203+6.959.678+9.604.016+310.603
182. Causax
Level: [254]
+126.767.195+16.390.762+49.108.900+51.868.0210+4.358.6830+3.671.520+307.372
183. Summer
Level: [258]
+15.985.63000-1.627.701-.004.8460+3.691.153+14.309.724+300.616
184. Nega Juju Two
Level: [318]
+7.362.379000000+7.238.080+299.124
185. Kina Carioca
Level: [390]
+32.679.88200+3.812.608+9.186.9190+5.995.576+13.798.478+298.888
186. Caio Pistola
Level: [410]
+57.919.7140+4.926.337+11.026.625+14.254.727+15.391.408+5.329.491+5.534.834+290.459
187. Shaco
Level: [522]
+41.973.221+6.636.260+5.194.691+5.264.685+6.390.099+5.180.579+5.089.507+6.217.112+287.003
188. Birika
Level: [310]
+5.345.592+105.3500000-.596.510+5.135.711+286.456
189. Follow Quatro
Level: [85]
+9.583.548000000+9.142.267+281.441
190. Bruna Surfistinha
Level: [92]
+12.903.167000000+11.903.887+280.000
191. Aragoreno
Level: [57]
+2.555.784000000+2.765.511+272.790
192. Sir Over
Level: [571]
+90.396.614+15.430.599+15.320.115+12.860.091+16.500.483+14.130.441+6.966.011+10.920.600+270.270
193. Cachimbo De Crack
Level: [402]
+24.290.1790+8.045.786+4.102.903+966.9390+1.514.515+7.053.740+267.637
194. Nandinho Da Bazuca
Level: [251]
-.099.845+105.238+9.672-.914.2750+651.1110-1.140.598+262.934
195. Shift Fdoze
Level: [423]
+20.471.394+324.143+97.153+7.668.435+8.741.401+935.337-1.961.399+4.599.347+252.791
196. Alastor Moody
Level: [296]
+4.678.613+502+4.433000+201+4.435.356+252.107
197. Bloca Paudeninguem
Level: [251]
+34.304.403+1.311.795+6.964.634+11.913.087+14.182.344+288.93400+252.000
198. Sansa Stark
Level: [401]
+14.240.001+131.235+198.096+2.913.111+4.798.526+295.741-.973.200+6.719.689+248.711
199. Zanis One
Level: [109]
+20.093.438000000+20.093.193+245.000
200. Evoly
Level: [538]
+58.266.504+9.119.560+8.886.336+9.655.344+9.481.756+9.115.880+2.854.071+9.520.330+223.636
201. Elmor Rayddy
Level: [377]
+63.744.300+18.539.127+14.011.178+9.517.272+5.723.2490-2.510.072+18.057.327+218.407
202. Sapetah
Level: [235]
+211.467.08000+97.127.230+89.409.98700+23.931.652+210.000
203. Bicha Vigarista
Level: [450]
+58.247.805+1.858.536+9.189.820+8.677.468+8.675.865+9.317.998+10.627.090+9.210.816+208.694
204. Full Black
Level: [436]
+74.891.295+6.881.202+11.933.483+15.625.386+11.472.402+6.377.552+11.831.008+12.372.056+202.400
205. Xeffenok Mardow
Level: [333]
+52.287.659+8.447.016+5.993.076+4.882.745+8.699.046+9.135.011+9.233.282+8.487.282+197.411
206. Senhor Of Mas San
Level: [244]
+99.108.8160000+15.315.120+77.169.873+6.760.629+192.864
207. Soul
Level: [471]
+14.503.203+6.861.275+2.865.16800+35.021+13+5.383.543+180.360
208. Romulo So Ouro
Level: [392]
-36.029.250-49.138.4510000+2.516.965+10.067.056+179.526
209. Kakashi Zica
Level: [122]
+29.610.30500000+4.200+29.435.124+176.975
210. Follow Un
Level: [84]
+9.114.374000000+9.240.209+164.874
211. Aegon Targaryen
Level: [417]
+44.353.321+3.068.189+637.937+144.976+2.222.373+365.778+30.636.639+6.665.813+157.071
212. Cosmic Energe
Level: [310]
+27.715.724+1.849.668+1.720.860+7.133.209+641.784+2.635.669+3.125.533+9.794.986+154.675
213. Phyr Magon
Level: [503]
+90.821.122+12.412.269+14.080.775+13.138.447+16.189.632+6.830.300+13.059.451+13.518.110+136.595
214. Pedreiro Hum
Level: [308]
+60.211.236+15.347.066+13.371.478+2.151.108+5.505.741+5.143.690+7.071.331+10.047.687+133.576
215. Da Grana
Level: [208]
+145.394.72100+4.2000+5.751.733-26.527+139.806.878+131.164
216. Dr Octoputo
Level: [302]
+104.436.321+9.056.060+12.750.944+17.047.247+12.880.558+20.401.673+18.204.392+13.976.314+130.122
217. Nyjah Huston
Level: [490]
+40.885.968+4.195.909+3.756.9290+1.037.238+11.399.506+12.833.456+6.257.801+127.408
218. Reu Primary
Level: [302]
+774.008-2.261.7720000+188.691+3.939.251+105.639
219. Crmessi
Level: [321]
+11.125.495+2.006.098+4.545.168+2.839.133000+2.759.993+100.976
220. Elit Knightt
Level: [331]
+12.636.4790+3.866.204+6.215.010000+3.069.170+94.486
221. Kushirinha
Level: [296]
+82.581.068+7.396.620+11.022.063+11.347.202+10.757.041+12.856.254+15.341.247+14.462.546+92.400
222. Pedrape
Level: [303]
+12.703.72000+5.780.2060+218.712+717.098+6.783.490+87.330
223. Trash Fox
Level: [485]
+32.022.27700+9.416.440+10.200.1710+3.970.078+9.744.502+83.692
224. Chebin El Patron
Level: [36]
+679.416000000+603.066+76.350
225. Scout Knowles
Level: [254]
+7.742.279+699000-.457.836+3.850.678+4.950.360+75.700
226. Tacos Al Pastor
Level: [359]
+52.367.953+7.676.352+3.015.722+6.180.772+9.251.287+12.201.726+10.290.581+2.581.437+74.173
227. Shinra
Level: [326]
+33.443.026+15.661.747+3.162.6430+64.7140+1.573.404+12.698.092+73.635
228. Cesarbom Dimaisuai
Level: [408]
+14.789.4870+6.063.349+2.777.3010+1.098.772+2.256.290+1.880.703+70.715
229. Infected Bong
Level: [183]
+99.983.324000+203.741+47.685.086-15.027+51.917.980+68.667
230. Arcanjo Mael
Level: [256]
+127.998.574+10.899.0330+39.867.681+60.407.16000+17.325.641+57.500
231. Skywalker Knight
Level: [333]
+25.320.10400+15.681.441+8.889.86900+741.300+51.450
232. Sr Sinec
Level: [368]
+41.889.190+21.843.34200000+19.546.798+49.500
233. Senku
Level: [321]
+27.808.1990000+4.832.016+11.404.627+11.384.507+48.188
234. Alambray
Level: [379]
+57.904.801+13.585.127+21.315.1850-.030.5960+5.955.247+18.003.789+48.076
235. Zefera Tatali
Level: [262]
+31.530.682-1.689.149+90.229+75.8400+7.848.217+13.270.704+11.988.710+33.044
236. Don Piroquinha
Level: [496]
+50.708.231-5.714.007+9.363.394+9.488.528+8.684.252+8.794.606+9.502.809+9.701.616+30.890
237. Azuos Niurdla
Level: [94]
+12.095.987000000+12.845.959+27.250
238. Seu Tranca Rua
Level: [313]
+3.965.484+563.287+2.570.416-4.240.697+6.294.760-61.354-1.332.564+41.039+26.701
239. Deri Erza
Level: [258]
+19.351.01000000+5.595+18.009.979+25.747
240. Froxty
Level: [297]
+45.909.000+4.933.494+11.578.343+15.625.2690+3.144.861+474.339+9.760.534+22.530
241. Rush
Level: [327]
+48.495.027+10.763.939+6.712.470+7.297.045+118.559+12.333.447+6.189.425+4.171.559+21.471
242. Thips
Level: [13]
+25.200000000+4.200+21.000
243. Ruim De Mira
Level: [434]
+43.677.545+1.804.127+10.501.711+1.276.501+8.222.079+6.599.745+7.472.031+8.243.341+7.560
244. Mito Mito
Level: [258]
+142.406.5360000+33.116.247+88.492.879+20.798.403+6.000
245. Abutre Macabro
Level: [410]
+5.706.679-3.603.274+5.358.154+13700+7.219.221-3.728.426+5.323
246. Naul
Level: [8]
+4.2000000000+4.200
247. Tortex
Level: [431]
+29.633.000+8.909.710+2.005.694+2.158.395+409+1.588.041+4.710.824+9.047.332+1.807
248. Mata Mage
Level: [458]
+37.936.9340+13.917.001+29.451.313-3.611.81800-.566.562+745
249. Neutrinho Fofinho
Level: [323]
+15.311.693+11.791.106+4.845.58500000+675
250. Germanco
Level: [466]
-22.334.186-15.821.425+4.350.063-10.168.651-3.756.9900+7.393.808-3.756.990+424
251. Helena
Level: [527]
+95.524.696+13.288.677+15.732.384+14.329.572+11.647.735+15.218.046+12.954.578+12.320.701+36
252. Venenosinha
Level: [80]
000000000
253. Oloco Meu
Level: [8]
000000000
254. Cico Do Pandeiro
Level: [75]
000000000
255. Lucas Maluko
Level: [8]
000000000
256. Spartan
Level: [147]
000000000
257. Sueth
Level: [8]
000000000
258. Moneyfull Quatro
Level: [193]
000000000
259. Doulix Kaljor
Level: [239]
000000000
260. Neymar
Level: [8]
000000000
261. Senhora Meigiqui
Level: [118]
000000000
262. Royal Buozzi
Level: [30]
000000000
263. Lady Shiva
Level: [8]
000000000
264. Bebe Do Flam
Level: [165]
000000000
265. Poor Lawyer
Level: [165]
000000000
266. Richbaby
Level: [102]
000000000
267. Anfetamina Pura Ii
Level: [8]
000000000
268. Sharonzinha
Level: [57]
000000000
269. John Starbucksz
Level: [319]
000000000
270. Lammas
Level: [8]
000000000
271. Anes Nebaril
Level: [8]
000000000
272. Elcurandero
Level: [234]
000000000
273. Costelinha
Level: [221]
000000000
274. Uzakion Asmorix
Level: [347]
000000000
275. Mlk Doidoo
Level: [248]
000000000
276. Nandoguetoek
Level: [265]
000000000
277. Oitavo Templario
Level: [269]
000000000
278. Yaguiin Ironside
Level: [27]
000000000
279. Paython
Level: [8]
000000000
280. Noddle Svergson
Level: [518]
+47.834.249+7.692.798+8.559.542+6.423.273+9.023.177+7.522.755+322.142+7.473.3800
281. Redhotchilli
Level: [8]
000000000
282. Alucinator
Level: [281]
000000000
283. Prega Solta
Level: [135]
000000000
284. Cutter
Level: [314]
000000000
285. Niklaus Ek
Level: [202]
000000000
286. Biinoo
Level: [64]
000000000
287. Paladin Da Erva
Level: [142]
000000000
288. Skol Lauthern
Level: [317]
000000000
289. Rpz Ms
Level: [8]
000000000
290. Wtfisthis
Level: [8]
000000000
291. Ikskurwade
Level: [18]
000000000
292. Dfgpvewhqwe
Level: [8]
000000000
293. Olius
Level: [8]
000000000
294. Jrbmvbnxhjy
Level: [8]
000000000
295. Taskezeiro Quatro
Level: [320]
+33.264.94200+8.623.662+12.995.012+13.646.266000
296. Qembrcmrqwer
Level: [8]
000000000
297. Comar
Level: [8]
000000000
298. Fezcvbnxhj
Level: [8]
000000000
299. Joaun
Level: [33]
000000000
300. Imortal Claws
Level: [163]
000000000
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2090
Players Online
Top Experience
1- Dugrau
1601, Elder Druid
2- Jonathan Pires
601, Elder Druid
3- Lord Gomes
601, Master Sorcerer
4- Storm Magic
597, Master Sorcerer
5- Alakan Amon
586, Elite Knight

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View