Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Rindo Epkz
Level: [120]
+27.087.488000000+376.800+27.287.111
2. John John
Level: [123]
+29.230.816000+3.736.21100+53.775+26.719.550
3. Ximiaa
Level: [154]
+58.494.501000000+34.411.531+23.083.970
4. Nerd Dim
Level: [141]
+44.926.773000000+24.105.705+20.821.068
5. Me Da Uma Cabecada
Level: [106]
+19.802.161000000+1.431.801+17.371.360
6. Julynha Deboxada
Level: [104]
+17.105.891000000+661.599+17.506.229
7. Coldrin Sixways
Level: [221]
+42.883.120000000+26.931.068+16.952.051
8. Lina
Level: [158]
+63.167.788000+8.776.556+5.280.165+1.495.258+33.138.381+15.478.426
9. Ruashskill Axe
Level: [163]
+69.744.4810+6.961.349+6.497.736+19.145.763+11.463.9260+9.828.357+15.850.347
10. Rampage
Level: [103]
+17.527.18700+218.065+2.526.86000+16.380+14.556.092
11. Md Serial Killer
Level: [151]
+28.613.330000000+14.171.313+14.442.017
12. Punch Green
Level: [96]
+13.737.878000+4.20000+98.775+13.762.775
13. Caili
Level: [96]
+13.341.851000+4.20000+115.650+13.491.731
14. Jamal Kebab
Level: [234]
+24.047.970+6.8620-1.321.206-13.638.952-.090.560-1.924.112+28.684.215+13.474.579
15. Sullivan Knoth
Level: [282]
+74.635.647000+5.390.106+15.694.966+33.414.348+6.831.728+13.306.497
16. Death Stranding
Level: [282]
+16.984.0830+186+55.322000+3.254.535+12.222.493
17. Maxbad
Level: [157]
+60.012.176+1.053.822+14.475.11800+4.937.718+6.000.279+21.593.044+12.954.192
18. Trajado Deglock
Level: [269]
+94.870.874+8.084.125+10.537.975+10.311.170+14.853.9940+38.448.638+5.770+11.867.964
19. Solbitifuel
Level: [171]
+49.006.477000000+37.835.554+11.171.922
20. Odioso
Level: [308]
+87.896.120+12.598.996+16.248.561+11.958.114+181.994+27.380.465+25.041+7.127.187+11.550.588
21. Bio Rindo
Level: [127]
+32.951.56200000+125.850+20.812.896+11.289.540
22. Xin Zue
Level: [152]
+12.797.759000000+1.244.568+11.553.191
23. Pe De Sapo
Level: [130]
+35.856.219000+2.834.008+19.442.683+2.450.6280+10.130.899
24. Over Game
Level: [365]
+67.610.7850+11.307.336+19.030.265+11.575.062+1.638.503+7.637.580+6.482.386+10.941.650
25. Fischerz
Level: [234]
+61.447.66200+5.052.473+22.586.8850+1.257.733+21.577.010+10.975.559
26. Rockseven
Level: [141]
+44.014.779000000+34.580.284+10.434.494
27. Thormentor
Level: [265]
+20.834.656000000+10.832.227+10.002.429
28. Adilson Polloskki
Level: [151]
+55.843.420000+2.207.987+25.974.549-.354.255+16.888.900+10.128.238
29. Morrer Pela Fiel
Level: [150]
+54.505.045000+2.377.903+25.059.8320+15.732.083+10.337.226
30. Alberico Grunnion
Level: [236]
+84.348.835+1.260-.205.260+12.495.018+13.477.032+2.238.326+39.211.261+8.831.415+10.041.040
31. Shunt
Level: [273]
+71.718.126+7.990.419+14.644.949+8.744.576+12.724.740+47.334+2.324.364+15.931.016+10.027.011
32. Style Grillz
Level: [292]
+97.163.983+7.011.802+6.074.471+7.787.575+18.069.901+3.969.790+32.778.240+11.092.321+9.383.880
33. Navy
Level: [281]
+27.277.34100-3.059.381000+21.693.128+9.643.593
34. Nargothon
Level: [293]
+141.134.897+15.925.860+18.335.560+13.642.1150+22.847.088+49.619.813+12.404.982+9.362.475
35. Maestro Roshi
Level: [157]
+17.810.848+119.04700+3.528.941+2.816.574+360.590+1.550.473+9.279.379
36. Jogador Milgrau
Level: [198]
+29.003.366+3.543.205+6.528.7260+1.674.45200+8.048.619+9.210.362
37. Suden Walker
Level: [364]
+94.364.692000+3.282.635+15.403.339+32.327.935+33.342.426+9.010.356
38. Banco
Level: [142]
+45.968.89100000+3.788.278+33.000.350+9.180.263
39. Reconstruindo
Level: [369]
+50.917.7870+1.461.319+20.599.855+2.868.71000+16.364.901+9.625.000
40. Saymex
Level: [359]
+39.552.908+2.47500+7.638.267-2.202.601+21.242.878+4.085.405+8.314.956
41. Quente
Level: [89]
+10.915.982000+4.2000+2.935.1430+8.780.834
42. Sleutjes
Level: [365]
+87.681.261+13.312.907-2.377.122+10.653.463+13.936.470+14.607.928+13.748.803+13.143.981+8.659.828
43. Lobo Sombrio
Level: [244]
+72.387.536+15.157.9170+20.679.566+5.250.3150+3.337.045+18.260.885+8.704.806
44. Cirtec
Level: [388]
+36.923.196000+10.304.299+11.027.3930+5.998.732+8.594.771
45. Spina Fina
Level: [288]
+70.370.450+952.118+4.447.399+1.488.557+12.608.274+1.314.718+30.157.186+10.348.605+8.890.756
46. Aoba
Level: [191]
+20.761.93600000+4.703.937+7.980.305+8.078.693
47. Vem Na Bota
Level: [114]
+23.251.4330+4.2000000+14.542.751+8.509.677
48. Leonardo Dicaprio
Level: [294]
+35.744.109+19.495.46200000+7.813.179+8.436.467
49. Chunk Destroking
Level: [350]
+54.683.050+681.490-1.111.683+4.906.185+14.723.968+8.594.3770+19.387.165+8.694.354
50. Romulo Storm
Level: [101]
+16.471.463000000+8.547.133+8.924.329
51. Frc Eighteen
Level: [362]
+77.944.703+10.755.9690+2.557.747+2.894.740+16.343.189+28.617.506+8.655.236+8.123.313
52. Menoek
Level: [309]
+11.351.834000000+3.981.522+8.370.311
53. La Cagada Da Vida
Level: [268]
+42.170.629+2.621.696+21.619.307+2.945.358+2.769.82400+5.303.139+8.913.301
54. Pipolho Supremo
Level: [88]
+10.903.608000+4.2000+2.015.3040+8.688.300
55. Gerente Projetos
Level: [266]
+50.082.7820+1.705.108-.221.171-.983.826+16.143.294+20.171.305+5.046.816+8.221.256
56. Nasdaq
Level: [335]
+27.905.768+2.433.583+11.179.915+4.323.603000+480.692+8.278.186
57. Seu Cu No Tres
Level: [164]
+71.302.358+159.150+28.428.690+2.671.977+13.378.551+9.708.767+7.031.694+447.441+8.495.070
58. Dugrau
Level: [404]
+27.885.1250000+7.659.811+203.830+11.353.068+8.043.042
59. Cupcake
Level: [311]
+34.390.86000+9.899.462+10.238.20700+7.044.227+7.209.963
60. Barry Allen
Level: [280]
+32.430.7070+7.437.343+11.308.675000+5.507.845+7.178.843
61. Teuku Miama
Level: [349]
+47.272.301+3.562.926+23.115.500+7.596.426000+4.216.745+7.783.702
62. Guerrero Vntdos
Level: [298]
+34.827.08600000+15.392.310+11.750.132+7.685.643
63. Ice Guga
Level: [86]
+9.028.886000+4.2000+2.635.2690+7.193.612
64. Zika Do Baile
Level: [264]
+20.207.039+120.4280+9.050.021+799.3430-.690.934+3.424.435+7.652.597
65. Zoe Andrea
Level: [198]
+25.253.720000+4.987.124+10.312.305+3.027.6970+7.927.592
66. Bradock
Level: [335]
+42.405.169+9+16.356.330+9.752.934+3.169-3.271.730+30.148+12.571.012+7.671.588
67. Vovo Is Maconheiro
Level: [391]
+99.895.094+11.566.023+7.394.178+12.665.092+6.289.151+8.553.072+35.941.700+11.846.334+7.641.540
68. Wysk Absolut
Level: [202]
+1.458.5430+10.397.770+4.311.256-31.620.977+10.594.598+357.4940+7.282.538
69. Gabrielly
Level: [237]
+19.213.623+12.565.008+113.72200000+7.926.500
70. Celestino
Level: [150]
+54.489.76600+689.787+23.591.372+2.135.103+7.588.596+13.134.518+7.254.486
71. Kriegstechnik
Level: [297]
+42.979.037+250.546+21.856.518+6.068.978+6.694.482-1.575.310+187.107+451.274+7.009.480
72. Kalashnikovz
Level: [334]
+89.631.793+7250+11.818.337+25.753.694+3.853.929+31.410.160+10.545.249+7.527.420
73. Nordmyrendj
Level: [333]
+73.030.958+10.541.577+27.850.949+1.273.3500+12.782.091+12.688.024+2.234.547+7.662.416
74. Coizado
Level: [243]
+63.145.373+8.281.531+10.100.503+924.611+11.171.813-1.738.980+22.593.118+4.588.062+7.539.400
75. Shuffle Core
Level: [133]
+38.627.20000000+8.112.212+22.291.633+7.224.355
76. Justa Causa
Level: [274]
+121.823.448+11.745.543+13.029.223+16.079.355+16.075.491+20.274.725+25.849.114+10.094.649+7.678.346
77. Carol Conce
Level: [253]
+48.472.33100+9.829.276+15.630.637+3.142.2100+12.488.872+7.383.334
78. Cavalinn Nabruxa
Level: [343]
+70.920.271+154+6.312.483+9.148.363+16.178.1030+17.932.207+13.788.787+7.408.326
79. Xxwarriorxx
Level: [332]
+14.559.096+314.387+70.772-1.351.795+6.789.813-3.704.6130+4.893.997+7.773.308
80. Peroamordedeus
Level: [85]
+9.277.537000+4.2000+2.140.2270+7.937.305
81. Meg Druid
Level: [258]
+25.360.319+13.242.698+6.161.8970-2.712.553000+7.669.277
82. Well Come
Level: [335]
+39.652.398+2.207.697-6.869.809+4.196.872-5.107.374+4.553.885+19.184.157+12.321.699+7.167.271
83. Gigo
Level: [87]
+10.680.242000+4.2000+2.431.9710+7.049.267
84. Tesouro
Level: [375]
+96.768.878+9.361.625+9.512.693+10.504.973+7.665.828+14.089.184+21.818.676+15.273.638+7.546.258
85. Dark Rage
Level: [320]
+40.729.868+3.970.110000+7.437.410+21.466.775+1.514.327+7.342.244
86. Nexxt
Level: [354]
+99.221.516+8.553.704+8.517.929+2.342.825+9.145.417+4.681.633+26.246.677+31.369.088+7.368.240
87. Maggie Simpson
Level: [132]
+37.865.281000000+30.651.041+7.214.240
88. Maniipulador Thc
Level: [187]
+105.413.285+14.515.406+49.493.3190+12.675.443+1.415.271+17.906.958+2.341.650+7.068.235
89. Wx Seteoito
Level: [311]
+30.405.6220+7.967.697+7.362.11700+1.879.814+6.282.866+7.915.125
90. Guerrero Vntuno
Level: [296]
+14.199.87200000+3.633.247+4.905.499+7.661.124
91. Ekdox
Level: [388]
+118.903.749+20.595.995+7.850.003+18.997.981+9.179.984+15.440.939+21.965.188+17.573.566+7.304.089
92. Tia Safadona
Level: [314]
+58.521.569+7.601.376+1.122.8560+671.288+13.285.531+20.676.372+7.590.696+7.959.064
93. Azin Omett
Level: [266]
+37.719.240+215.313-.777.868+3.096.0210+7.352.555+13.307.523+6.440.734+7.988.059
94. Blessing
Level: [383]
+141.032.756+10.012.744+21.643.567+10.778.998+29.934.632+10.890.245+23.492.805+27.889.725+7.394.035
95. Tombolele
Level: [286]
+43.036.686+7.597.108+539.090+4.155.668+8.894.290+643.600+6.574.110+9.231.373+6.895.951
96. Basico Da Mecanica
Level: [221]
+51.580.468+17.739.5650+1.024.669+18.069.76800+6.567.544+6.181.921
97. Anny
Level: [266]
+40.199.856+8.105.622+21.441.4570000+3.191.859+6.462.917
98. Naori
Level: [211]
+22.613.26100000+4.750.812+10.583.538+6.280.910
99. Santa Anita
Level: [256]
+57.897.548+51.492+2.625.987+5.828.009+10.335.350+4.169.431+21.568.913+5.021.903+6.859.901
100. Angelina Basilio
Level: [280]
+27.929.410+4.8270+8.659.734000+11.568.775+6.875.895
101. Druidzin Pkzin
Level: [264]
+108.651.393+7.131.049+9.207.282+9.357.307-80.932+28.883.248+16.524.598+31.663.182+6.818.805
102. Fuseka
Level: [387]
+54.108.351+3.721.036+5.934.350+8.460.125+16.398.9430+15.020.754-1.196.664+6.771.804
103. Death Queen
Level: [262]
+10.402.905+987.77000000+3.851.117+6.781.799
104. Arsenal
Level: [390]
+86.749.29900+8.982.661+17.482.280+16.733.704+16.475.802+20.858.071+6.219.778
105. Passador
Level: [370]
+90.393.280+7.463.045+9.626.255+8.635.090+2.118.463+10.515.550+29.541.286+16.649.836+6.846.751
106. Marii Linda
Level: [183]
+38.519.5530000+12.116.873+15.524.091+3.252.849+6.627.739
107. Feared Drulol
Level: [422]
+94.587.666+8.207.055+13.707.209+2.382.151+7.572.154+2.728.124+32.452.546+22.348.762+6.191.662
108. Mk Iv Panzer
Level: [159]
+64.962.5250000+4.200+40.162.122+17.009.741+6.591.658
109. Hans Landa
Level: [343]
+33.750.379+10.521.874+15.687.0820000+778.054+6.488.644
110. Tanker Dunhill
Level: [197]
+61.173.303000+7.028.107+16.015.310+17.911.431+13.473.817+6.746.636
111. Sa Fadinha
Level: [247]
+22.956.614+2.060.76000000+13.554.229+6.342.625
112. My Running Mate
Level: [269]
+43.176.110+8.749.374+545.510+2.616.464+9.687.6470+7.126.323+8.091.132+6.397.622
113. Yoshimitzu
Level: [420]
+69.265.912+4.866.293+10.316.391+8.268.177+10.860.411+8.013.958+12.496.528+8.606.529+6.840.621
114. Marsha No Chevete
Level: [233]
+98.197.800+3.190+22.570.947+12.528.340-1.179.389+14.597.072+38.075.153+6.839.058+6.577.613
115. Imabeast
Level: [375]
+103.525.078+9.671.909+12.671.507+13.313.165+9.585.198+10.579.385+33.093.980+7.072.333+6.541.598
116. Tocomendo Ticole
Level: [299]
+51.238.903+322.811+13.296.946+819+173+10.886.432+10.735.213+10.919.429+6.599.556
117. Parcyal Mente
Level: [349]
+56.479.973-30.295.863+2.654.895+9.533.330+10.026.391+12.309.743+29.119.825+16.417.112+6.716.538
118. Lucasso
Level: [196]
+122.255.883+19.095.269+27.066.114+24.995.175+15.070.422+5.239.776+4.151.478+20.384.129+6.255.518
119. Feerpa Royal
Level: [272]
+46.610.5490+7.033.915+10.389.369-.193.7160+482.051+21.529.981+6.801.517
120. Pudim Trenhera
Level: [332]
+36.240.53600-.052.259+11.773.094+6.882.156+1.310.253+11.982.773+6.345.516
121. Artemisia Annua
Level: [285]
+22.404.176000000+15.939.674+6.465.501
122. Xxdarkwizardxx
Level: [288]
+58.384.734+17.799.1040000+24.247.786+10.675.345+6.663.497
123. Fallen Of Kaos
Level: [288]
+25.348.7290+8.585.468-1.233.646+8.322.672+316.549+1.149.119+2.341.320+6.635.478
124. Yay Ten
Level: [189]
+109.941.003+4.2000+14.127.076+43.181.452+17.952.568+15.915.949+11.547.498+6.019.454
125. Nitroxz
Level: [344]
+40.072.0440+1.351.359+9.260.500+8.029.614+1.021.682+3.539.075+9.652.390+6.220.422
126. Wiska De Frango
Level: [178]
+91.627.68600+4.647.175+39.089.204+29.738.538+188.067+12.773.166+6.313.413
127. Guigo The Legend
Level: [265]
+22.848.437000000+16.337.035+6.511.402
128. Robinho Returns
Level: [336]
+46.071.161+10.904.8020+16.972.235+5.730.45600+7.299.305+6.166.360
129. Doendo Do Verde
Level: [314]
+43.095.595+6.734.959+6.554.101+6.715.272+6.757.44300+11.477.473+6.858.343
130. Corinhiana
Level: [215]
+40.457.671+5.945.819+7.114.660+6.930.613+737.750+5.033.4140+8.255.093+6.430.332
131. Guerrero Vnte
Level: [271]
+17.870.93600000+3.578.761+7.699.845+6.593.329
132. Oi Uso Bot
Level: [197]
+15.452.29700+2.130.788+2.824.42100+3.551.774+6.947.312
133. Vida De Rei
Level: [210]
+79.659.0550+14.888.662+2.845.210+16.449.351+12.142.847+17.801.066+9.184.644+6.350.272
134. Fogo Na Bomba
Level: [216]
+19.106.1140+2.299.080+1.396.354+7.194.9220+477.710+1.781.019+6.726.259
135. Cabrito
Level: [242]
+66.104.548+7.582.001+9.388.835+2.675.211+10.648.430+5.487.543+21.779.074+4.489.191+6.056.259
136. Walk It Talk It
Level: [325]
+35.234.124+2.687.701+1.110.9200+7.226.220+11.9620+17.565.017+6.684.252
137. Guii General
Level: [173]
+83.004.78900000+70.351.774+6.893.764+6.760.249
138. Druid Cazerc
Level: [237]
+32.027.664-.514.588+13.3760+15.339.274+1360+11.359.719+6.331.245
139. Rike Sex
Level: [222]
+47.250.319+26.833.039+2.962.9060000+12.485.127+6.970.244
140. Scripts For Sale
Level: [208]
+18.147.845+677.40000+6.934.403+5.236.53700+6.577.226
141. Rayz Buwe
Level: [390]
+97.529.73000+4.771.463+26.418.584+22.587.160+28.211.034+10.541.291+6.001.196
142. Bluns Tanker
Level: [296]
+66.443.583+4.611.312+4.497.210+530.732+4.248.114+8.810.132+24.464.255+14.988.863+6.093.163
143. Feared Alss
Level: [304]
-45.111.437-7.088.845-15.622.353-3.754.013-7.274.439-5.441.858-15.465.829+3.324.762+6.209.140
144. Shorioken
Level: [283]
+29.038.6940+9.706.444+14.161.1120000+6.171.137
145. Enzeke
Level: [250]
+52.697.941+3.123.895+4.378.648+18.521.31400+11.233.082+8.906.871+6.536.129
146. Xixirosa
Level: [237]
+36.599.195+11.520.751+801.9230+10.689.421+748.1970+6.880.370+6.390.101
147. Bala Furada
Level: [251]
+41.896.00300+9.185.858+2.543.5140+11.360.042+11.765.505+6.043.083
148. Elon Musk
Level: [264]
+29.047.5540+8.597.630+8.852.981000+5.361.867+6.237.074
149. Seu Pesadelo
Level: [291]
+12.778.329+6.604.260+3.75100000+6.423.065
150. Misterio
Level: [318]
+50.603.765+3.545.558+15.242.490+6.557.595+5.969.099+3.432.3770+10.117.588+6.741.055
151. Ojuara
Level: [287]
+34.365.9670+10.137.555+11.680.745000+6.832.612+6.716.053
152. Pally Eleonor
Level: [213]
+19.996.469000000+13.320.418+6.676.051
153. Coracao Bandido
Level: [264]
+31.664.7690+9.735.903+10.405.113000+5.855.700+6.669.051
154. Feared Kst
Level: [413]
+112.367.329+15.868.268+7.565.703+21.467.858+5.687.029+7.097.478+29.861.857+19.375.085+6.447.047
155. Hugo Stiglitz
Level: [334]
+34.926.350+11.426.773+16.604.1670000+363.385+6.511.046
156. King Raphw
Level: [294]
+61.630.257+14.098.996+15.781.85000+11.872.7560+12.521.607+6.358.046
157. Vivipala
Level: [279]
+15.216.868+9.870.827000000+6.346.040
158. Latto
Level: [271]
+24.934.4790+4.987.258+2.139.345+14.150+4.318.057+1.505.563+6.680.203+6.155.037
159. Knight Berserk
Level: [344]
+10.673.918000000+4.133.892+6.540.026
160. Harry Potter
Level: [356]
+36.406.1580+17.454.773+6.426.874000+5.729.487+6.797.022
161. Szlaps
Level: [182]
+97.963.216+506.795+32.920.087+21.604.453+23.277.838+2.375.439+10.644.8810+6.348.009
162. Butico Alado
Level: [151]
+34.632.317000000+28.570.313+6.062.004
163. Doww Joness Ek
Level: [241]
+6.863.181000000+181.353+6.510.000
164. Blackredskull
Level: [366]
+164.435.243+25.500.124+21.966.096+22.692.426+14.928.792+16.118.752+30.426.972+27.466.077+6.339.000
165. Pitbull De Rinha
Level: [296]
+87.576.799+14.237.352+3.276.472+138.236+1.597.360+16.637.776+45.403.7110+5.190.988
166. Thanosx
Level: [73]
+5.254.985000000+6.510+5.744.978
167. Thajskpw
Level: [253]
+40.060.373+4.618.797+14.592.11700+5.341.360+10.049.1340+5.460.963
168. Joaozimek
Level: [317]
+73.694.909+9.125.128+10.126.435+12.312.59000+17.378.616+18.648.179+5.105.960
169. Desstruction
Level: [244]
+48.270.885+18.724.2990+761.010-.702.667-.123.649+12.133.303+12.992.879+5.236.958
170. Subzero Verde
Level: [295]
+45.268.276+10.064.996+6.615.954-1.582.125+11.979.834+7.337.0600+3.360.603+5.495.952
171. Meelkyz
Level: [324]
+32.968.8920+15.281.231+11.594.7240000+5.093.937
172. Carolzinhah
Level: [336]
+67.522.828+4.908.625+7.126.815+5.141.561+10.623.442+11.841.088+11.095.510+10.174.850+5.614.934
173. Saqua Cheregatti
Level: [349]
+25.082.134+1.050.0000+4.130.989+7.073.53300+5.644.678+5.185.933
174. Teukumimadora
Level: [340]
+6.432.985000000+1.915.053+5.517.931
175. Zivia
Level: [244]
+35.985.680+949.822+367.901+14.285.968+1.406.11100+12.988.355+5.583.927
176. Corona Sunset
Level: [244]
+23.065.639+14.779.01000000+3.143.713+5.143.915
177. Terminator Br
Level: [257]
+19.834.959+6.018.622+72.396-.713.7930+2.834.758+2.429.062+3.265.351+5.605.886
178. Komicuscovic
Level: [161]
+68.921.186+2.124.344+2.007.510+1.978.62000+24.031.713+31.595.146+5.186.852
179. Blessed Holy
Level: [209]
+27.450.997+9.371.382+2.006.256+10.560.344000+180.289+5.224.834
180. Psicolouca
Level: [299]
+32.317.4120+11.207.578+8.715.861000+6.779.161+5.616.810
181. Mogli
Level: [279]
+34.039.519+2.738.795+18.564.859+7.101.0630000+5.636.800
182. Knight Dois Ek
Level: [215]
+24.343.775+4.254.449+14.818.4310000+107.256+5.015.787
183. Vivikina
Level: [301]
+16.725.650+10.980.870000000+5.745.779
184. Rydhia
Level: [388]
+89.561.608+11.298.794+13.585.405+6.088.010+14.167.421+11.347.532+10.936.924+15.529.756+5.611.763
185. Kina Power
Level: [205]
+20.591.474000000+14.954.719+5.637.754
186. Obom
Level: [114]
+23.600.45100000+8.381.284+9.153.413+5.066.754
187. Down Bad
Level: [272]
+34.052.773+2.863.527+6.103.962+1.064.6370-.112.385+5.269.656+12.996.667+5.869.706
188. Pawitox Amazing
Level: [247]
+21.483.56400+250.24700+6.898.291+9.745.318+5.593.703
189. Gollum
Level: [322]
+45.556.0520+257.022+4.793.758+8.290.552+10.947.566+6.706.243+8.181.995+5.617.678
190. Shinigamy
Level: [279]
+69.997.60200+3.226.844+12.208.177+4.158.491+28.238.980+14.995.439+5.172.670
191. Filoux Druid
Level: [294]
+74.840.144+5.419.889+6.791.369+8.628.569+14.896.215+8.367.700+9.478.992+14.773.746+5.488.660
192. Trigger United
Level: [310]
+9.425.32000+957.884000+2.782.714+5.759.647
193. Lorna Morello
Level: [276]
+23.728.5510+7.118.671+5.552.922000+4.186.321+5.872.636
194. War Keruz
Level: [372]
+95.509.240+8.411.229+11.503.384+14.953.242+12.409.894+8.978.163+18.002.574+16.028.119+5.225.632
195. Capitain Bluebeav
Level: [346]
+56.611.913+12.928.278+2.619.146+2.476.826+11.494.807+13.091.5590+8.998.673+5.005.621
196. Juninho
Level: [337]
+57.423.844+5.923.166+12.297.288+5.053.3090+19.806.531+5.162.763+4.662.164+5.520.620
197. Castelamary
Level: [390]
+63.430.145+16.226.881+7.799.211+11.953.979+993.261-25.679+12.747.836+7.911.666+5.212.601
198. Goku Xp
Level: [101]
+16.451.476000+4.2000+10.863.8710+5.388.600
199. Acaraje Um
Level: [365]
+87.350.841+11.815.080+11.121.233+12.369.713+12.355.985+10.572.437+14.234.906+8.432.887+5.452.597
200. El Comunista
Level: [349]
+88.488.782+12.151.059+16.755.858+8.244.991+15.697.927+12.768.509+10.826.871+5.681.972+5.366.591
201. Guerreira Albina
Level: [329]
+25.736.808+783.303+10.377.373+6.649.601+2.001.11600+345.846+5.560.588
202. Birika
Level: [254]
+6.196.687000000+1.278.109+5.918.577
203. Basilio Loco Side
Level: [195]
+27.867.147+9.540.7240+10.235.064+1.453.787000+5.639.571
204. Toma Ue Tiu
Level: [278]
+42.794.701+11.135.266+4.122.072+14.526.0240+7.012.77400+5.999.564
205. Up Hard
Level: [333]
+90.831.961+3.524.085+10.042.278+7.681.292+22.719.446+20.790.714+17.250.618+3.062.963+5.763.562
206. Jor Gg
Level: [258]
+19.532.9250+5.024.142+4.453.220000+5.584.045+5.471.517
207. Freio Da Blazer
Level: [313]
+47.265.449+1.608.476+7.159.030+569.540+6.799.341+10.229.432+1.630.573+14.690.513+5.610.511
208. Gedeao Asminapira
Level: [347]
+66.580.19200+10.335.873+9.075.020+3.420.616+23.305.992+13.685.192+5.760.497
209. Keybooard
Level: [251]
+37.019.036+3.595.5600+1.335.554+9.990.1230+7.199.045+10.482.262+5.418.489
210. Hallaca
Level: [362]
+77.661.263+5.917.508+11.875.372+12.471.100+9.944.756+11.136.053+16.951.242+5.589.752+5.778.475
211. Lobinha
Level: [263]
+29.189.9970+15.823.002+5.561.469000+4.782.054+5.023.470
212. Russant
Level: [277]
+6.075.726000000+1.103.276+5.972.449
213. Sunflower
Level: [263]
+30.313.3700+15.764.190+5.759.720000+4.773.010+5.017.448
214. Tanus
Level: [263]
+120.563.056+16.808.279+15.062.386+13.400.803+17.389.480+14.837.826+22.586.146+14.378.723+5.103.410
215. Pedreiro Cinco
Level: [325]
+8.329.5080000+1.915.1820+1.361.916+5.053.409
216. Civic Ek
Level: [243]
+5.775.636000000+235.029+5.746.401
217. Bigsmals
Level: [209]
+57.919.175+4.344.228+4.000+9.204.034+2.409.0670+25.546.534+10.700.910+5.716.396
218. Suden Black
Level: [257]
+44.387.690+10.000.784+8.407.180+11.177.9760+8.513.35600+5.290.393
219. Zeeni De Hat
Level: [345]
+123.733.518+16.893.414+14.654.572+17.577.502+14.927.765+13.653.630+21.593.870+19.423.379+5.013.382
220. Tio Do Mage Dash
Level: [396]
+66.884.301+14.588.074+14.728.113+3.780.669+29.351+595.444+16.025.123+12.710.314+5.258.381
221. Maldade
Level: [378]
+111.964.392+12.027.788+15.933.603+13.549.221+14.865.103+13.951.379+20.721.875+16.037.044+5.881.375
222. Marijuana Magic
Level: [187]
+23.071.48100+578.8420+5.093.116+12.445.389+31.392+5.299.365
223. Andre Lima
Level: [333]
+50.196.894+6.827.081+7.946.553+12.490.061+847.215+728.856+6.295.138+12.737.118+5.830.363
224. Dainsleif
Level: [187]
+30.142.214+1.895.542+8.254.415+5.557.696+16.86000+9.036.180+5.540.362
225. Ziorki Ed
Level: [184]
+5.009.3610000000+5.009.361
226. Berzerk
Level: [372]
+116.691.663+12.055.661+20.563.726+12.858.522+11.701.417+12.189.493+25.169.907+15.279.582+5.877.352
227. Perfectypshmza
Level: [396]
+67.027.213+6.288.791+10.101.245+8.771.445+8.816.868+4.846.852+9.719.046+13.420.612+5.066.350
228. Druza
Level: [385]
+76.635.926+12.641.246+17.283.515-5.515.208+14.830.506+7.524.567+9.348.587+15.420.362+5.104.349
229. Dono Do Morro
Level: [238]
+45.815.606+15.639.191+8.080.311000+3.607.807+12.601.960+5.888.335
230. Yurek
Level: [364]
+71.135.096+8.751.133+8.881.6030+7.165.918+12.573.086+24.799.587+4.609.449+5.357.316
231. Maicon
Level: [408]
+118.049.457+19.715.367+16.016.402+17.518.806+8.859.968+1.823.498+29.902.010+20.258.086+5.958.315
232. Blunszerah
Level: [295]
+47.883.297+932.511+5.145.657+76.669+4.425.759+3.366.825+19.153.977+6.349.769+5.265.300
233. Totoriaberts
Level: [316]
+32.084.4670+15.112.443+6.569.0000+5.514.227+494.568+14.175+5.146.287
234. Engenheirosoftware
Level: [340]
+50.881.893+6.062.478+2.171.751+3.639.978-1.634.564+14.807.223+12.902.080+7.774.661+5.160.284
235. Emiin Deboshado
Level: [205]
+5.029.2810000000+5.029.281
236. Recupera Conta
Level: [363]
+82.052.944+8.852.202+9.972.726+11.102.027+16.599.486+10.149.979+11.310.130+10.065.114+5.003.277
237. Vanquish
Level: [293]
+88.221.038+6.466.552+11.937.826+8.187.439+6.666.875+22.908.735+21.744.741+4.468.589+5.845.276
238. Estilo Maloqueiro
Level: [231]
+34.410.6710+5.244.067+5.807.573+2.535.1270+10.970.265+6.813.373+5.041.263
239. Hazah
Level: [295]
+17.849.18200+669.598+7.959.873+2.614.7690+618.964+5.714.250
240. Langassner
Level: [307]
+37.589.2750+10.597.467+12.313.108+7.195.52800+1.728.925+5.756.245
241. Qvoa
Level: [264]
+35.482.916-.622.10600+2.116.938+9.226.045+13.054.215+5.149.595+5.559.229
242. Jobscripts
Level: [388]
+108.238.913+16.176.723+18.925.179+9.685.033+11.752.373+15.807.596+20.177.182+12.648.607+5.068.216
243. Ziorke Ed
Level: [185]
+5.488.2150000000+5.488.215
244. Mula Manca
Level: [239]
+51.957.8180000+15.897.596+23.558.128+7.691.891+5.811.201
245. Lingueta Nine
Level: [259]
+29.622.195+1.072.755+12.719.4520+178.087+8.162.9490+676.198+5.384.184
246. Parede
Level: [293]
+65.993.706+14.559.907+11.119.363+4.348.928+8.171.204+4.739.7970+16.977.326+5.080.179
247. Move Mountains
Level: [261]
+29.007.2320+11.029.091+8.450.140000+4.079.842+5.449.158
248. Kal Darkens
Level: [189]
+30.102.848+4.403.177+3.124.443+1.574.7820+1.955.860+4.932.664+9.464.767+5.650.151
249. Take Lootts
Level: [277]
+37.156.034+3.917.738+2.917.463+2.792.849+2.262.949+5.373.731+3.581.816+10.562.343+5.752.140
250. Policial
Level: [301]
+30.304.8990+11.551.189+9.970.153000+5.459.416+5.324.139
251. Dreadhotxsz
Level: [306]
+34.586.931+10.620.351+6.305.1080+3.658.467+2.311.8620+7.403.006+5.289.135
252. Tsubasa
Level: [234]
+36.940.479+6.246.095+1.023.643+3.121.893+13.611.918+5.849.80000+5.090.129
253. Zior Of Elder
Level: [194]
+4.691.7480000-.113.37700+5.804.125
254. Herganon
Level: [193]
+117.226.795+61.990.251+6.899.540+7.115.928+809.422-89.556+27.632.519+8.009.713+5.715.121
255. Talis Thern
Level: [389]
+76.584.476+11.059.908+325.342+498.242+7.809.638+18.668.616+16.378.311+16.736.056+5.350.121
256. Itachi Kun
Level: [253]
+11.937.787+2.984.448+1.234.2060000+3.147.033+5.572.099
257. Unopar
Level: [385]
+63.725.335+8.910.322+12.354.081+6.778.321+9.062.157+4.039.768+7.115.884+9.925.711+5.542.088
258. Mohamed Salah
Level: [374]
+50.390.62900+3.258.267+9.017.809+8.954.460+14.795.554+9.894.462+5.472.074
259. Xammaa
Level: [233]
+5.772.0610000000+5.772.061
260. Warning Cunha
Level: [270]
+90.394.02600+10.126.318+16.011.341+15.717.494+30.255.204+12.548.606+5.737.061
261. Fluflu
Level: [264]
+31.033.3790+15.103.802+6.013.128000+4.466.396+5.451.052
262. Danilaoo
Level: [355]
+48.186.438000+1.071.681+3.380.607+21.975.077+17.097.021+5.663.050
263. Klaudia
Level: [248]
+15.004.778+4.998.05100000+6.067.676+5.939.049
264. Ziorku Ms
Level: [166]
+5.691.0450000000+5.691.045
265. Maybe Away
Level: [273]
+49.348.356+1.827.862+8.571.611+1.193.945+7.437.819+54.784+13.697.605+10.658.419+5.181.037
266. Tsg Capao
Level: [242]
+39.593.544+12.143.375+1.558.642+13.072.308000+7.711.187+5.109.031
267. Abiah
Level: [293]
+29.403.7730+10.825.622+9.476.196000+4.755.930+5.347.023
268. Golpe No Santa
Level: [232]
+38.272.3780+5.034.092+7.767.700+5.222.6060+9.396.763+5.155.197+5.698.018
269. One One
Level: [245]
+11.086.409+3.328.47800000+2.953.916+5.805.013
270. Sr Willford
Level: [257]
+25.293.7470+5.891.591+6.340.167+4.703.65700+4.971.318+5.388.011
271. Holy Mage
Level: [318]
+26.110.772+10.038.709+1.507.778000+6.774.193+3.988.079+5.803.010
272. Calango Doce
Level: [267]
+19.422.933000000+14.788.933+4.634.999
273. Patrinha
Level: [244]
+79.750.169+13.995.484+14.635.283+13.488.165+13.801.126+5.010.881+495.258+13.970.733+4.593.998
274. Euforic
Level: [246]
+4.236.9880000000+4.236.988
275. Moana Suellen
Level: [362]
+98.927.905+10.528.545+7.954.252+11.521.665+13.436.353+13.876.810+23.471.376+13.709.920+4.432.980
276. Pele Meiaparalyze
Level: [309]
+6.751.946000000+1.704.976+4.047.970
277. Lobo
Level: [261]
+30.190.1980+15.845.343+5.471.796000+4.090.101+4.784.956
278. Seu Vagem
Level: [310]
+113.735.362+21.318.177+16.158.678+16.729.178+15.036.847+13.570.642+10.567.903+13.773.996+4.584.938
279. Bellatriz
Level: [213]
+23.418.28300+899.360+15.135.064+271.2730+2.971.114+4.679.933
280. Tayassu
Level: [343]
+24.208.685+7.682.555+533.928+1.920.160000+10.985.507+4.693.926
281. Kike Warax
Level: [174]
+17.697.05100+4.736.486+6.369.365-.614.818-.220.273+2.075.372+4.351.919
282. Cunha
Level: [341]
+53.761.3810-1.352.866+5.158.487+6.374.280+10.126.376+15.490.190+12.794.997+4.171.916
283. Felipao Playhard
Level: [319]
+59.660.01100+2.457.887+12.778.024+9.606.608+16.170.510+13.243.070+4.406.910
284. Anabolic
Level: [399]
+34.141.216+4.100.784-7.526.355+3.769.443+3.417.663-1.226.974+16.146.738+10.077.019+4.384.897
285. Stelio
Level: [205]
+42.212.750+524.315+16.512.503+9.079.450+4.355.377+2.330.200+3.936.726+1.959.076+4.726.890
286. Understandablle Son
Level: [357]
+71.165.325+7.257.210+7.273.735+3.070.783+9.596.882+16.059.408+23.893.667-2.594.248+4.611.886
287. Honda Dog
Level: [392]
+97.297.383+15.884.800+9.270.382+8.242.709+13.735.550+6.246.742+26.711.778+11.978.532+4.231.886
288. Vevian
Level: [217]
+10.442.85700000-.007.483+6.520.471+4.929.868
289. Comprador
Level: [343]
+91.769.323+10.251.212+9.111.054+8.742.651+10.910.269+12.351.698+25.781.416+10.250.154+4.373.866
290. Liechtenstein
Level: [297]
+64.739.06500+1.416.424+10.524.348+14.855.262+20.775.730+12.450.442+4.719.856
291. Archer Nine
Level: [299]
+24.794.500+1.364.555+12.990.84500+2.597.030+1.766.046+2.173.173+4.904.848
292. Tommy
Level: [184]
+23.805.887+7.805.182+4.307.54300+3.479.2770+4.383.045+4.831.838
293. Knight Um Ek
Level: [224]
+5.881.858000000+1.134.029+4.747.829
294. Super Pally
Level: [380]
+59.465.261+11.521.331+6.847.9610+10.475.647+2.725.741+10.657.269+12.698.481+4.542.827
295. Coveiroow
Level: [265]
+74.846.406+5.458.292+7.175.365+3.764.277+3.442.096+4.049.356+28.655.945+17.686.253+4.617.819
296. Samekera
Level: [296]
+133.398.162+13.483.834+19.689.008+15.660.914+15.771.490+17.022.731+27.864.963+18.492.426+4.417.792
297. Dallas
Level: [178]
+20.058.824-.524.934+132.784+2.610.907+6.44500+13.977.927+4.766.783
298. Sniiper
Level: [391]
+92.869.476+9.563.079+12.247.013+9.204.942+12.759.788+12.610.444+19.574.084+12.410.349+4.502.774
299. Elijah Mikaelson
Level: [225]
+69.852.498+19.584.112+15.023.204+326.513+724+2.434.179+20.025.776+7.641.129+4.908.769
300. Mold
Level: [385]
+66.508.550+8.849.457+9.427.254+7.008.288+4.813.938+7.851.709+19.502.458+4.154.679+4.904.763
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2205
Players Online
Top Experience
1- Yory Fashion
1424, Elite Knight
2- Bellalitzz
424, Elite Knight
3- Gus Fring
423, Elite Knight
4- Faith
423, Elder Druid
5- Kuririnn
423, Elder Druid

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View