Contentbox headline
Ranking of Powergamers
#
Name
Week
Today
1. Siddharta Goutama
Level: [184]
+100.780.3910000000+100.780.391
2. Will Trainin Magic
Level: [186]
+94.568.0900000000+94.568.090
3. Siddharta Geutama
Level: [170]
+79.762.0450000000+79.762.045
4. Mr Wiksa
Level: [205]
+68.714.7610000000+68.714.761
5. Boneco Do Chucky
Level: [160]
+65.456.7530000000+65.456.753
6. Koongra
Level: [188]
+65.928.2030000000+65.928.203
7. Galdravit Kith
Level: [179]
+93.919.297000000+35.817.812+57.102.485
8. Carters
Level: [206]
+142.666.17600000+19.601.029+68.375.318+54.690.828
9. Retrasado
Level: [155]
+60.356.471000000+7.384.151+53.972.319
10. Elaxim Vandst
Level: [149]
+49.506.6190000000+49.506.619
11. Akio Heal
Level: [185]
+102.604.77100000+32.530.583+21.975.418+48.099.769
12. Star Up
Level: [146]
+49.344.963000000+1.529.211+48.815.751
13. Liws Mage
Level: [162]
+69.476.071000000+21.049.596+47.427.475
14. Tour Macumbeiro
Level: [204]
+125.702.163-.688.344-.009.884-.198.521-.706.555-.588.438-.607.425+81.268.397+46.230.936
15. Makoto Shishio
Level: [294]
+45.028.4490000000+45.028.449
16. Bawoll
Level: [169]
+42.973.864000000-.584.339+43.557.204
17. Shinomori Aoshi
Level: [287]
+41.814.6740000000+41.814.674
18. Gruszks
Level: [192]
+114.305.85600000+25.734.638+48.715.062+41.856.154
19. Rawke Skybolt
Level: [201]
+86.749.334+32.450.7040000-73.026+12.195.896+40.130.807
20. Rodrigoakio
Level: [199]
+36.032.3420000000+36.032.342
21. Siddharta Gautama
Level: [214]
+68.002.987000000+32.374.977+36.628.009
22. Ervan Deloh
Level: [192]
+114.315.58000+1.170.169000+77.385.880+35.760.530
23. Satanas De Patinet
Level: [129]
+34.360.5530000000+34.360.553
24. Daa Metidinha
Level: [146]
+49.010.92900000+15.696.9220+34.314.006
25. Biancuda
Level: [171]
+81.181.61300000+10.193.909+37.014.473+33.974.230
26. Ghazbarol
Level: [126]
+32.107.3950000000+32.107.395
27. Duplo Mallte
Level: [128]
+33.107.56100000+1.828.4150+32.279.145
28. Alfacon
Level: [170]
+80.629.361000000+48.394.252+32.235.109
29. Apoio Tatico
Level: [202]
+134.133.14200000+77.276.187+25.358.895+31.499.059
30. Seno Imoxas
Level: [204]
+137.021.97700000+19.963.885+87.541.811+30.517.279
31. Fumaca
Level: [123]
+30.091.034000000+4.200+30.891.029
32. Dimenor Rlz
Level: [244]
+39.607.967000000+10.837.002+29.770.964
33. Mage Bot
Level: [248]
+29.599.520000000+28.350+29.249.492
34. Than Endius
Level: [204]
+138.777.16900000+13.048.324+95.910.473+29.819.371
35. Mikomakan Kort
Level: [203]
+137.707.10500000+15.153.431+92.599.842+28.955.831
36. Germancano
Level: [121]
+28.307.2920000000+28.307.292
37. Beathrix
Level: [218]
+36.622.372000000+8.692.299+28.930.072
38. Tio Lucifer
Level: [229]
+196.026.738+203.070+129.831.567+8.751.060+9.281.176+5.177.311+12.738.825+3.424.676+27.754.916
39. Porquinha Safada
Level: [219]
+171.285.922000+2.102.360+21.704.553+55.359.514+64.788.633+27.332.860
40. Zelda The Legend
Level: [181]
+96.611.9680000+41.602.0750+28.166.187+27.843.705
41. Menor Bolado
Level: [197]
+123.369.605+52.666.159+8.006.044+5.329.014+4.684.8110+9.642.083+16.425.840+27.617.651
42. Infinity Will
Level: [119]
+27.743.3490000000+27.743.349
43. Le Paladine
Level: [250]
+87.490.107+25.147.074+16.733.420+4.398.741000+13.105.809+27.107.062
44. Dalanin Azol
Level: [205]
+140.449.10500000+27.576.452+85.433.629+27.440.023
45. El Assesino
Level: [119]
+26.882.7360000000+26.882.736
46. Xp Investimentos
Level: [200]
+26.816.5690000000+26.816.569
47. Vevian
Level: [350]
+78.017.714+27.883.540+4.718.94300+3.393.528+5.272.964+10.227.388+26.524.348
48. Krynt
Level: [220]
+144.536.3600+224+51.575.674+48.703.347+11.332.968+486.001+5.312.762+26.389.121
49. Tambaqui
Level: [250]
+104.420.019+35.519.039+10.574.2930+13.169.269+17.543.9090+1.738.606+25.877.900
50. Juninho Portugal
Level: [235]
+105.350.526+36.514.760+4.491.507+12.639.800+9.179.568-.409.567+2.535.871+14.186.326+25.215.259
51. Dann Tardiff
Level: [149]
+29.473.21300000+4.220.1420+25.253.071
52. Marconha
Level: [124]
+30.134.276000000+5.104.252+25.030.024
53. Lyce Alader
Level: [204]
+138.831.88300000+18.944.100+95.493.928+24.394.854
54. The King School
Level: [220]
+173.136.812000+16.709.612+77.122.899+42.789.880+11.025.579+24.491.840
55. Magebot
Level: [258]
+64.101.519+39.419.921000000+24.682.597
56. Stih
Level: [196]
+121.412.7090+636.874+16.698.7730+41.187.144+16.224.206+22.353.546+24.076.402
57. Bielzsrj
Level: [187]
+106.781.1790000+24.837.070+34.434.779+23.760.251+24.750.077
58. Nizueht
Level: [364]
+76.015.5810000+7.224.141+21.517.154+24.474.313+23.800.971
59. Badass
Level: [399]
+205.559.139+25.856.518+31.219.624+20.747.739+24.726.444+27.289.033+25.738.084+27.753.067+23.231.626
60. Uberbeck
Level: [114]
+23.814.4320000000+23.814.432
61. Mago Maconha
Level: [114]
+23.285.4320000000+23.285.432
62. Bigmamma
Level: [147]
+50.206.82500000+5.618.769+21.803.642+23.785.412
63. Robson Ek
Level: [187]
+106.895.38200000+7.312.055+76.087.041+23.496.286
64. Catleia
Level: [173]
+84.588.47800000+4.200+61.486.422+23.902.051
65. Senhor Baseado
Level: [113]
+22.730.8140000000+22.730.814
66. Klaudia
Level: [296]
+91.505.017+31.310.642+8.220.0530+12.182.049+16.851.2100+342.501+22.441.719
67. Rokomux Arizzoshir
Level: [136]
+40.737.989000000+18.687.270+22.050.719
68. Closeradon
Level: [357]
+131.471.915+43.446.379+7.031.874-2.672.283+13.162.422+14.997.881+14.910.145+17.118.890+22.479.605
69. Zizzuu
Level: [126]
+22.887.5900000000+22.887.590
70. Fathom
Level: [112]
+22.371.3310000000+22.371.331
71. Matt Zew
Level: [328]
+83.079.7790000+9.272.349+25.863.016+27.452.181+22.492.231
72. Toxiskit
Level: [248]
+66.476.117+28.165.040+8.228.095+3.576.624+4.0000+293.694+3.527.890+22.286.169
73. Twitter
Level: [232]
+56.826.786+7.66300+18.443.591+4.949.797+404.571+11.860.269+21.340.715
74. Lambe Seda
Level: [396]
+77.345.196+20.252.179+8.213.79300+5.002.093+6.314.957+14.760.598+21.804.574
75. Kalil Kebab
Level: [369]
+21.678.4720000000+21.678.472
76. Drax
Level: [180]
+94.180.2360000+6.815.170+21.669.597+45.586.178+21.110.289
77. Letcia Five
Level: [252]
+94.129.447+26.333.154+17.293.550-.405.4990+2.765.192+11.322.521+16.563.293+21.258.234
78. Jessie Pinkman
Level: [242]
+67.053.230+15.791.033+20.374.9470000+10.977.020+21.911.227
79. Olimpia
Level: [234]
+22.139.798000000+1.358.960+20.781.837
80. Pepe Dagrota
Level: [142]
+46.551.177000000+25.423.360+20.128.817
81. Leticia Thee
Level: [253]
+104.554.348+31.064.887+14.746.542-1.169.2300+2.868.901+12.417.085+23.642.408+20.986.752
82. Dodge Now
Level: [200]
+129.742.396000+31.962.649+38.118.211+25.418.804+13.328.015+20.916.715
83. Elcurandero
Level: [109]
+20.274.6810000000+20.274.681
84. Morkking
Level: [265]
+114.775.077+36.519.422+7.373.893+32.324.16300+17.614.0740+20.945.523
85. Mas Frigo
Level: [219]
+171.630.527000+5.047.851+100.885.063+32.539.321+13.117.150+20.042.141
86. Crowley
Level: [240]
+70.748.798+35.338.605+12.306.458000+283.291+2.173.313+20.640.138
87. Nunao Pokasideia
Level: [372]
-10.381.283+48.699.984-1.813.720-16.434.375-16.310.194-40.285.630-10.286.126+6.536.070+19.512.708
88. Arrastapracima
Level: [167]
+75.383.506000000+55.318.935+19.065.571
89. Smocking Brown
Level: [152]
+43.334.9750000-57.658+24.128.6300+19.864.402
90. Krzysztof Jotko
Level: [342]
+41.194.97600+1.673.817+12.083.609+8.906.18600+19.532.362
91. Kabuum Seis
Level: [248]
+52.597.054+14.010.869+10.317.535000-.987.643+7.938.952+19.319.341
92. Tesoro
Level: [396]
+128.471.363+10.098.563+6.284.227+18.871.484+12.239.433+19.212.528+24.614.921+17.333.028+19.820.176
93. Pmerj
Level: [176]
+87.077.82000000+40.365.597+28.479.075+19.233.147
94. The Jhony
Level: [415]
+72.096.768+20.332.532+5.078.984-1.820.584+8.308.3740+1.617.325+19.211.039+19.370.097
95. Modorro
Level: [134]
+39.963.158000000+20.472.179+18.491.979
96. Wysk Absolut
Level: [323]
+72.205.693+13.986.089+21.559.555+254.514+1.062.707+12.170.292+727.577+4.764.128+18.573.937
97. Retrasada Mental
Level: [216]
+35.297.876000000+16.735.956+18.562.919
98. Bosonaro
Level: [167]
+74.428.7820000+26.324.603+29.718.3320+18.386.846
99. Goretzka
Level: [355]
+55.758.50700+4.007.203+19.943.118+4.080.9740+8.474.397+18.254.814
100. Vlad Vostok
Level: [385]
+81.670.823+31.142.345+13.203.733+7.459.814+4.619.114+6.981.00600+18.266.809
101. Morreuu Aa
Level: [106]
+18.604.7720000000+18.604.772
102. Bad Nesquik
Level: [121]
+28.289.32500000+238.784+9.543.582+18.962.503
103. Bakoran
Level: [105]
+18.351.4020000000+18.351.402
104. Bomber
Level: [216]
+34.930.371000000+15.885.982+18.045.389
105. Mipac
Level: [215]
+90.908.9020+46.049.465+25.969.658+536.440000+18.450.242
106. Doctor Strangers
Level: [402]
+71.021.067+14.959.119+16.282.94200+4.117.199+13.691.243+4.957.376+18.015.185
107. Bubba
Level: [206]
+142.707.99200000+39.088.222+85.943.590+18.676.179
108. Daniel Larusso
Level: [488]
+102.529.397+24.488.201+14.503.636+8.747.402+2.923.416+7.087.784+11.411.605+15.156.267+18.214.083
109. Vasilhame
Level: [104]
+18.685.0250000000+18.685.025
110. Legoman
Level: [109]
+20.133.4300000+4.2000+2.415.495+17.518.930
111. Yan Magician
Level: [473]
+173.023.744+34.781.050+20.919.228+18.150.758+22.265.831+19.568.857+18.728.684+21.650.418+17.962.913
112. Bass Fight
Level: [213]
+156.563.468+16.745.3190+4.921.6410+882.000+36.726.605+80.667.123+17.504.895
113. Lucifer
Level: [429]
+20.335.706+5.208.295+10.711.315-1.488.791+4.109.577-16.345.803-3.705.277+4.275.516+17.570.874
114. Lady Down
Level: [343]
+86.286.170+32.124.682+9.546.5950+9.760.866+15.520.1000+1.249.171+17.087.754
115. Tech Mate
Level: [268]
+46.567.319000+14.666.151+10.001.4110+4.492.009+17.408.747
116. Debie
Level: [221]
+18.358.590000000+928.863+17.495.661
117. Bruuno Killer
Level: [240]
+49.184.633+14.243.9370000+4.777.007+13.059.036+17.105.652
118. Pally Ssa Cinco
Level: [241]
+41.479.6950+5.210.423+14.877.880000+3.573.753+17.819.637
119. Jhony
Level: [363]
+117.347.057+60.967.732+10.661.4610+10.237.78500+17.334.557+17.148.520
120. Dionao
Level: [383]
+72.944.632+4.763.578+4.823.852+14.187.536+13.888.885-8.449.225+9.647.871+15.286.710+17.799.422
121. Bibliotecaria
Level: [213]
+157.633.2710+5.268.972+9.113.86200+76.151.607+47.408.463+17.693.366
122. Ozzie Warjat
Level: [185]
+56.259.93300000+25.302.533+14.884.095+17.073.304
123. Rp Do Bonevirado
Level: [376]
+76.027.341+31.938.285+8.219.2130+7.745.899+11.376.2800+381.166+17.583.280
124. Sharystone
Level: [395]
+145.686.958+21.184.684+22.876.277+23.713.093+16.552.291+11.081.184+12.691.383+21.826.925+17.763.117
125. Scripter Tres
Level: [326]
+116.576.715+53.898.413+11.700.3590+11.725.6390+3.450.936+19.100.382+16.703.983
126. Machx
Level: [288]
+89.643.566+30.556.215+11.760.622+1.773.184+25.869.96100+3.894.661+16.791.919
127. Crusader
Level: [212]
+155.803.1850000+6.792.959+96.767.892+34.992.478+16.252.854
128. Robb Stark
Level: [335]
+30.596.615+4.923.943+3.138.9450000+4.101.881+16.434.845
129. Oxossi Cacador
Level: [199]
+16.250.8310000000+16.250.831
130. Mapogos
Level: [420]
+82.332.772+26.720.454+15.720.156+1.615.762+3.313.287+12.944.421+1.327.445+5.861.457+16.832.785
131. Vitor Pancadinhu
Level: [336]
+60.477.452+19.965.193+3.190.601+2.973.691+3.942.741+13.691.442+390.010+607.630+16.076.783
132. Doutor
Level: [284]
+79.571.542+35.921.236+11.236.9930000+15.560.570+16.854.741
133. Pedigreen
Level: [357]
+44.182.549+9.783.819+2.543.6100+1.909.570+13.178.82200+16.769.725
134. Antetokounmpo
Level: [298]
+63.314.016+22.114.909+3.201.286+7.213.348+10.743.74000+2.940.012+16.103.719
135. Rihappy
Level: [207]
+144.932.12500000+38.650.922+88.488.519+16.794.683
136. Brutetamer
Level: [247]
+74.684.281+36.644.707+12.259.937+3.021.29400-.037.568+5.118.239+16.679.671
137. Nori
Level: [340]
+28.304.89900+7.909.320+4.864.612+508.904+7.5730+16.054.449
138. Smell That Ass
Level: [237]
+105.198.833+38.576.681+18.198.003+7.215.811+4.998.48700+20.770.434+16.441.414
139. Rp Play
Level: [260]
+35.393.58500+6.859.0740+1.472.826+10.186.646+734.611+16.265.303
140. Morreu Hh
Level: [110]
+21.432.099000000+4.345.801+16.087.298
141. Sharz
Level: [235]
+75.353.196+12.406.851+4.550.900+7.334.127+1.100.110+15.139.555+5.320.900+11.428.482+16.076.269
142. Morreu Ff
Level: [110]
+21.271.054000000+4.612.798+16.659.255
143. Taskwoman
Level: [276]
+93.607.332+31.344.120+11.813.9410+12.399.267+7.276.8600+13.185.930+16.590.212
144. Ziilt
Level: [440]
+58.983.936+21.624.362+6.686.0090-1.582.588+6.830.122+3.217.826+7.789.030+16.419.173
145. Ue No Tres
Level: [285]
+98.883.169+12.335.719+1.828.410+9.766.747+12.624.013+13.568.820+13.619.980+18.509.325+16.634.151
146. Sovul Almik
Level: [365]
+141.522.799+28.070.943+16.374.045+14.954.943+13.973.245+17.589.744+18.918.053+16.362.741+16.282.081
147. Druid Snow
Level: [281]
+21.226.860000000+5.322.830+16.904.029
148. Wyzi
Level: [186]
+103.776.8430+503.766+10.138.774000+76.942.539+16.930.025
149. Balance
Level: [463]
+74.576.440+31.069.861+7.126.2760+14.546.588+1.347.4190+3.848.294+16.640.000
150. Morreu Ee
Level: [110]
+21.161.447000000+5.351.494+15.810.952
151. Tinows
Level: [473]
+17.868.993+1.951.195-4.732.947-6.923.874+4.080.486+7.221.734-2.046.794+3.868.261+15.449.932
152. Rafa Rodrigues
Level: [278]
+44.232.9140-1.475.222+10.959.490+2.885.071+406.373+10.468.193+7.144.050+15.878.923
153. Morreu Ii
Level: [111]
+21.476.637000000+5.026.744+15.450.893
154. Morisci
Level: [148]
+52.588.52600000+3.142.609+33.966.033+15.480.883
155. Rafaz Mage
Level: [269]
+45.169.873+13.119.84700+13.636.353+1.271.8630+962.746+15.397.846
156. Perera Detona
Level: [259]
+157.485.420+49.247.568+27.169.497+5.574.562+35.183.384+60.349+11.347.357+12.842.176+15.774.813
157. Drevon
Level: [218]
+40.242.6600+6.682.029000+6.370.007+12.571.817+15.619.805
158. Ostara
Level: [233]
+17.999.104000000+1.224.324+15.775.780
159. Morreu Cc
Level: [111]
+21.345.987000000+6.814.261+15.531.725
160. Graves
Level: [281]
+23.175.294000000+7.791.572+15.384.721
161. Romulo Eddois
Level: [248]
+81.622.49100+6.406.878+14.970.292+15.039.924+14.532.830+13.020.863+15.655.702
162. Milhouse
Level: [284]
+80.230.677+34.609.083+7.057.4770+9.524.090+12.463.5610+1.704.776+15.873.687
163. Mezito
Level: [360]
+75.702.055+7.704.629+28.307.7410+8.185+9.851.157+3.173.589+10.363.250+15.119.679
164. Drag Massacre
Level: [386]
+61.271.908+1.053.9810+10.965.823+13.357.835+14.022.2800+5.025.456+15.849.531
165. Boxuron
Level: [311]
+35.258.903000+17.588.374+2.119.7570+254.202+15.349.517
166. Dugrau
Level: [485]
+106.344.3210+18.868.303+17.459.392+9.182.325+8.665.183+28.290.710+9.386.018+15.494.387
167. Illaoi
Level: [277]
+24.840.497000000+9.878.181+15.962.315
168. Acaraje Cinco
Level: [431]
+57.148.694+5.295.080+6.860.023+7.671.359+3.145.464+6.358.503+5.647.736+8.840.214+15.332.311
169. Teteloko
Level: [99]
+15.853.2530000000+15.853.253
170. Danver
Level: [127]
+32.145.707000000+17.149.522+15.996.184
171. Kindred
Level: [286]
+25.280.927000000+10.330.751+15.950.175
172. Fudex Side
Level: [388]
+125.676.886+4.086.274+14.260.168+17.280.909+18.903.763+17.409.728+17.351.044+20.283.848+15.104.150
173. Torero Jarbas
Level: [184]
+100.071.49300+8.92500+28.212.817+56.941.535+15.993.130
174. Bardok
Level: [264]
+65.656.778+26.784.408+12.253.85500+7.176.4550+3.714.930+15.729.128
175. Bolbx Scripts
Level: [281]
+63.551.833+20.017.931+7.840.515+3.118.569+8.171.75600+7.468.957+15.937.103
176. Acme
Level: [178]
+63.433.146+17.500.490+10.484.581+755.234+1.045.149+13.651.483+4.402.6410+15.117.045
177. Morreu Bb
Level: [110]
+21.289.279000000+6.779.239+15.510.039
178. Marioneta
Level: [361]
+82.677.662+36.441.736+12.022.696000+8.011.097+10.360.150+14.843.982
179. Blind Guardian
Level: [383]
+99.329.875+16.966.908+14.081.864+10.028.329+9.544.839+11.700.295+13.746.023+8.761.642+14.503.971
180. Shelby John
Level: [213]
+14.910.9610000000+14.910.961
181. Wendrak
Level: [383]
+112.391.974+21.359.777+5.364.917+12.345.601+15.809.057+11.449.645+19.554.039+11.183.993+14.328.942
182. General Delta
Level: [207]
+144.504.2960000+4.2000+129.826.394+14.478.897
183. Frajola Rushfire
Level: [313]
+48.295.292+8.143.384+12.285.9760-.822.262+11.701.036+1.781.276+1.718+14.489.879
184. Junim
Level: [369]
+49.753.8720+14.020.421+9.674.19200+2.285.091+9.854.289+14.920.877
185. Anastasia Yankova
Level: [362]
+22.350.675000000+7.746.800+14.604.874
186. Fusao Trintaoito
Level: [379]
+22.143.647000000+7.164.815+14.979.831
187. Agiota Da Faccao
Level: [391]
+124.145.240+22.241.109+11.202.038+11.512.786+15.531.600+13.865.872+17.547.863+17.420.140+14.827.828
188. Black Widow
Level: [399]
+66.789.739+34.209.518+17.588.47200000+14.992.748
189. Kenaite
Level: [235]
+38.946.0480+7.864.860+12.258.572000+2.133.884+14.691.731
190. Capeta
Level: [351]
+119.190.930+47.050.808+11.797.8440+10.379.609+11.144.603+9.249.028+14.044.350+14.527.686
191. Zwydek
Level: [362]
+111.402.243+52.489.064+17.878.402+9.797.981+3.800.42300+13.737.684+14.701.685
192. Storm Magic
Level: [476]
+136.173.599+49.187.227+9.480.024+4.425.657+13.881.424+16.395.132+14.675.286+15.876.215+14.254.630
193. Shula
Level: [367]
+43.831.36200+287.578+12.436.676+5.793.8620+9.858.906+14.166.629
194. Azedinho
Level: [241]
+73.713.522+24.161.343+20.718.718000+13.162.8510+14.672.609
195. El Hechicero
Level: [215]
+87.586.244+65.031.286+11.021.687+263.768-2.360.014-1.036.988+217.931-.577.804+14.808.596
196. Frozen
Level: [247]
+244.585.943+144.924.730+30.060.73300+17.239.676+18.959.773+18.883.457+14.520.571
197. Demoz
Level: [269]
+127.819.009+54.960.873+17.557.7890+4.686.499+2.361.512+16.019.321+16.490.475+14.746.537
198. Free Kebabs
Level: [237]
+36.703.655+6.880.612+5.828.634+1.566.204-1.486.3340+2.651.137+7.231.887+14.033.513
199. Katherine
Level: [361]
+85.210.811+37.619.717+9.217.395+3.074.785+5.613.2990+1.569.913+13.847.361+14.271.338
200. Claudionor
Level: [243]
+77.477.699+13.421.948+20.911.1790+767.163+25.619.810+2.572.7410+14.791.251
201. Scripter Cuatro
Level: [328]
+81.114.747+42.882.735+6.254.8040+4.156.0130-1.208.239+15.632.195+14.398.237
202. Bublee Druid
Level: [358]
+50.044.566+1.411.836-2.481.936-2.405.683+2.122.985+8.319.356+22.848.064+6.119.707+14.111.236
203. Guerreira Albina
Level: [398]
+59.227.1070+9.460.702+13.655.704+11.573.4020+8.798.971+1.129.171+14.612.154
204. Agente Kong
Level: [304]
+107.226.064+7.874+10.805.220+35.467.999+19.473.7440+3.537.722+23.168.261+14.902.107
205. Helenis Sharim
Level: [355]
+111.504.109+29.783.347+13.460.693+13.548.451+8.541.585+11.875.955+12.842.460+7.963.530+14.492.083
206. Seu Craudinei Ek
Level: [302]
+99.954.665+43.914.123+12.537.036+8.198.219+4.355.8350+1.394.938+15.996.435+14.560.076
207. Kaisa
Level: [275]
+23.809.591000000+9.487.533+14.322.058
208. Druid Of Night
Level: [199]
+129.581.0470+34.244.420+29.407.630+24.104.807+4.959.592+18.668.548+3.170.063+13.029.985
209. Seth
Level: [352]
+124.136.042+56.415.996+17.679.05900+56+6.532.054+29.948.984+13.506.946
210. Vai Caiao
Level: [377]
+144.479.498+54.204.338+33.109.54900+11.157.510+15.191.943+15.012.312+13.806.845
211. Kassadin
Level: [266]
+24.384.462000000+10.209.632+13.175.830
212. Smooking
Level: [289]
+49.254.765+8.175.888+3.008.867+5.817.8680+7.682.846+4.313.952+4.010.540+13.249.802
213. Thomas Shelby
Level: [255]
+272.894.750+153.887.111+36.240.95200+21.047.051+22.825.817+25.867.021+13.028.796
214. Changesex
Level: [310]
+19.019.75600+6.519.0210000+13.500.734
215. Shelby Polly
Level: [216]
+23.686.6570000+3.659.175+3.076.857+2.264.953+13.687.671
216. La Kina
Level: [339]
+54.501.572+16.526.976+9.221.686+7.723.347000+6.583.911+13.448.650
217. Neblina
Level: [119]
+27.601.25600+5.631.679000+7.785.931+13.185.645
218. Astroz
Level: [235]
+77.400.49200+7.103.186+14.145.425+12.664.792+15.805.823+13.593.671+13.090.593
219. Givan
Level: [394]
+27.386.181000000+13.011.623+13.375.558
220. Fibo
Level: [364]
+9.309.409-27.116.612+19.045.831-7.222.0440+649.319+10.144.072+1.288+13.851.511
221. Denali
Level: [392]
+44.709.997+18.229.693+12.454.759+101.2330000+13.793.443
222. Nordmyrendavi
Level: [359]
+21.375.897000000+8.272.457+13.103.440
223. Arlin Metu
Level: [287]
+30.033.588000+4.069.188+10.383.801+2.287.1610+13.294.437
224. Stacy Sanchez
Level: [244]
+176.976.862+83.147.836+33.413.88600+12.861.371+30.220.660+2.225.676+13.110.432
225. Saopaulo
Level: [273]
+41.595.381+3.579.370+9.160.536+6.156.180+2.188.738+6.270.13700+13.242.419
226. Snan Renia
Level: [284]
+26.985.473-1.082.04200+2.715.749+11.963.36900+13.389.396
227. Gaby Praguinha
Level: [335]
+74.972.192+33.639.697+6.319.050+5.783.279+7.863.23500+8.691.630+13.677.298
228. Rita Mirilin
Level: [396]
+102.462.225+21.270.975+10.307.755+13.200.890+12.480.217+11.622.616+10.339.281+8.356.208+13.888.280
229. Seal
Level: [213]
+30.081.107000+78.75000+16.383.752+13.948.275
230. Lillard
Level: [297]
+45.662.942+14.879.0770+15.048.5640+1.312.2690+1.465.757+13.958.273
231. Realg Kevin
Level: [182]
+98.231.7650+382.022+2.835.0960+72.000+42.642.261+40.694.684+13.038.268
232. Fisher Price
Level: [212]
+156.354.021000+26.319.243+10.789.388+65.689.529+40.332.605+13.225.254
233. Troels
Level: [249]
+55.270.2480000+12.347.139+12.381.952+16.046.912+13.496.244
234. Breckmouze
Level: [356]
+52.426.471+15.812.976+4.418.6930+3.552.050+14.933.4150+1.583.135+13.128.199
235. Maxoryna Trinie
Level: [285]
+27.383.088-1.235.02500+3.498.082+11.966.85600+13.154.174
236. Dazzler Comanda
Level: [241]
+27.580.279+711.756-3.556.8200+17.243.3900-.354.248+76.931+13.560.169
237. Jogador Irritante
Level: [234]
+90.593.353000+22.708.040+17.466.622+20.488.496+17.031.030+13.900.163
238. Dizetae
Level: [293]
+101.179.500+39.810.168+12.611.441+6.998.406+7.107.2040+1.642.359+21.106.793+13.905.125
239. Raaz
Level: [360]
+114.468.315+27.892.596+28.446.507+14.551.070+9.489.594+8.887.354+13.885.1040+13.318.086
240. Leticia Oito
Level: [253]
+95.136.251+33.338.456+17.652.169-.851.56000+13.546.272+18.018.880+13.433.033
241. Ekzor Tanktrap
Level: [179]
+93.999.84400000+39.652.275+41.839.543+13.508.025
242. Vulgo Luciano
Level: [343]
+102.637.494+12.174.843+11.793.176+17.599.000+10.175.051+13.075.525+7.487.302+17.748.610+12.586.984
243. Morreu Jj
Level: [105]
+18.090.503000000+5.956.536+12.134.966
244. Tesouro
Level: [479]
+84.791.378+12.784.338+13.122.172+11.469.997+10.041.043+9.680.5740+14.974.309+12.721.942
245. Wata
Level: [366]
+121.117.142+18.402.974+21.507.282+7.095.177+12.931.148+33.012.644+6.109.251+8.116.758+12.945.905
246. Claire Lana
Level: [379]
+54.737.567+25.415.461+10.153.118+5.522.409-.265.471+3.904.140-6.519.218+4.232.224+12.295.903
247. Gnik Serphirot
Level: [398]
+115.614.743+11.537.468+12.390.940+18.564.046+16.441.735+12.452.376+14.611.443+16.320.850+12.299.882
248. Killing Inside
Level: [352]
+106.485.746+36.880.328+12.209.0240+6.679.768+16.404.780+11.470.666+10.059.311+12.784.866
249. Morreu Dd
Level: [110]
+21.206.083000000+8.500.224+12.706.858
250. Nightwish
Level: [246]
+17.701.070000000+4.435.216+12.266.854
251. Adicia
Level: [509]
+193.940.129+59.312.909+19.324.750+24.729.768+28.780.649+12.565.277+25.852.777+9.587.167+12.791.828
252. Nino Brown Cash
Level: [301]
+20.912.57900000+23.623+7.490.743+12.799.812
253. Lyzexecuter
Level: [308]
+38.163.3180+5.246.8480+7.072.286+12.764.48100+12.081.702
254. Coronel Guilee
Level: [342]
+18.704.793000000+6.576.098+12.128.695
255. Palpel
Level: [130]
+19.429.524000000+6.637.858+12.792.665
256. Shadow Crazy
Level: [369]
+23.987.319000000+10.028.659+12.959.660
257. Raltios
Level: [225]
+185.173.6670+7.258.444+80.862.379+44.469.856+13.573.838+13.072.819+12.906.686+12.033.642
258. Saltokiemon
Level: [102]
+16.177.920+1.780.641000+614.605+2.578.0280+12.214.635
259. Mowanna Baaruga
Level: [247]
+73.521.80100+6.821.522+13.107.525+14.472.497+12.101.855+13.229.775+12.791.625
260. Shelby Thomas
Level: [216]
+17.744.65600000+893.779+4.208.182+12.757.580
261. Comprador
Level: [460]
+88.884.135+19.817.780+11.859.180+10.578.250+11.648.207+8.140.907+921.478+13.451.336+12.913.550
262. Chicao Metro
Level: [318]
+25.241.004000000+12.996.476+12.245.527
263. Cordeiro De Deus
Level: [326]
+114.032.043+54.138.131+11.768.488+12.844.1430+8.200.058+7.157.364+8.887.347+12.038.509
264. Klarkz
Level: [379]
+96.287.702+20.666.738+11.253.647+12.872.139+6.743.054+13.236.759+11.560.493+8.357.425+12.600.443
265. Tatiro Bryna
Level: [287]
+25.504.956000+1.110.926+11.670.61700+12.724.412
266. Evoking
Level: [289]
+106.927.509+32.874.917+10.192.316+5.321.254+19.581.2830+10.578.128+16.812.223+12.569.385
267. Blackhood
Level: [344]
+70.007.581+33.630.677+4.090.17700+20.107.35000+12.180.376
268. Peady
Level: [167]
+65.637.226+115.500+29.143.115+11.309.860+5.360.3300+3.578.402+3.100.029+12.647.373
269. Estiicadamax
Level: [326]
+105.200.908+24.482.514+30.419.51100+8.883.317+14.487.804+15.862.438+12.067.321
270. Lucas Urban
Level: [401]
+154.751.073+36.216.271+17.139.613+19.670.607+16.484.208+17.164.003+20.125.264+14.435.840+12.518.265
271. Ruim De Mira
Level: [291]
+105.327.692+25.661.912+15.121.709+8.307.391+6.655.842+13.222.714+11.991.008+11.712.849+12.658.263
272. Sarah Landlow
Level: [297]
+51.043.23000+16.701.351+16.296.204+6.082.42600+12.964.247
273. Kanczendzonga
Level: [346]
+45.114.525+282.258+2.027.950+15.321.625+1.742.5920+2.154.750+10.369.095+12.243.229
274. Aptamil
Level: [212]
+156.621.331000+28.387.937+11.982.200+67.864.129+36.697.845+12.691.217
275. Bron Dewux
Level: [287]
+26.578.659000+3.172.115+11.348.33600+12.058.208
276. Branca De Neves
Level: [391]
+78.451.548+25.060.849-.238.9870+10.682.049+9.639.687+10.541.342+11.094.401+12.673.205
277. Pistoleiro Vey
Level: [422]
+65.169.518+29.980.973+5.126.83000+5.014.966+4.653.826+6.726.721+12.670.199
278. Hunt Privada
Level: [226]
+78.295.745000+28.240.567+12.910.494+13.138.685+11.309.799+12.698.198
279. Isal Freirady
Level: [283]
+26.072.737+106.27400+3.091.065+11.371.36700+12.336.198
280. Marginal Alado
Level: [338]
+129.034.774+58.257.735+9.588.035+814.533+12.605.969+11.883.824+12.485.083+12.930.135+12.753.174
281. Guarda De Svar
Level: [225]
+75.877.583000+26.048.203+11.691.190+12.207.968+13.944.067+12.987.153
282. Archer Of Darkness
Level: [243]
+43.905.370000+2.075.151+13.875.743+11.879.939+3.976.384+12.100.151
283. Micaeli
Level: [235]
+62.441.770+14.634.213+12.948.065+21.701.223+639.186+2.000.50000+12.972.127
284. Lynnaria Lenkos
Level: [287]
+25.751.733-1.377.05000+3.053.049+11.073.61100+12.002.124
285. Gamora
Level: [371]
+97.774.136+15.984.6050+13.341.976+13.949.201+14.989.426+12.476.966+14.789.847+12.246.111
286. Osiek
Level: [262]
+39.807.315+1.911.898+5.387.9230+6.297.421+6.018.523+6.438.4410+12.756.107
287. Morreu Gg
Level: [110]
+21.210.283000000+9.094.205+12.116.078
288. Iron Maiden
Level: [291]
+116.070.227+23.280.564+17.990.921+12.312.870+13.096.077+11.687.835+12.174.684+12.223.206+12.308.067
289. Ravo Cale
Level: [283]
+25.130.577-.599.98800+3.231.201+11.534.37900+11.964.984
290. Xapisco
Level: [259]
+12.112.74500+770.6990000+11.413.974
291. Kabuum Treze
Level: [221]
+43.496.301+19.712.975+11.372.35600000+11.412.969
292. Valow Ghon
Level: [286]
+26.535.883000+3.162.158+11.483.75700+11.890.967
293. Bitica Comiandre
Level: [319]
+44.920.898+6.130.998+12.827.6300+7.792.47600+5.652.834+11.519.958
294. Percy Depp
Level: [298]
+117.027.194+20.123.415+17.847.006+12.049.915+14.787.747+12.506.426+13.461.928+13.759.798+11.495.955
295. Mestre Romulo
Level: [237]
+74.942.95400+5.136.607+14.428.748+15.794.005+16.314.107+11.983.532+11.287.953
296. Germankata
Level: [395]
+58.977.897+1.738.069-2.313.886+7.273.642+15.910.061+10.532.480+14.927.208+1.835.387+11.075.933
297. Nancho
Level: [409]
+116.380.577+37.949.321+17.283.039+15.888.071+7.841.670+16.302.770+4.038.133+6.642.642+11.437.927
298. Nymeria
Level: [478]
+115.969.644+27.159.881+11.552.198+10.779.894+14.199.501+14.767.014+11.045.869+13.100.363+11.368.922
299. Simonaalvarez
Level: [215]
+26.382.981000000+15.420.062+11.962.918
300. Tello
Level: [195]
+120.246.048000+12.043.802+49.904.280+37.874.182+8.014.873+11.411.909
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1767
Players Online
Top Experience
1- Adicia
1509, Elder Druid
2- No Love
492, Elite Knight
3- Daniel Larusso
488, Royal Paladin
4- Dugrau
485, Elder Druid
5- Onix
484, Elite Knight

Quests
Conheça todos os videos das nossas Quest Custom!

View